Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 4
 İndirme 5
Otoriter Rejimlerin Aklanma Yöntemi Olarak Sportswashing: Suudi Arabistan Krallığı Örneği
2022
Dergi:  
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Sportswashing kavramı; kamuoyu nezdindeki imajını düzeltmeyi, olumsuz algılardan kurtulmayı, suçlarını örtbas etmeyi ve gündemi kendileri için fayda yaratacak şekilde değiştirmeyi amaçlayan devlet, siyasetçi veya iş insanı gibi aktörlerin, spordan fayda sağlama çabaları olarak özetlenebilir. Yeni ve popülerleşmekte olan bu kavramı Türkçe’de “sporla aklanma” terimi net şekilde karşılamaktadır. Makalenin amacı Suudi Arabistan vakasının betimsel analizi yöntemiyle, sportswashing kavramının teorik inşasına katkı sunmaktır. Sportswashing eylemlerinin aktörleri olan otoriter devletler, sporseverler, sporcular, spor organizasyonları ve insan hakları örgütlerinin süreçteki rolleri açıklanmaya çalışılmaktadır. Kavramın tarihsel boyutu, araçları, hedefleri ve kuramsal çerçevesi ortaya konularak otoriter rejimleri sportswashing aktivitelerine yönlendiren nedenler ve uygulanan politikalar analiz edilmektedir. Çalışmayı somutlaştırmak amacıyla dünya kamuoyunda sıkça tartışılan sportswashing örneği olarak Suudi Arabistan’ın 2017 sonrası politikaları incelenmiştir. Net bir alt vaka analizi ile daha genellenebilir bir sonuç ortaya koyabilmek maksadıyla da uluslararası kamuoyunda geniş yer bulan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ı satın almasına odaklanılmıştır. Riyad yönetiminin hangi spor faaliyetlerine yöneldiği ve üstlendiği maliyetler konusu araştırılmakta, ulaşılmak istenen noktalar ve muhtemel olumsuz sonuçlar konusunda öngörüde bulunmaya çalışılmaktadır. Sonuç kısmında batı toplumları nezdinde itibarını düzeltme arayışındaki otoriter rejimler için sportswashing yöntemlerinin işlevselliği ve sporun ahlaki ilkelerinin korunabilmesi adına tarafların alabileceği önlemler üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:

Sportswashing As A Method Of Exoneration Of Authoritarian Regimes: The Case Of The Kingdom Of Saudi Arabia
2022
Yazar:  
Özet:

The concept of sportswashing can be summarized as the efforts of shareholders such as the government, politicians or business people benefitting from sports in order to improve their image in public eye, dismiss negative perceptions, cover-up misdeeds and alter the broadcast This brand new and recently popular term could also be identified as “exoneration via sports” in Turkish. The purpose of the present study is to contribute to the theoretical construction of the concept of sportswashing with the method of descriptive analysis of the Saudi Arabian case. The roles of authoritarian governments, sports fans, sportspeople and human right organizations, who are the active shareholders of sportswashing, are aimed to be defined. The historical circumstances, tools, objectives and theoretical framework of the concept are focused and the reasons that lead authoritarian regimes to sportswashing activities and the applied policies are analyzed. In order to solidify the study, Saudi Arabia's frequently discussed post-2017 policies were examined as an example of sportswashing. For the purpose of revealing a generalizable outcome with a clear sub-case analysis, the focus of the study is built on the acquisition of the English Premier League team Newcastle United by the Saudi Arabian Public Investment Fund (PIF), which has a wide coverage in the international community. The study also focuses on which sports activities the Riyadh governance is directed to and the costs undertaken. Additionally, the desired and possible negative outcomes are also attempted to be identified. The conclusion part provides assumptions about the functionality of sportswashing methods for authoritarian regimes seeking to improve their reputation in western societies. It focuses on the measures that could be taken by the parties in order to conserve the morality in sports.

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler