Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 60
 İndirme 31
Turist Tipolojisi ve Seyahat Memnuniyeti İlişkisi: Ilgaz Kayak Merkezi Örneği
2020
Dergi:  
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmada kış turizmi kapsamında seyahate çıkan farklı tipolojilere sahip turistlerin tüketici davranışı kapsamında seyahat memnuniyetlerine odaklanılmış ve turist tipolojisi ile seyahat memnuniyeti ilişkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Ilgaz Kayak Merkezi’ne ziyaret gerçekleştiren 547 yerli turistten anket ile veri toplanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda kış turizmine katılan turistlerin tipolojileri; araştırmacı, maceracı, organize kitle ve başıboş turist olarak belirlenmiştir. Turistlerin seyahat memnuniyetleri; konaklama, güvenlik, eğitmen, pist, ulaşım ve alışveriş önceliğinde şekillenmiştir. Araştırmada sadece maceracı turist tipolojisi ile seyahat memnuniyeti arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki bulunduğu görülmüştür. Ayrıca Ilgaz Kayak Merkezi için öncellikli sorunlar ulaşım alt yapısı ve alışveriş imkanlarının yetersizliği olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Tourist Typology and Travel Satisfaction Relationship: Example Of Ilgaz Ski Center
2020
Yazar:  
Özet:

This study focused on travel satisfaction in the consumer behavior of tourists with different types of travel within the winter tourism and the relationship between tourist typology and travel satisfaction. For this purpose, data were collected by survey from 547 indigenous tourists who visited the Ilgaz Ski Center. As a result of the analysis of the survey data, the typologies of tourists who participate in winter tourism have been determined as researchers, adventurers, organized crowds and single tourists. The travel satisfaction of tourists is shaped in the priority of accommodation, safety, trainer, track, transport and shopping. The study found that there was a low-level positive relationship between only adventurous tourist typology and travel satisfaction. Also, priority problems for Ilgaz Ski Center have been identified as the infrastructure of transportation and the lack of shopping facilities.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

Alan :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 348
Atıf : 1.987
2022 Impact/Etki : 0.424
Quarter
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Q1
118/509

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi