19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

7-9 Yaş Aralığındaki Çocukların Covid-19 Pandemi Döneminde İyi-Kötü Kavramlarına İlişkin Çizimlerinin Sosyal Hizmet Kapsamında Betimsel Analizi

Yazarlar: ["Yasemin ALKAÇ"]

Cilt - , Sayı Cilt: 4 Sayı: 2 , 2023 , Sayfalar -

Konular:-

DOI:10.52835/19maysbd.1271377

Anahtar Kelimeler:Resim Analizi,Ahlaki Gelişim,Şematik Dönem,Zihinsel Şema

Özet: Çocuğun zihnindeki iyi ve kötü kavramları ve bunu dışa vurumu çocukların iyi ve kötü ayrımının anlayışı ve bu anlayışın çocukların yaptıkları çizimlere yansıması gelişimsel ve sanatsal çalışmalarda araştırma konusu oluşturmuştur. Bu araştırma ile şematik dönemdeki çocukların gelişimi ve öğrenme deneyimleriyle ilgili önemli belirtilen veren çizimlerinin incelenmesiyle, resimlerindeki “iyi” ve “kötü” kavramlarına ilişkin düşüncelerinin ve iç dünyalarının kullandıkları çizim, figür ve renk kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan nitel bir çalışmadır. Veriler 2021 yılının Mayıs ayında Ankara’da bulunan şematik dönemdeki (7-9 yaş) 8 çocuk ile görüşme sağlanarak elde edilmiştir. Araştırmada kolay ulaşılabilir durum örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çocukların özellikle ‘’kötü’’ kavramını içeren çizimlerinde daha fazla duyguya yer verdikleri ‘’iyi’’ ile ilgili resimlerde ise daha fazla detay kullandıkları ve daha özenerek çizdikleri ‘’kötü’’ kavramını ‘’korku, üzüntü, hastalık, doğaya zarar verme’’ kavramlarıyla ilişkilendirdikleri saptanırken ‘’iyi’’ kavramını ‘’aile ile vakit geçirmek, doğa sevgisi’’ ile ilişkilendirdikleri saptanmıştır.


ATIFLAR
Atıf Yapan Eserler
Henüz Atıf Yapılmamıştır

KAYNAK GÖSTER
BibTex
KOPYALA
APA
KOPYALA
MLA
KOPYALA