Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 19
 Görüntüleme 37
 İndirme 12
Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada Karşılaşılan Sorunlar
2016
Dergi:  
Kastamonu Education Journal
Yazar:  
Özet:

Bu araştırmanın amacı, farklı tür ve düzeylerdeki okulların müdürlerinin okul yönetiminde gerçekleştirdikleri planlama etkinliklerini ve stratejik planlama sürecinde karşılaştıkları sorunları incelemektir. Araştırma tarama modelindedir. Veriler, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan 10 okul müdürü ile yapılan görüşmelerden elde edilmiş ve betimsel yöntemle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda katılımcıların planlamanın ne olduğuna ilişkin doğru ve yeterli bir anlayışa sahip oldukları, planlamanın gerekliliğine inandıkları ancak planlama konusunda kendilerini yeterli bulmadıkları tespit edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak katılımcılar, yönetim sürecinde planlamayı etkin bir şekilde kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Stratejik planın hazırlık ve uygulama aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların çözümüne dönük olarak okulların planlama sürecindeki yetkilerinin artırılması, katılımın sağlanması, planlamada görevli olanlara hizmetiçi eğitim verilmesi ve okullara planlarıyla ilişkili olarak bütçe tahsis edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler


Kastamonu Education Journal

Alan :   Eğitim Bilimleri

Dergi Türü :   Uluslararası

Metrikler
Makale : 1.852
Atıf : 19.988
2023 Impact/Etki : 0.067
Kastamonu Education Journal