Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ALMAN KAMU HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ

Yazarlar: Philip KUNİG

Cilt 1 , Sayı 1 , 2019 , Sayfalar 159 - 178

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Ölçülülük İlkesi,Alman Anayasa Hukuku

Özet: Ölçülülük ilkesi, Alman hukuk literatüründe pek çok hukukçuya göre, Alman kamu hukukununönemli vedeğerli kazanımlarından biridir. Fakat buna şüpheci yaklaşanlar da bulunmakta ve ilke bir yumuşatıcı olarak yaftalanmaktadır. Yumuşatıcı kavramının tam anlamıyla Japonca’ya çevrilebileceğinden emin değilim. Yumuşatıcı, günlük hayatta temizlik malzemeleri bağlamında kullanılan bir kavramdır. Yumuşatmak; inceltmek ve bununla birlikte sonunda çözmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ölçülülük ilkesi onu eleştirenler tarafından hukuk güvenliği ve hukuk düzeninin güvenilirliği için tehdit olarak görülmektedir. Zira bir devlet müdahalesinin ölçülülüğüne dair denetimde birbirinden oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkabilmekte, yani söz konusu müdahalenin ölçülü olup olmadığı, buna dair karar verenin,nihayetinde bağlayıcı hükmü kurmakla yükümlü olanın değerlendirmelerine bağlı olmaktadır. Ölçülülük ilkesi, söylendiği üzere gerçekten de hukuk güvenliği ve hukukun güvenilirliğine yönelik tehlikelere yol açıyorsa, bu durumda hukuk düzeninin, hukuk devleti ilkesinin çekirdeğinde yer alan nitelikleri de etkileniyor demektir. Fakat diğer yandan – başlangıçta da söylendiği üzere – ilke bir hukuk devleti sisteminindeğerli kazanımlarından biri olarak da kabul edilmektedir. (Girişten)


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2019, title={ALMAN KAMU HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ}, volume={1}, number={159–178}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={Philip KUNİG}, year={2019} }
APA
KOPYALA
Philip KUNİG. (2019). ALMAN KAMU HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ (Vol. 1). Vol. 1. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
Philip KUNİG. ALMAN KAMU HUKUKUNDA ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ. no. 159–178, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019.