User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 3
 Views 113
 Downloands 20
Video Sanatının Düşünce Sinemasına Etkisi
2019
Journal:  
SineFilozofi
Author:  
Abstract:

Video sanatı; 1960'lı yılların başında, bir grup sanatçının (Yeni Gerçekçiler ve Fluxus kümelenmeleri) iktidarın egemen gücünün görüntüsü ve sesi olan televizyona[1] karşı “video imajını” itiraz-muhalefet-isyan aracı olarak kullanmaya başlamaları ile doğar. Videoyu bir sanat nesnesi olarak fotoğraf, sinema ve televizyonun 'melez çocuğu' olarak tanımlamak mümkündür. Video sanatında, sanatçı izleyiciyi (deneyimleyiciyi) sanat sürecinin içine başat bir aktör olarak davet eder. Deneyimleyici çalışmanın içinde aktif rol aldığının çoğu zaman farkındadır. Video sanatı ancak deneyimleyicinin fail konumu ile tamamlanır. Video sanatında deneyimleyici, seyretme (pasif ve hülyalı bir röntgenleme deneyimi) eylemini terk edip; düşüncesi, yorumu ve bedeni ile sanat sürecinin yaratıcı ortağı haline gelir. Düşünce sineması da büyülü-hülyalı seyir deneyimi sunan ve izleyiciyi özellikle pasif bir tüketiciye indirgeyen ana akım (ticari) sinemaya karşı (muhalif) pozisyon alır.  Düşünce sineması kümelenmesi içinde tanımlanan filmler de seyirciden video sanatındakine benzer bir pedagoji talep ederler. Seyircilerin film deneyimi sırasında (ve sonrasında) aktif olarak düşünmesi ve sorgulaması amaçlanır. Bu makalede video sanatının seyredeni deneyimleyiciye dönüştürmesinin (günümüz) düşünce sinemasının seyirci ile kurduğu ilişkiye olan etkisi tartışılacaktır. [1] Televizyon iktidarın, egemen gücün görüntüsü ve sesi yani merkez propaganda aracı haline gelir. Televizyonu bir güç olarak elinde tutan iktidara gelir ya da iktidarını kalıcı kılar. Bu ilişki ticari, politik ve estetik kulvarları olan bir ilişkidir (Bozkurt, 2005: 80).    

Keywords:

The Effect Of Video Art On Thinking Cinema
2019
Journal:  
SineFilozofi
Author:  
Abstract:

Video art was born at the beginning of the 1960s, when a group of artists (New Realists and Fluxus collections) began to use the "video image" against television, which is the image and voice of the dominant power, as an instrument of opposition-opposition-insurrection. It is possible to describe the video as an art object as the 'male boy' of photography, cinema and television. In video art, the artist invites the audience (experienced) as a leading actor into the art process. He often realizes that he plays an active role in the experimental work. Video art is completed only with the fail position of the experienced. Experiential in video art, he leaves the viewing (a passive and foolish X-ray experience) action and becomes the creative partner of his thought, interpretation and body and the art process. The thought cinema also takes a position against the mainstream (commercial) cinema (muhalif) which offers a magical-hulial travel experience and is a passive consumer that lowers the audience.  The films defined in the thought cinema assembly also demand from the audience a similar education as in the video art. It is intended for the audience to actively think and question during (and after) film experience. In this article, we will discuss the impact of video art transforming the audience into an experienced (today) on the relationship that the thought cinema establishes with the audience. Television becomes the image and voice of power, the dominant power, the central propaganda tool. Television comes to the power which holds it in its hands as a power, or makes it permanent. This relationship is a relationship with commercial, political and aesthetic curves (Bozkurt, 2005: 80).

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Similar Articles


SineFilozofi

Field :   Güzel Sanatlar; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 333
Cite : 429
2022 Impact : 0.104
Quarter
Basic Field of Fine Arts
Q3
69/92

Basic Field of Social, Humanities and Administrative Sciences
Q4
392/509

SineFilozofi