Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Covid-19 Pandemisinde Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinin Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler

Yazarlar: Berat BOZKIR, Deniz Kaan TÜRKER, Esma GÖZÜNGÜ, Feyza Nur ŞAHİN, Tunç EREN

Cilt 3 , Sayı 1 , 2021 , Sayfalar 5 - 20

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Covid-19,Pandemi,Yaşam tarzı,Alışkanlıklar,Tıp öğrencisi

Özet: Covid-19 pandemisi, insanlığın büyük bölümünde zorunlu yaşam tarzı değişikliklerine neden olmuştur. Uygulanan kısıtlamalar sonucu artan stres ve kaygı bozukluklarından tıp öğrencileri de etkilenmiştir. Çalışmamızda; pandeminin tıp fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarında meydana getirdiği değişiklikleri ortaya koymayı hedefledik. Çoktan seçmeli veya açık uçlu 32 sorudan oluşan bir anket; Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerine 22 Aralık 2020 – 2 Ocak 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak uygulandı. Ankete katılım linki katılımcılara gönderildikten sonra sorulara alınan yanıtlar kayıt edilerek analiz edildi. p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Çalışmaya katılan 105 öğrencinin 35’i (%33.3) erkek ve 70’i kadın (%66.6) olup mediyan yaş 19 (aralık: 19-22) yıl saptandı. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırıldığında pandemi sürecinde öğrencilerin günlük uyku sürelerinde anlamlı düzeyde artış mevcuttu (p<0.05). Öğrencilerin %39’u pandemi sürecinde kilo verdiğini, %78.1’i pandemi öncesi döneme kıyasla daha kaygılı hissettiğini belirtti. Öğrencilerin hazır yemek tüketim sıklığında anlamlı düzeyde azalma saptandı (p<0.05). Covid-19 pandemisi sürecinde görüntülü konuşma süresinin, video izleme süresinin ve sosyal medya kullanımının arttığı gözlendi. Ekrana bakma süresinde pandemi öncesine göre anlamlı bir artış tespit edildi (p<0.05). Pandemi öncesine göre ev dışında geçirilen sürenin ve aktif sosyal yaşamın da anlamlı düzeyde azaldığı saptandı (p<0.05). Öğrencilerin çoğu günlük yaşamda severek yaptığı aktiviteleri pandemi sürecinde devam ettirememekteydi. Pandemi öncesine göre, pandemi sürecinde öğrencilerin çoğunun öğrenme veriminin düştüğü, zorunlu dersler dışında eğitim faaliyetlerine günlük ortalama 1-3 saat ayırdığı, derslere interaktif katılımlarında değişiklik olmadığı, katılım sağlanan ders sayısının ise azaldığı ve geleceğe yönelik yeterlik endişesinin oluştuğu gözlendi. Pandemi sürecinde tıp fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin evde kalma süreleri artmış, sosyal yaşamları ve aktiviteleri kısıtlanmış, elektronik cihaz kullanımı ve ekrana bakma süreleri anlamlı derecede artmış, çevrimiçi gerçekleştirilen tıp eğitimi açısından motivasyon kaybı ve yeterlik kaygısı ortaya çıkmıştır. Covid-19 pandemisi tıp öğrencilerinin yaşam tarzlarını olumsuz yönde etkilemiştir.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2021, title={Covid-19 Pandemisinde Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinin Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler}, volume={3}, number={5–20}, publisher={Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi}, author={Berat BOZKIR,Deniz Kaan TÜRKER,Esma GÖZÜNGÜ,Feyza Nur ŞAHİN,Tunç EREN}, year={2021} }
APA
KOPYALA
Berat BOZKIR,Deniz Kaan TÜRKER,Esma GÖZÜNGÜ,Feyza Nur ŞAHİN,Tunç EREN. (2021). Covid-19 Pandemisinde Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinin Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler (Vol. 3). Vol. 3. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Berat BOZKIR,Deniz Kaan TÜRKER,Esma GÖZÜNGÜ,Feyza Nur ŞAHİN,Tunç EREN. Covid-19 Pandemisinde Tıp Fakültesi Dönem II Öğrencilerinin Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklarında Oluşan Değişiklikler. no. 5–20, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2021.