User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
 Views 3
 Downloands 2
Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğrenme Çıktılarının Öğrenci Merkezli Öğrenme Bağlamında İncelenmesi
2022
Journal:  
Sakarya University Journal of Education
Author:  
Abstract:

Bu araştırmanın amacı öğrenci merkezli öğrenmenin Eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretim programlarındaki Öğretim İlke ve Yöntemleri derslerinin öğrenme çıktılarına yansımasının nasıl olduğunu incelemektedir. Araştırma belge taraması modeli bağlamında tasarlanmıştır. 88 ilköğretim matematik öğretmenliği programının Bologna süreci bağlamında oluşturulan program bilgi paketi web sayfaları taranmıştır. Verilerin analizinde frekanstan yararlanılmıştır. Programların yaklaşık dörtte birinde Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin öğrenme çıktıları bulunmamaktadır. Akredite olan programlarda öğrenme çıktılarının olmamasına akredite olamayan programlara göre oldukça az rastlanmıştır. Programların yaklaşık üçte ikisinde öğrenme çıktıları program yeterlikleriyle ilişkilendirilmiştir. Öğrenme çıktılarının bilişsel alandaki dağılımına göre ağırlık, uygulamanın alt düzeyinde yer alan bilgi ve kavrama düzeyindedir. Öğrenme çıktılarının duyuşsal alandaki dağılımı bilişsel alana göre oldukça düşük seviyede olup, duyuşsal alana göre ağırlık, alma ve tepkide bulunma düzeyindedir. Öneriler bağlamında, Öğretim İlke ve Yöntemleri dersi için uygulama ve üzerindeki düzeylerde öğrenme çıktılarına daha çok yer verilebilir. Bunları ortaya koymak üzere ihtiyaç analizi yapılabilir. Öğrenme çıktıları öğrenci merkezli öğrenmenin tek göstergesi olmayıp, daha bütüncül bir bakış açısıyla ders bilgi paketinin tüm unsurları ele alınabilir.

Keywords:

Examining The Learning Outcomes Of The Teaching Principles and Methods Course In The Context Of Student-centered Learning
2022
Author:  
Keywords:

Citation Owners
Information: There is no ciation to this publication.
Similar Articles


Sakarya University Journal of Education

Field :   Eğitim Bilimleri

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 532
Cite : 3.847
2022 Impact : 0.203
Quarter
Basic Field of Educational Sciences
Q3
150/232

Sakarya University Journal of Education