Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 20
 Görüntüleme 54
 İndirme 21
İLKÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ FEN VE DİL TEMELLİ DERSLERİN DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ
2011
Dergi:  
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

İlköğretim öğrencilerinin bilişsel düzeyde ders başarılarının ve disiplinler arası öğrenme ilişkilerinin belirlendiği bu çalışma da tarama tekniği kullanılmış ve araştırma verileri, örneklemi oluşturan okullardaki akademik başarı notları doküman analizi incelemesine dayalı olarak elde edilmiştir. Çalışma grubunu, 2005–2006 öğretim yılında Kırşehir il merkezindeki öğrenci yoğunluğu fazla olan 14 okulun 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrenim görmüş 5457 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin Türkçe, Yabancı Dil, Fen ve Teknoloji ve Matematik dersindeki başarılarının sınıf düzeylerine ve cinsiyetle bir ilişkisinin olup olmadığını belirlemek için bağımsız t-Testi ve Pearson korelasyon katsayısı istatistik teknikleri kullanılmıştır. Öğrencilerin yılsonu başarı notları incelendiğinde Türkçe dersi not ortalamalarının en yüksek değerde iken Matematik dersi not ortalamalarının en düşük değerde olduğu, genel anlamda dil temelli öğrenme derslerinde (Türkçe ve Yabancı Dil) fen temelli öğrenme derslerine (Fen ve Teknoloji ve Matematik) göre daha başarılı oldukları ve dersler arasında yüksek ve pozitif yönlü bir korelasyon olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

2011
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 1.005
Atıf : 4.715
2023 Impact/Etki : 0.263
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi