Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 7
 Görüntüleme 88
 İndirme 31
Algılanan Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Performansı Üzerine Etkisi
2018
Dergi:  
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

İş dünyasının hızla daha da sertleşen rekabet koşulları altında, kurumlar yenilik üreterek ve bu konudaki performanslarını artırarak ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bu konuda işletmelerinbüyük kaynağı ise yetenekli insan sermayesidir. Çalışma, yetenek yönetimi uygulamalarının yenilik performansı üzerindeki etkisini ölçmeyi ve bu sayede hem yöneticilerin hem de araştırmacıların dikkatini bu konuya çekmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye’ deki iki üniversiteden toplam 140 akademisyenden toplanan veriler SPSS 22 programı ile analize tabi tutulmuş, frekans, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda yetenek yönetiminin, yeteneği geliştirme ve yeteneği tutma alt boyutlarının yenilik performansını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Metrikler
Makale : 0
Atıf : 0
2022 Impact/Etki : null
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi