Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Ceza Hukukunda Suçun Kanuni Unsuru Olarak “Eşya”

Yazarlar: Joachim KRETSCHMER

Cilt 3 , Sayı 2 , 2021 , Sayfalar 157 - 170

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Ceza hukuku,Suçun kanuni unsuru,Eşya

Özet: Alman Medeni Kanunu’nun (“AlMK” Bürgerliches Gesetzbuch) 90. maddesi uyarınca eşya, maddi varlığa sahiptir. Bu, temelde eşya teriminin bir medeni hukuk kavramı olduğunu göstermektedir. Medeni hukuk ile olan bu ilişki suçun diğer kanuni unsurlarında da görülmektedir. Eşya terimi, [hırsızlık suçunda] yer alan “başkasına ait” ifadesini akla getirmektedir1. Farazi olaylarda ve hatta gerçek vakalarda kolay görünen bu durum, bu çalışmada daha yakından incelenecek belirli hukuki sorunları barındırmaktadır. Medeni hukuk yönünden AlMK’nin 90a maddesi uyarınca hayvanların eşya olmadığı görülmektedir. 90a maddesinin 3. cümlesi eşyalar için geçerli olan hükümlerin uygun olduğu sürece hayvanlara da uygulanabileceğini düzenlemektedir. Ancak bu düzenleme ceza hukukçularının aklına doğrudan ceza hukukunda geçerli olan kıyas yasağını getirmektedir. Peki, hayvanlar Alman Ceza Kanunu’nun (“AlCK” Strafgesetzbuch) 242. maddesi veya 303. maddesi kapsamında da değerlendirilemez mi? Bunun haricinde içinde ceset bulunan bir tabut mezarlıktan alındığında kişi ceza hukuku bakımından nasıl sorumlu tutulabilir? Nitekim 2008 yılında Friedrich Karl Flick’in cesedinin bulunduğu tabut Kärnten’de bulunan aile mezarlığından “çalınmıştı”.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Ceza Hukukunda Suçun Kanuni Unsuru Olarak “Eşya”}, volume={3}, number={157–170}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={Joachim KRETSCHMER}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Joachim KRETSCHMER. (2021). Ceza Hukukunda Suçun Kanuni Unsuru Olarak “Eşya” (Vol. 3). Vol. 3. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Joachim KRETSCHMER. Ceza Hukukunda Suçun Kanuni Unsuru Olarak “Eşya.” no. 157–170, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021.