User Guide
Why can I only view 3 results?
You can also view all results when you are connected from the network of member institutions only. For non-member institutions, we are opening a 1-month free trial version if institution officials apply.
So many results that aren't mine?
References in many bibliographies are sometimes referred to as "Surname, I", so the citations of academics whose Surname and initials are the same may occasionally interfere. This problem is often the case with citation indexes all over the world.
How can I see only citations to my article?
After searching the name of your article, you can see the references to the article you selected as soon as you click on the details section.
  Citation Number 1
 Views 2
Fîrûzâbâdî (ö. 817/1415) ve Besâir’inde Kur’an ve Sûreler Konusuna Bakışı
2019
Journal:  
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Author:  
Abstract:

Mecduddîn Muhammed b. Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdî 729/1329 yılında İran’ın Şiraz şehrinde dünyaya gelmiş, hıfzını ve ilk tahsilini burada tamamlayarak genç yaşta dil bilimindeki maharetiyle öne çıkmış, dönemin birçok ilim merkezini dolaşarak önemli isimlerle etkileşim hâlinde bulunmuş çok yönlü bir âlimdir. Oldukça kuvvetli bir hafızaya sahip olan Fîrûzâbâdî, gittiği şehirlerdeki birçok âlimin rahle-i tedrisinden geçmiş, yine kendisi de pek çok talebeye ders vermiştir. En son Yemen Resuliye devleti hükümdarı el-Melikü’l-Eşref ’in daveti üzerine Zebid’e gelerek burada hem Yemen Kâdı’l-kudatlığı vazifesini üstlenmiş hem de ilim dünyasına pek kıymetli hizmetlerde bulunmuştur. Her ne kadar esas şöhretini, dilbilim sahasında telif ettiği el-Kâmûsu’l-muhît adlı sözlük çalışmasına borçlu olsa da müellifin Kur’an ve tefsir sahasında kaleme almış olduğu Besâiru zevi’t-temyîz adlı eseri ve dolayısıyla tefsirciliğinin dilbilimdeki bu yetkinliğinin gölgesinde kaldığı düşünülmektedir. Çalışmamızın ana gâyesi müellifin Kur’an ve tefsir ilmi sahasındaki varlığını Besâir ekseninde ortaya koymaya çalışmaktır. Bu konu müellifin Besâir’de Kur’an ve sûreler hakkındaki ilimlere bakışı özelinde incelenecektir.

Keywords:

and It Is The Fate. 817 and The Qur’an and The Qur’an and The Qur’an.
2019
Author:  
Abstract:

by Muhammad B. Y'kûb el-Fîrûzâbâdî was born in the city of Shiraz in Iran in 729/1329, completing his first assignment here and emerging in the youth with his greatness in language science, and in the course of many scientific centers of the time, he was in interaction with important names. He is a great man, and he is a great man, and he is a great man, and he is a great man, and he is a great man, and he is a great man. On the invitation of the king of the state of Yemen, El-Melikü’l-Eshref, he came to Zebid, taking over the duty of the Yemeni Kadid’l-Kudatness and serving the world of science in valuable services. Though his main reputation is due to the dictionary work he has written in the field of linguistics, he is believed to be in the shadow of this competence in the field of linguistics, the work of Besâiru zevi't-temyîz, which he has received in the Qur'an and the field of interpretation. The main cause of our work is to try to reveal the existence of the Qur’an and the interpretation of the knowledge in the Besâir axis. It will be seen in the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an and the Qur’an.

Keywords:

Citation Owners
Attention!
To view citations of publications, you must access Sobiad from a Member University Network. You can contact the Library and Documentation Department for our institution to become a member of Sobiad.
Off-Campus Access
If you are affiliated with a Sobiad Subscriber organization, you can use Login Panel for external access. You can easily sign up and log in with your corporate e-mail address.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Field :   İlahiyat

Journal Type :   Uluslararası

Metrics
Article : 237
Cite : 209
2022 Impact : 0.079
Quarter
Basic Field of Theology
Q4
89/102

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi