Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 6
 Görüntüleme 85
 İndirme 43
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Okuma Kaygıları
2019
Dergi:  
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuma kaygı düzeylerini tespit etmek ve öğrencilerin okuma kaygılarının cinsiyet, ana dili alfabesi, okumayı sevme durumları, okuma alışkanlığı kazanma durumları, süreli yayın takip etme değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuma kaygısını belirlemek için Altunkaya ve Erdem (2017) tarafından geliştirilen “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeği”  kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarıyılında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezlerinde öğrenim gören 170 yabancı uyruklu öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmadan elde edilen veriler spss 21.00 programı yardımıyla istatistiki olarak değerlendirilerek bulgular, alanda yapılmış diğer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve bu alanda çalışanlara bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Turkceyi Yabanci Dil Olarak Ogrenen Ogrencilerin Okuma Kaygilari
2019
Yazar:  
Özet:

This study aims to identify the levels of reading anxiety for those who learn Turkish as a foreign language and to study students’ reading anxiety according to gender, mother tongue alphabet, read-like conditions, read-like habits, periodic follow-up variables. The study used the "Turkish as a Foreign Language Students' Reading Anxiety Measurement" developed by Altunkaya and Erdem (2017) to determine the reading anxiety of students who learn Turkish as a Foreign Language. The study group consists of 170 foreign students studying at Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Malatya Inönü University and Mersin University Turkish Teaching Centers in the second semester of the 2017-2018 Education-Teaching Year. The data obtained from the study was statistically evaluated with the help of the spss 21.00 program, the findings were compared with the results of other studies in the field and some recommendations were made to the staff in the field.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 937
Atıf : 7.415
2022 Impact/Etki : 0.266
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q3
126/232

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi