ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi

ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi

Farklı Deşarj Türlerinin Seyrelme Verimliliğinin Fiziksel Modelleme Yardımıyla İncelenmesi

Yazarlar: ["Ahmet KARATAS", "Murat AKSEL"]

Cilt - , Sayı Cilt: 5 Sayı: 1 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.46740/alku.1236307

Anahtar Kelimeler:Termal Deşarj,Deniz Deşarjı,Seyrelme,Fiziksel Model,Thermal Discharge,Sea Discharge,Dilution,Physical Model

Özet: Sanayileşmenin artmasıyla beraber su kıyılarına çeşitli tesisler kurulmaktadır. Bu tesisler, deniz ekosistemini olumsuz yönde etkilediği bazı durumlar vardır. Bunlardan biri de ısıl deşarjlardır. Yapılan ısıl deşarjlar deniz ekosisteminde olumsuzluklar yaratabilmektedir. Isıl deşarjların oluşma nedeni enerji santralleri, Demir-Çelik fabrikaları gibi tesislerin soğutma işlemini yapmak için deniz gibi büyük su kütlelerini soğutucu olarak kullanmalarıdır. Bu tür olumsuzlukların oluşmaması için deşarj suyunun sıcaklığına bağlı olarak alıcı ortamın sıcaklık değişimi yasalar ile kısıtlanmıştır. Bundan dolayı en iyi seyrelmeyi ve en ekonomik olan sistemin belirlenmesi önem kazanmıştır. Bunu öğrenebilmek için 3 farklı sistem laboratuvar ortamında test edilmiştir. İlk deneyimizde serbest düşen jetler, ikinci deneyimizde su yüzeyinden suya paralel jetler oluşturulmuş ve üçüncü deneyimizde ise su yüzeyine ikincil bir hazne yapılarak üç delikten deşarj yapılmıştır. Jetlerin oluşturduğu termal bulutlar incelenmiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA