User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 3
 Viewing 79
 Downloand 29
Çalışanların Çevresel Tutkusunun Yeşil Davranışları Üzerindeki Etkisi
2019
Journal:  
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Author:  
Abstract:

Araştırmanın temel konusu, spor ve sağlık hizmeti çalışanı 60 kadın ve 80 erkek katılımcının yeşil davranışlarının ve çevresel tutkularının birbirlerine olan etkisinin belirlenmesidir. Araştırma verileri demografik sorular ve yeşil davranış ve çevresel tutku ölçekleri aracılığıyla elde edildi. Elde edilen veriler açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuş ve doğrulanan model üzerinde çevresel tutkunun yeşil davranışa olan etkinin belirlenmesinde yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, çevresel tutkunun yeşil davranışları yerine getirilmesinde önemli bir rol oynadığı ve üzerinde anlamlı ve olumlu etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. İşletmeler, çalışanların psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için yatırımlar, kişilerarası ve teknik iş becerilerini geliştirmek için eğitim yoluyla olumlu bir çalışma ortamı yaratabilecektir. Yine araştırma, bir çalışanın çevresel aktivizm, sürdürülebilirlik ve korunma konusunda olumlu duyguları varsa çevre yanlısı davranışlarını artırılabileceğini göstermektedir Sonuç olarak bu araştırma, çalışanların çevre yanlısı davranışlarının sonuçlarının açıklanmasında çevresel tutkunun zorunlu rolünü göstererek literatüre katkıda sağlamaktadır.

Keywords:

Influence Of Employees On Green Behavior Of Environmental Passion
2019
Author:  
Abstract:

the main issue of research is the determination of the influence of the green behaviour and environmental passions of 60 women and 80 male participants. the data obtained through demographic questions and green behaviour and environmental passion scales are subject to explainive and compelling factor analysis and structural equality modeling in determining the impact of environmental passion on the verified model has been used in the implementation of environmental passion in the fulfillment of green behavior and the findings of the environmental passion plays an important role in the realization of environmental behavior and has a meaningful and positive effect on the detection of the enterprises that can contribute to the needs of sustainable work environment in order to the psychological work environment and contribute to the environmental impact of employees

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles