Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi

Nörogenez İnsanlarda Hayat Boyunca Devam Eder mi?

Yazarlar: Ferruh YÜCEL, Kürşat ŞEN, Onur DURAN, Mehmet ÖZCAN, Gülben KÜÇÜKGEDİK

Cilt 2 , Sayı 1 , 2020 , Sayfalar 1 - 4

Konular:Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri

Anahtar Kelimeler:Nörogenez

Özet: Nörogenez yeni sinir hücrelerinin (nöron) oluşması ve gelişimi anlamına gelir. Önceleri sadece gelişmekte olan organizmalarda oluştuğu düşünülmekle birlikte, son zamanlarda yapılan çalışmalar nörogenezin hem omurgalı hem de omurgasız canlılarda hayat boyunca devam ettiğini ortaya koymuştur. Erişkin beyninde nöral kök hücrelerden yaşam boyunca yeni fonksiyonel nöronlar üretilmektedir. İnsanda, hipokampüs’ün gelişimin erken dönemlerinden erişkinliğe kadar gyrus dentatus’da yeni nöronlar üretilir. Memelilerde, yetişkin beynindeki nörogenez iki bölge ile sınırlıdır. Bunlardan biri hipokampus’ün gyrus dentatus’undaki (GD) subgranuler bölge olup, yeni oluşan hücreler buradan hipokampüs’ün granüler tabakasına kısa bir göç yaparlar. Diğeri ise lateral ventrikül’lerin subventriküler bölgesidir (SVZ) ve burada üretilen olgunlaşmamış nöronlar rostral göç yolu aracılığıyla bulbus olfactorius’a göç ederler.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
@article{2020, title={Nörogenez İnsanlarda Hayat Boyunca Devam Eder mi?}, volume={2}, number={1–4}, publisher={Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi}, author={Ferruh YÜCEL,Kürşat ŞEN,Onur DURAN,Mehmet ÖZCAN,Gülben KÜÇÜKGEDİK}, year={2020} }
APA
KOPYALA
Ferruh YÜCEL,Kürşat ŞEN,Onur DURAN,Mehmet ÖZCAN,Gülben KÜÇÜKGEDİK. (2020). Nörogenez İnsanlarda Hayat Boyunca Devam Eder mi? (Vol. 2). Vol. 2. Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi.
MLA
KOPYALA
Ferruh YÜCEL,Kürşat ŞEN,Onur DURAN,Mehmet ÖZCAN,Gülben KÜÇÜKGEDİK. Nörogenez İnsanlarda Hayat Boyunca Devam Eder Mi? no. 1–4, Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi, 2020.