User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 10
 Downloands 4
Döşemealtı Kovanlık Çuval Dokumaları
2023
Journal:  
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Author:  
Abstract:

Döşemealtı, Antalya’nın el sanatlarıyla ve özellikle Türk kültür ve sanatında önemli bir yeri olan dokuma sanatıyla ünlü ilçelerinden biridir. Antalya’nın 13. Coğrafi işaret tescilini almış olan Döşemealtı halılarının dokunduğu önemli merkezlerden biri olan Kovanlıktır. Kovanlık mahallesi, Döşemealtı halılarının üretiminin yapıldığı ve Karakoyunlu yörüklerinin yerleşik yaşama geçtiği bir bölgedir. Yörükler yerleşik yaşama geçmeden önce yazlak/kışlak olarak kullanılan bölgelere hızlı ve kolay taşınmak amacıyla çuval dokumalara ihtiyaç duymaktaydılar. Dokumaların yerini alan hazır tekstil ürünleri bu sanatın unutulmasına sebep olan başlıca faktörlerdendir. Bu sebeple Antalya’da halıcılığın merkezi konumunda sayılan bu bölgede çuval dokumaların tespit edilmesi, incelenmesi ve kataloglanması son derece önemlidir. Türk kültür ve sanatında önemli bir yere sahip olan dokuma sanatının örneklerine Döşemealtı ilçesi Kovanlık mahallesinde rastlanmaktadır. Literatürde halılarıyla ünlü olan Kovanlık mahallesinde halılar dışında kilim ve cicim teknikleri ile dokunmuş çuval dokumalarına da rastlanılmıştır. Tespit edilen çuval dokumaları 3 grupta incelenerek, çalışmanın ilgili bölümlerinde çuvalların teknik, desen, renk ve kompozisyon özellikleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Keywords:

Dosemealti Kovanlik Sack Weavings
2023
Author:  
Abstract:

Dosemealti is one of the districts of Antalya famous for its handicrafts and especially for the weaving.Kovanlık is one of the important centers where Döşemealtı carpets are woven, which has received the 13th geographical indication registration of Antalya. Kovanlık neighborhood is a district where Dosemealti carpets are produced and Karakoyunlu nomads settled.Before the sedentary life, they needed sack weaving to travel quickly and easily. Ready-made textile products, which replace weaving, are among the main factors that cause this art to be forgotten. Therefore; It is extremely important to identify, examine and catalog sack weavings in this region. Examples of weaving art can be found in the Kovanlık neighborhood of Dosemealti. In Kovanlık, which is famous for its carpets, weavings of sack woven with rugs and cicim techniques were also encountered. These sack weavings were examined in 3 groups and information was given about their technical, pattern, color and composition features.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

Field :   Filoloji; Güzel Sanatlar; İlahiyat; Mimarlık, Planlama ve Tasarım; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 375
Cite : 860
© 2015-2024 Sobiad Citation Index