AFRICANIA

AFRICANIA

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE AFRİKA’DA GIDA GÜVENLİĞİ

Yazarlar: ["Pelin ALİYEV"]

Cilt - , Sayı Cilt: 3 Sayı: 1 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

Anahtar Kelimeler:Afrika,Gıda Güvenliği,Rusya-Ukrayna Savaşı

Özet: Rusya-Ukrayna savaşı, sadece Ukrayna’yı değil, tüm dünyayı derinden etkileyen bir gelişmedir. Savaş, özellikle küresel gıda güvenliğini belirgin biçimde etkiledi. Bunun en önemli nedeni, Rusya ve Ukrayna’nın iki büyük tarımsal güç olmasıdır. Rusya’nın müdahalesi ile buğday ve mısır gibi önemli tarım ürünlerinin ihracatının sekteye uğraması, küresel gıda krizini tetikledi. Ancak bu krizin Afrika ülkeleri için daha kritik sonuçları vardır. Nitekim çeşitli raporlarda da savaş kaynaklı gıda krizinden en çok etkilenen kıtanın Afrika olduğu ortaya koyuluyor. Savaş, çatışma, iklim değişikliği, siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar, COVID-19 salgınından etkilenen gıda güvenliği, Rusya-Ukrayna savaşı ile daha kırılgan hale geldi. Özellikle gıda ithalatına bağımlı olan Afrika ülkelerinde bu krizin etkileri daha yoğun hissedilmektedir. Bu çalışmada Rusya-Ukrayna savaşının Afrika’nın gıda güvenliğine etkileri tartışılmakta ve ortaya konulmaktadır. Bu çalışmada gıda güvenliğinin hemen her ülke açısından bir öncelik olduğu, bununla birlikte Afrika ülkeleri için daha kritik bir mesele olduğu argümanı vurgulanmaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA