Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk Hukukunda ve Alman Hukukunda Uzaktan Çalışmanın Temel Esasları

Yazarlar: Esra YİĞİT

Cilt 3 , Sayı 2 , 2021 , Sayfalar 135 - 154

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Uzaktan çalışma,Tele çalışma,Uzaktan çalışmada veri güvenliği,Alman hukukunda uzaktan çalışma,Evden çalışma

Özet: Uzaktan çalışma, klasik iş ilişkisinden farklı olarak işçinin işyeri dışında iş görmesine dayanan bir çalışma modelidir. Özellikle Covid-19 döneminde bu çalışma biçiminin birçok yerde uygulanmak zorunda kalması, bu modele dair pek çok soruyu da beraberinde getirmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine 2016 yılında eklenen uzaktan çalışmanın ayrıntıları ise yakın tarihte çıkarılan Yönetmelikte düzenlenmiştir. Buna karşılık Alman Hukukunda bu çalışma biçimine dair özel bir düzenleme bulunmamakta, konu genellikle öğreti görüşleri çerçevesinde şekillenmektedir. Bu çalışmada uzaktan çalışmanın temel esasları hem Türk Hukuku hem de Alman Hukuku çerçevesinde ele alınmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Türk Hukukunda ve Alman Hukukunda Uzaktan Çalışmanın Temel Esasları}, volume={3}, number={135–154}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={Esra YİĞİT}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Esra YİĞİT. (2021). Türk Hukukunda ve Alman Hukukunda Uzaktan Çalışmanın Temel Esasları (Vol. 3). Vol. 3. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Esra YİĞİT. Türk Hukukunda ve Alman Hukukunda Uzaktan Çalışmanın Temel Esasları. no. 135–154, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021.