User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 2
 Views 1
 Downloands 2
Genç Futbolcularda Direnç Bandı Egzersizlerinin Bazı Performans Parametrelerine Etkisi
2022
Journal:  
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Author:  
Abstract:

Bu çalışmanın amacı genç futbolcularda direnç bandı egzersizlerinin bazı performans parametrelerine akut etkisini araştırmaktır. Bu çalışmaya, 15-16 yaş grubu, aktif futbol oynayan antrenmanlı 16 gönüllü erkek futbolcu (yaş: 15,18 ± ,40 yıl boy uzunluğu: 170,81 ± 7,21 cm vücut ağırlığı: 59,43 ± 8,61 kg beden kitle indeksi (BKİ): 20,26 ± 1,60 kg/m2) katılmıştır. Araştırma grubuna art arda olmayan günlerde antrenman öncesi jogging+dinamik germe egzersizleri (DGE) ve jogging+dinamik germe+direnç bandı egzersizlerini (DBE) içeren farklı iki ısınma ve egzersiz protokolü uygulanmıştır. Isınma protokolleri sonrası 3 dakikalık pasif dinlenme periyodunu takiben futbolculara denge testi, reaksiyon zamanı testi, dikey sıçrama ve anaerobik güç testi, Illinois çeviklik testi, 30 m sürat testi ve top hızı ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Hata terimlerinin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk normallik testi kullanılarak kontrol edilmiştir. Gruplar arası karşılaştırma bağımlı örneklem t-test ile analiz edilmiştir. Ayrıca etki büyüklüğünün hesaplanması için Cohen’s d formülü uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizi ve yorumları p<0,05 önem seviyesinde anlamlı kabul edilmiştir. Denge, dikey sıçrama, Illinois çeviklik ve 30 m. sürat testleri sonuçları iki grup arasında karşılaştırıldığında, tüm test sonuçlarında direnç bandı egzersizlerinin performansa olumlu etki ettiği saptanmıştır, bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar denge, çeviklik ve sürat testleri değerlerinde bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, direnç bandı egzersizleri sonrası futbolcularda denge, dikey sıçrama, Illinois çeviklik ve 30 m. sürat parametrelerinde performans artışı sağlandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, antrenör ve sporculara direnç bandı egzersizlerine branşa özgü ısınma protokollerinde yer vermeleri ve futbolcularda yüksek performans sağlamak için antrenman öncesi direnç bandı egzersizlerinin uygulanması önerilmektedir.

Keywords:

The Effects Of Resistance Band Exercises On Some Performance Parameters In Young Football Players
2022
Author:  
Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Ulusal

Metrics
Article : 716
Cite : 6.183
2022 Impact : 0.364
Quarter
Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q2
159/509

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi