Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

TELİF HAKLARI VE KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ

Yazarlar: İ̇rfan AKIN, Zehra Büşra KAYAÖZÜ

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 27 - 48

Konular:Hukuk

Anahtar Kelimeler:Eser sahibi,Telif hakları,Kelepçeleme sözleşmesi,Ahlaka aykırılık,Sözleşmenin geçersizliği

Özet: Kariyerlerinin başında kendilerine sunulan sözleşmeleri imzalayan sanatçı veya yazarlar, daha sonra bu sözleşmelerden doğan yükümlülüklerden dolayı büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Sözleşme hükümleri tek tek incelendiğinde bir sorun oluşturmamasına rağmen, hükümlerin fiili durum ile uyumsuz olmaları veya birbirleri ile etkileşimi sonucu sözleşmenin uygulanmasının eser sahibi bakımından katlanılamaz bir hal aldığı durumlarda, kelepçeleme sözleşmeleri kapsamında getirilen imkân doğrultusunda bu sözleşmelerin geçersizliği ileri sürülebilecektir. Eser sahiplerinin kişisel ve ekonomik özgürlüklerini ciddi anlamda sınırlandıran bu tür sözleşmelerin geçersizliğinin ileri sürülebilmesi için kelepçeleme sözleşmeleri kavramı altında ortaya konan şartların somut olay bakımından gerçekleşmesi ve ispatlanması gerekmektedir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={TELİF HAKLARI VE KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ}, volume={2}, number={27–48}, publisher={Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, author={İ̇rfan AKIN,Zehra Büşra KAYAÖZÜ}, year={2020} }
APA
KOPYALA
İ̇rfan AKIN,Zehra Büşra KAYAÖZÜ. (2020). TELİF HAKLARI VE KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ (Vol. 2). Vol. 2. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.
MLA
KOPYALA
İ̇rfan AKIN,Zehra Büşra KAYAÖZÜ. TELİF HAKLARI VE KELEPÇELEME SÖZLEŞMELERİ. no. 27–48, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020.