User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 6
 Views 26
 Downloands 16
Covid-19 Pandemi Surecinde Okul Psikolojik Danismanlarinin Uzaktan Egitim Hizmetlerine İliskin Goruslerinin İncelenmesi
2022
Journal:  
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı Covid-19 salgını sürecinde okul psikolojik danışmanlarının uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu 14 okul psikolojik danışmanından oluşmaktadır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır ve veriler içerik analizi yöntemiyle analize tabii tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, psikolojik danışmanlar salgın sürecinde veli ve öğretmenlere yönelik müşavirlik, danışman öğretmenlik, Covid-19 hakkında bilgilendirme ve üst öğrenim kurumlarının tanıtılması gibi uzaktan eğitim faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Okul psikolojik danışmanları, uzaktan eğitim faaliyetlerinin, zaman ve mekân açısından esnekliği ve ekonomik oluşu gibi avantajlı iletişim güçlükleri, donanım eksiklikleri, katılımın düşüklüğü ve değerlendirme güçlükleri gibi dezavantajlı yönlerini bildirmişlerdir. Uzaktan eğitim faaliyetleri yürütülürken öğrencinin teknolojik cihazının yetersiz olması, internet ağlarında sık sık bağlantının kopması, hareketin kısıtlanması, öğretim faaliyetlerinin sınav ve notla değerlendirilememesi, öğrenciyle hedeflenen etkileşimin sağlanamaması, öğrencilerde motivasyon kaybı gibi sorunlarla karşılaşmışlardır. Okul psikolojik danışmanları uzaktan eğitim faaliyetleri için tüm öğrencilerin teknolojik cihazlara ulaşımının sağlanması, ders sayısının azaltılması, velinin sürece daha fazla dâhil edilmesini sağlamak, öğretmen ve velilere yönelik seminerler planlanması gibi önerilerde bulunurken pandemi sonrası uzaktan eğitim hizmetlerinin kullanılmaya devam edeceği noktasında öngörüler sunmuşlardır.

Keywords:

Examining The Views Of School Psychological Counselors On Distance Education Services During The Covid-19 Pandemic
2022
Author:  
Abstract:

The aim of this study is to examine the opinions of school counselors on distance education activities during the Covid-19 pandemic. The study group of the research consists of 14 school counselors. This study was designed as a case study from qualitative research methods. A semistructured interview form prepared by the researchers was used as a data collection tool and the data were analyzed by content analysis method. According to the findings, psychological counselors carried out distance education activities during the epidemic such as consultation, informing about Covid-19 and promoting higher education institutions. The psychological counselors reported advantages of distance education activities such as flexibility and economy in terms of time and space; disadvantages such as difficulties in communication, equipment deficiencies, low participation and difficulties in assessment. While conducting distance education activities, problems such as insufficient technological device of the student, access problems, restriction of movement, deficiencies in evaluation, interaction difficulties, loss of motivation in students were encountered. While school counselors make suggestions such as ensuring that all students have access to technological devices for distance education activities, involving the parents more in the process, planning seminars for teachers and parents; they provided predictions that distance education services will continue to be used after the pandemic.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 1.099
Cite : 15.983
2023 Impact : 0.583
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi