User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 16
 Downloands 11
Bilgisayar Programlama Dillerinin İşletmelere Sağladığı Katkılar
2021
Journal:  
Journal of Social and Humanities Sciences Research
Author:  
Abstract:

Programlama dili, programcının belirli bir düzende oluşturulmuş bir algoritmayı (İş Akışı) ifade etmek için kullanılan bir komut veya ifadeler topluluğudur. Programlama dilleri, bilgisayara hangi işlemleri yapacağını anlatmayı sağlayan komut veya fonksiyonlara sahiptir. Alt seviye, orta seviye ve yüksek seviye olmak üzere üçe ayrılırlar. Yüksek seviyeli programlama dilleri konuşma diline çok yakın komut veya fonksiyonlara sahiptir. Bu yüzden öğrenilmesi daha kolaydır. Örneğin C#.Net (C Sharp), Python veya Visual Basic.Net. Alt seviye diller bilgisayarın makine diline (İkili sayı sistemi) çok yakın dillerdir ve bu dillerde program yazmak oldukça zordur. Fakat çok hızlı çalışırlar. Orta seviyeli diller hem alt seviye hem de yüksek seviye özelliğini taşırlar. Örneğin C++ Programlama dili. Bir dili öğrenmeye başlarken öncelikle niçin kod yazılması gerektiğinin belirlenmesi gereklidir. Daha sonra geliştirilecek uygulamanın algoritması ya kâğıt üstünde veya zihinde netleşmesi gerekir. Sonraki adımda ise hangi programlama dili seçilecek buna karar verilir. Genel amaçlı bir uygulama geliştirmek için yüksek seviyeli bir dil olan C# seçilebilir. Küçük uygulamaları geliştirerek işe başlanması iyi bir seçim olacaktır. Kod yazımı sırasında hatalar meydana gelebilir. Fakat sabırlı bir şekilde hataların çözülmesi gereklidir. Mümkünse seçilen programlama dili ile ilgili kurslar alınmalıdır. Bu konuda yönlendirici olacak bir eğitmen edinilmesi çok önemlidir. Başkalarının yazdığı örnek kodların incelenmesi, dil öğrenimini oldukça etkileyecektir. Yeni bir şeyleri geliştirebilmenin hazzını programlama dilleri öğrenerek kolayca elde edilebileceği unutulmamalıdır. Bu çalışmada bilgisayar programlama dillerinin işletme çalışanlarına sağladığı katkılar açıklanacaktır. Sürekli yapılan rutin işlemlerin programlama dili ile yazılan uygulamalar sayesinde hatasız ve otomatik olarak nasıl yapılacağı belirtilecektir. Bir programlama dilinin çalışana sağladığı katkılardan biri olan analitik düşünme yeteneği irdelenecektir.

Keywords:

Null
2021
Author:  
0
2021
Author:  
Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Journal of Social and Humanities Sciences Research

Field :   Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 2.160
Cite : 21
© 2015-2024 Sobiad Citation Index