User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 2
 Views 29
 Downloands 9
Buyuk Veri (big Data)’nin Yapay Zekâ Uygulamalarinda Toplumsal Siniflandirmaya Yonelik Kaygilar
2021
Journal:  
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology
Author:  
Abstract:

Büyük Veri kavramı bağlamında gerçekleştirilen çalışmalarda, teknolojik determinist yaklaşımın etkileri dikkat çekmektedir. Bu etkilere yönelik eleştirilerin merkezinde, teknoloji odaklı bir yaklaşımın sosyal, kültürel ve etik yönleri göz ardı edeceği anlayışı bulunmaktadır. İki yönlü tartışmalar içerisinde Büyük Veri kavramı, bir yönden önemli bir teknolojik devrim olarak kabul edilirken diğer yönden ise kontrolün kaybedildiği, toplumsal huzursuzluğun kaynağı olarak distopik senaryolarda yer almaktadır. Bu çalışma, eleştirel bir bakış açısıyla, kavramın, toplumsal yaşamda yarattığı sorunlara odaklanmıştır. Makine yanlılığının büyük miktarlardaki verilerden, zamanla otomatik öğrenme sağlayan yapay zekâ olarak tanımlandığı süreçte, algoritmik ayrımcılığı ve bunun neticesinde yaşanan sınıflandırmayı örneklerle ortaya koymayı amaçlayan çalışmada, niteliksel betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Büyük Veri kaygıları başlığı altındaki yanlılıklardan yola çıkan çalışma, insanların kâr ve verimlilik arayışındaki programlama ile manipüle edilmesine dikkat çekmek istemiştir. Çalışmanın sonucunda algoritmik ön yargıların, toplumsal sınıflandırmaya ve kaygılara sebep olduğu ve bunu anlayabilen bir toplumsal yapıya ihtiyaç duyulduğu, tartışma konusu olarak tespit edilmiştir. Büyük Veri kavramına ilişkin araştırmalarda bireye saygıyı ön plana alan çözüm süreçlerine gereksinim vardır. Böylece mantık güdümlü bir toplumsal görünümün ortaya çıkması önlenirken, kişi hak ve özgürlükleri, mahremiyeti dikkate alınabilecek, böylece etiketleme ve ötekileştirmeye yönelik çözümler üretilebilecektir.

Keywords:

Social Classification In Big Data’s Ai Applications
2021
Author:  
Abstract:

In the studies carried out in the context of the big data concept, the effects of the technological determinist approach are attracted. The center of criticism of these effects is the understanding that a technology-oriented approach will ignore the social, cultural and ethical aspects. In the two-sided discussions, the concept of Big Data is seen as an important technological revolution on the one hand, while on the other hand, it is found in distopic scenarios where control is lost, as the source of social discomfort. This study, from a critical point of view, focuses on the problems that the concept creates in social life. In the process in which machine error is defined as an artificial intelligence that provides automatic learning over time from large amounts of data, the study aimed at demonstrating algorithmic discrimination and the classification resulting from it by examples, the qualitative imaging analysis method has been used. The study, based on the errors under the headline of Big Data concerns, has sought to draw attention to the manipulation of people with programming in search of profit and efficiency. As a result of the study, algorithmic prejudices have been identified as a subject of debate, which causes social classification and concerns and requires a social structure that can understand it. Research on the concept of big data requires solutions processes that take respect for the individual in the forefront. Thus, while preventing the appearance of a logically-driven social appearance, the rights and freedoms of the person and privacy will be taken into account, thus solutions for labelling and authentication will be produced.

Keywords:

Concerns On Social Sorting In Artificial Intelligence Applications Of Big Data
2021
Author:  
Abstract:

The effects of technological determinist approach are noteworthy in the studies carried out in the context of Big Data concept. The understanding that a technology-oriented approach will ignore social, cultural and ethical aspects is at the center of criticism towards these effects. In two-way discussions, the concept of Big Data is regarded as an important technological revolution on the one hand, and on the other, it takes place in dystopic scenarios as the source of social unrest. This study focuses on the problems created by the concept in social life from a critical point of view. The aim of this study is to explain the algorithmic discrimination and the resulting classification in the process where machine bias is defined as artificial intelligence that provides automatic learning over time from large amounts of data. The study starts with biases called Big Data concerns and under this heading the study wanted to draw attention to the manipulation of people by programming in search of profit and efficiency. As a result of the study, it was determined that algorithmic prejudices cause social classification and a social structure that can understand this is needed as the main subject of discussion. In researches on the concept of Big Data, there is a need f or solution processes that prioritize respect for the individual. Thus, the emergence of a logic-driven social appearance will be prevented, individual rights and freedoms, privacy can be taken into consideration, labeling and othering solutions will be produced.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 332
Cite : 1.840
© 2015-2024 Sobiad Citation Index