Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 59
 İndirme 25
İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Etkinliklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/evaluation Of The Writing Activities in The Primary School 6th- 8th Turkish Course Books According To The Teacher Views
2013
Dergi:  
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Yazar:  
Özet:

This study aims to evaluate writing activities in the primary school 6th , 7 th and 8th student’s workbook, teacher guide books according to the teachers’ views. The study is * Bu çalışmada “İlköğretim 6-8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazma Becerisi ile İlgili Etkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezinin bulgularından yararlanılmıştır.important in terms of the determination of views of teachers at the implementer position of program for the writing activities. The sample of the study includes 92 Turkish teachers working at 36 primary schools in the Antakya city-center. This study was carried out using the 6th , 7 th and 8th student’s work books, teacher’s guide books published by Koza Yayınları which are taught in the Antakya city-center for 2010-2011 educational period. In the study, data collecting tools which were separately developed for primary school 6th, 7th and 8th grades were used in order to collect the views of teachers. The scales were applied to the teachers following the validity and reliability study. The data acquired from application were analyzed using the percentage, frequency, arithmetical average, standard deviation, Independent Variables t-Test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) statistics. According to the study results, while 37 of 83 writing activities were found to be highly appropriate for expediency, applicability, fitness for level, understandability dimensions, and the same proportion for 23 activities was below the %50. As for the teacher views about the writing activities, gender, it was concluded that in terms of independent variable gender, male teachers; in terms of independent variable seniority, teachers with seniority of 16 years and above; and in terms of independent variable alma mater, the teachers graduated from educational faculty considered more positively.

Anahtar Kelimeler:

The Primary School Is 68 Grade-like Teaching Books According To The Teacher Views Of Writing Events047ecount Of The Writing Activities In The Primary School 6th 8th Turkish Course Books According To The Teacher Views
2013
Yazar:  
Özet:

this study aims to evaluate educational activities in the primary level school 6th 7 th and 8th student activities workbook teacher guide books to the teachers' views of the study is in this study “first education 68 classrooms same as the ability to write on the programs of the program in order to evaluate the results of the teachers of the program for the reading of the program for the writing of the study of the study includes 92 turkish teachers working at 36 primary schools in the antak of the program for the teachers of the program of the programs of the program for the translation of the program of the program of the program of the program of the programs of the translation of the program of the program of the program was broadcast in the program of the program of the program of the program of the program in the program of the program of the program of the program of the program of the program of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the support of the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 914
Atıf : 3.721
2022 Impact/Etki : 0.273
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q2
205/509

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi