User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 26
 Downloands 10
Avrupa Türk-Hun İmparatorluğu
2023
Journal:  
Takvim-i Vekayi
Author:  
Abstract:

Tarihçilerin bazıları Macarların Türkler ile akraba olduğunu bazıları ise Macarların bir Fin-Ugor kavmi olduğunu savunmuştur. Istvan Zinchy’in [1879-1951] Macarların kökenine ilişkin olarak “Macarlar önceleri bir Türk kavmi iken, daha sonraları Fin-Ugor kavimleri içerisinde eriyerek dil değiştirmiştir” der. Bir başka Macar Türkolog Laszlo Rasonyi [1899-1984] ise “…Macarların esas nüvesini Türkler ile birlikte yabancı İslav değil, belki Türkler ile en eski çağlardan beri bağı olan Fin-Ugorlar teşkil eder. Daha basit bir ifade ile, Türkler Macarların babası Fin-Ugorlar ise anasıdır” açıklamasında bulunmuştur. Erkan Hacıfazlıoğlu’nun bu çalışması konuya yeni bakış açıları getirmiştir. Macarların kökeni, siyasi, ekonomik, kültürel hayatlarına dair birçok farklı konuyu izah etmiştir.

Keywords:

The Turkish-Hun Empire
2023
Journal:  
Takvim-i Vekayi
Author:  
Abstract:

Some historians have claimed that the Hungarians are relatives to the Turks, while some have claimed that the Hungarians are a Finnish-Ugor people. As for the origin of the Hungarians, Istvan Zinchy [1879-1951] says, "The Hungarians first became a Turkish people, but later fled into the Finnish-Ugor people and changed their language." Another Hungarian Turkologist, Laszlo Rasonyi [1899-1984], said: “The main nucleus of Hungarians is the Finnish-Ugorans, who have been linked with Turks since the oldest times, and not the foreign Slavs with the Turks. In a more simple expression, the Turks are the father of the Hungarians and the Finnish-Ugorans are their mothers." The work of Erkan Hacıfazlıoğlu brought a new perspective on the subject. The origins of the Hungarians have explained many different topics about their political, economic, and cultural lives.

Keywords:

2023
Journal:  
Takvim-i Vekayi
Author:  
Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles
Takvim-i Vekayi

Field :   Eğitim Bilimleri; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 68
Cite : 650
Takvim-i Vekayi