Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Alman Federal Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Sorumluluk Sigortacısının Rücû Talebine Uygulanacak Hukuk ve Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespitine İlişkin 18.03.2020 Tarih ve IV ZR 62/19 Sayılı Kararı

Yazarlar: -

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 231 - 244

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Alman Federal Mahkemesi,Uygulanacak Hukuk,Yabancı hukukun muhtevasının tespiti

Özet: Litvanya'da yerleşik bir sorumluluk sigortacısı olan davacı, sorumluluğunu müştereken sigortaladığı davalı sürücüye karşı, trafik kazasından sonra rücûen tazminat talebinde bulunmuştur. Davalı, davacı tarafından sorumluluğu sigorta edilen Litvanya siciline kayıtlı bir aracı alkollü olarak Berlin’de kullanırken başka bir araçla çarpışarak kaza yapmıştır. Kazadan iki saat sonra davalı sürücüden alınan kan örneğinde, davalının kanındaki alkol oranının %1,9 olduğu anlaşılmaktadır. Davacı, karşı tarafın uğradığı zararı telafi ettirmiştir. Davacı, zarar görene ödenen tazminatın yanı sıra zararın tasfiyesine yönelik masrafların tamamının davalı tarafça karşılanması gerektiği düşüncesindedir. Bu iddia, ihtilâf durumunda sigorta sözleşmesine uy- gulanacak hukuk olan Litvanya hukukuna dayandırılmaktadır. Berlin Eyalet Mahkemesi davacının temerrüt faizi ile birlikte 6.306.30 € ödenmesine ilişkin açtığı davayı reddetmiştir. Eyalet Yüksek Mahkemesi ise davacının bu talebini büyük oranda kabul ederek, davalının davacıya faiziyle birlikte 5.558,76 € ödemesine hükmetmiştir. Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından izin verilen temyiz talebi ile davalı, ilk derece mahkemesi kararı ile tesis edilen hukukî duruma geri dönmeyi yani durumu eski haline getirmeyi amaçlamaktadır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Alman Federal Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Sorumluluk Sigortacısının Rücû Talebine Uygulanacak Hukuk ve Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespitine İlişkin 18.03.2020 Tarih ve IV ZR 62/19 Sayılı Kararı}, volume={3}, number={231–244}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={0}, year={2021} }
APA
KOPYALA
0. (2021). Alman Federal Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Sorumluluk Sigortacısının Rücû Talebine Uygulanacak Hukuk ve Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespitine İlişkin 18.03.2020 Tarih ve IV ZR 62/19 Sayılı Kararı (Vol. 3). Vol. 3. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
0. Alman Federal Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin Sorumluluk Sigortacısının Rücû Talebine Uygulanacak Hukuk ve Yabancı Hukukun Muhtevasının Tespitine İlişkin 18.03.2020 Tarih ve IV ZR 62/19 Sayılı Kararı. no. 231–244, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021.