Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 26
 İndirme 10
Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu
2023
Dergi:  
Takvim-i Vekayi
Yazar:  
Özet:

Tarihçilerin bazıları Macarların Türkler ile akraba olduğunu bazıları ise Macarların bir Fin-Ugor kavmi olduğunu savunmuştur. Istvan Zinchy’in [1879-1951] Macarların kökenine ilişkin olarak “Macarlar önceleri bir Türk kavmi iken, daha sonraları Fin-Ugor kavimleri içerisinde eriyerek dil değiştirmiştir” der. Bir başka Macar Türkolog Laszlo Rasonyi [1899-1984] ise “…Macarların esas nüvesini Türkler ile birlikte yabancı İslav değil, belki Türkler ile en eski çağlardan beri bağı olan Fin-Ugorlar teşkil eder. Daha basit bir ifade ile, Türkler Macarların babası Fin-Ugorlar ise anasıdır” açıklamasında bulunmuştur. Erkan Hacıfazlıoğlu’nun bu çalışması konuya yeni bakış açıları getirmiştir. Macarların kökeni, siyasi, ekonomik, kültürel hayatlarına dair birçok farklı konuyu izah etmiştir.

Anahtar Kelimeler:

The Turkish-Hun Empire
2023
Dergi:  
Takvim-i Vekayi
Yazar:  
Özet:

Some historians have claimed that the Hungarians are relatives to the Turks, while some have claimed that the Hungarians are a Finnish-Ugor people. As for the origin of the Hungarians, Istvan Zinchy [1879-1951] says, "The Hungarians first became a Turkish people, but later fled into the Finnish-Ugor people and changed their language." Another Hungarian Turkologist, Laszlo Rasonyi [1899-1984], said: “The main nucleus of Hungarians is the Finnish-Ugorans, who have been linked with Turks since the oldest times, and not the foreign Slavs with the Turks. In a more simple expression, the Turks are the father of the Hungarians and the Finnish-Ugorans are their mothers." The work of Erkan Hacıfazlıoğlu brought a new perspective on the subject. The origins of the Hungarians have explained many different topics about their political, economic, and cultural lives.

Anahtar Kelimeler:

2023
Dergi:  
Takvim-i Vekayi
Yazar:  
Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Takvim-i Vekayi

Alan :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 68
Atıf : 650
Takvim-i Vekayi