Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Eritema Nodozum: Olgu sunumu

Yazarlar: Aida SHİKHALİYEVA, Burhan DURSUN, Nazife BİLGE

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 21 - 25

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Erythema nodosum,Panniculitis,Sarcoidosis

Özet: Eritema nodozum, pannikülitin en yaygın şeklidir. Birçok etiyolojik faktöre sahip olabilir. Eritema nodozum, kadın hastalarda üç ila beş kat daha sıktır. Çoğunlukla alt ekstremitelerin ön yüzeyinde yer alan, eritemli ağrılı yuvarlak nodüller olarak görülür. Etiyolojide sistemik inflamatuvar hastalıklar, enfeksiyonlar önemli yer tutmakla birlikte idiyopatik de olabilir. Sarkoidoz, etyopatolojisi henüz kesin olarak saptanmamış inflamatuvar bir hastalıktır. Bu çalışmada 51 yaşında kadın hasta cilt döküntüleriyle başvurduktan sonra yapılan değerlendirmede eritema nodozum tanısı konulup etiyoloji araştırılırken sarkoidoz tanısı almıştır. Sarkoidoz gibi belirsizliklerle dolu bir hastalıkta Eritema nodosum önemli bir bulgudur.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Eritema Nodozum: Olgu sunumu}, volume={3}, number={21–25}, publisher={Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi}, author={Aida SHİKHALİYEVA,Burhan DURSUN,Nazife BİLGE}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Aida SHİKHALİYEVA,Burhan DURSUN,Nazife BİLGE. (2021). Eritema Nodozum: Olgu sunumu (Vol. 3). Vol. 3. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Aida SHİKHALİYEVA,Burhan DURSUN,Nazife BİLGE. Eritema Nodozum: Olgu Sunumu. no. 21–25, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2021.