Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 15
 İndirme 19
Belediyelerde Yönetime Katılma ve Açıklık Algısı: Ümraniye ve Şişli Belediyeleri Örneği - Perceptıon Of Partıcıpatıon and Openness In Munıcıpalıtıes: The Case Of Ümraniye and Şişli Munıcıpalıtıes
2011
Dergi:  
ONERI
Yazar:  
Özet:

Abstract Özet: Katılım ve açıklık uygulamalarının ortak amacı, kamu yönetimiyle halk arasındaki mesafenin, halka dönük hizmet anlayışıyla ve yöneten-yönetilen etkileşimi sayesinde, asgari düzeye indirilmesiyle konumlandırılır. Ümraniye ve Şişli belediyelerinde, katılım ve açıklık uygulamalarının nasıl şekillendiği; katılım ve açıklık ilkeleriyle uyumlu bir kurumsallaşmaya gidilip gidilmediği alanda incelenmiştir. İncelemede, geleneksel kamu yönetimi anlayışının, belli oranda halen geçerliliğini koruduğu görülmüştür. Katılım ve açıklık konusunda, yasal düzenlemelere dayalı teorinin pratiğe tam olarak yansımadığı, bu incelemede ortaya konmaya çalışılmıştır. Abstract: Mutual theme of the participation and openness notions emerge from the claim that the distinction and distance between the governing and governed could be minimized via communication and interaction. We observe that conventional public administration understanding still protect the centrist-unionist-authoritative administration practices. It can be seen in this research that the theory of joining administration is not actualized; legal regulations don’t correspond the implementations. In the case of Şişli and Ümraniye Municipalities, how participating and openness implementations are formed, whether participation has happened or not is investigated in the field. Some of the critical results of the research can be seen in this paper.

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler


ONERI

Alan :   Güzel Sanatlar; Mimarlık, Planlama ve Tasarım

Dergi Türü :   Ulusal

Metrikler
Makale : 294
Atıf : 1.441
2022 Impact/Etki : 0.259
Quarter
Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı
Q2
13/32

Güzel Sanatlar Temel Alanı
Q2
32/92

ONERI