Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 18
 Görüntüleme 120
 İndirme 50
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (çanakkale Örneği)
2016
Dergi:  
International Journal of Active Learning
Yazar:  
Özet:

 Bu araştırmada ortaokul (5, 6, 7 ve 8. Sınıf) öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutum düzeyi ile Fen Bilimleri dersine yönelik tutumlarının sınıflarına, anaokulu veya kreşe gidip gitmemelerine, cinsiyetlerine, kardeş sayılarına, doğal alanları ziyaret etme sıklıklarına, ailelerinde çevre konusunda endişe duyan birileri olma durumuna, babasının eğitim durumuna ve ebeveynlerinin mesleğine göre incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırma betimsel tarama modelinde yürütülmüştür. Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilmiş “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler 2013-2014 eğitim-öğretim yılı I. döneminde Çanakkale ili merkezinde bulunan 7 ortaokuldan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır ve toplanmıştır. 5. sınıflarda 137 öğrenci, 6. sınıflarda 124 öğrenci, 7. sınıflarda 141 öğrenci ve 8. sınıflarda 151 öğrenci olmak üzere toplamda 553 öğrenciye bu anket uygulanmıştır.  Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (anova) ve bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları cinsiyetlerine, anaokulu veya kreşe gitme durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 5. Sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları diğer sınıflara göre daha olumludur. Ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersine yönelik tutumları babalarının eğitim durumuna ve ebeveynlerinin mesleğine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.  Anahtar Kelimeler: Tutum, Fen ve Teknoloji dersi, Fen Bilimleri   Examining Secondary School Students’ Attitudes Towards Science based on Various Variables (Çanakkale Sample) ABSTRACT The research aims to find out how the attitudes of secondary school (5th, 6th, 7th and 8th grade) students towards the course of Science are influenced by their grades, their attendance at a kindergarten or nursery school, gender, the number of siblings, and their father's and mother's occupation, their relation to the environment and frequency of visit to natural areas and to determine the level of their attitudes towards the course of Science. The research was carried out by means of descriptive survey model. Anova and t-test were used in the data analysis. It can concluded that the factor of gender does not have an effect on the attitude of the students towards the course of Science. Their attendance at a kindergarten or nursery school does not affect their attitude towards the course of Science. Though the attitude of the secondary school (5th, 6th, 7th and 8th grade) students with 1 and 2 siblings towards the course of Science was more positive than that of the students with 5 siblings, the difference between them was not statistically significant. The secondary school (5th, 6th, 7th and 8th grade) students whose mothers are state officials had a higher attitude towards the course of Science than that of the students whose mothers work in private sector, which was not a statistically significant difference. Moreover, there was not a significant difference between the attitudes of the secondary school (5th, 6th, 7th and 8th grade) students towards the course of Science and the occupation of their fathers.  Key Words: Attitude; Science and Technology Course; Science  

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
International Journal of Active Learning

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 56
Atıf : 408
2022 Impact/Etki : 0.5
Quarter
Eğitim Bilimleri Temel Alanı
Q2
60/232

International Journal of Active Learning