User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 102
 Downloands 44
 Audio Listening 1
Eş’arî’de Hadis ve Sünnet -el-ibâne Örneği-
2010
Journal:  
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
Author:  
Abstract:

İmam Eş’arî, Ehl-i Sünnet düşüncesinin Eş’arîyye ekolünün kurucusu olan ünlü bir kelâm âlimidir. Hicrî 260/873 yılında Basra’da doğmuş, 324/936’da Bağdat’ta vefat etmiştir. Onun itikâdî görüş ve düşüncelerinin ele alındığıönemli eserlerinden biri el-İbâne adlı eseridir. Bu eser aynı zamanda Mutezile ve Kaderiye gibi bidat fırkalarına bir reddiye mahiyetindedir. Dolayısıyla Eş’arî’yi diğerlerinden ayıran düşünce ve yöntem bir ölçüde bu eserde ortaya konulmuştur. el-İbâne’de yoğun bir şekilde hadis kullanıldığı görülmektedir. Eş’arî, hadis, rivayet, haber ve sünnet terimlerini aynı anlamda kullanmıştır. Onun âhâd haberleri itikâdî konularda bir delil olarak kullanması dikkat çekicidir. O, hadisleri sünnet kavramıyla ilişkilendirmekte ve bu kavram temelinde onlara bir değer atfetmektedir. Ayrıca onun, hadisleri yorumlamada metnin zâhirine sıkı sıkıya bağlı kalmayı tercih ettiği de müşahede edilmektedir.

Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 1.236
Cite : 16.802
2022 Impact : 0.79
Quarter
Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q1
19/509

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)