Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
6 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
7 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
8 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
9 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
10 AJIT E-Bilişim Dergisi
11 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
12 Akademik İncelemeler Dergisi
13 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
14 Akademik Yaklaşımlar Dergisi
15 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
16 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
17 Alphanumeric Journal
18 Alternatif Politika
19 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
20 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
21 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
22 Amme İdaresi Dergisi
23 Anadolu Araştırmaları
24 Anadolu Journal Of Educational Sciences International
25 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
26 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
27 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
28 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
29 Anka E-Dergi
30 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
31 Ankara Law Review
32 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
33 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
34 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
37 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
38 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
39 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
40 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
41 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
42 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
43 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
44 Art-e Sanat Dergisi
45 Art-Sanat Dergisi
46 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi
47 Asia Minor Studies Dergisi
48 Asos Journal
49 Atatürk Dergisi
50 Atatürk İletişim Dergisi
51 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
52 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
53 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
54 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
55 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
56 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
57 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
58 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
59 Avrasya İncelemeleri Dergisi
60 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
61 Avrupa Araştırmaları Dergisi
62 Bankacılar Dergisi
63 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
64 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
65 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
66 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
67 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
68 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
69 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
70 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
71 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
72 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
73 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
74 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
75 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
76 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
77 Bilimname
78 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
79 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
80 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
81 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
82 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
83 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
84 Çalışma İlişkileri Dergisi
85 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
86 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
87 Cankaya University Journal of Arts and Sciences
88 Cankaya University Journal of Law
89 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
90 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
91 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
92 CINEJ Cinema Journal
93 Coğrafi Bilimler Dergisi
94 Çukurova Araştırmaları
95 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
96 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
97 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
98 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
99 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
100 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
101 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
102 Dil Dergisi
103 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
104 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
105 Dil ve Edebiyat Araştırmaları
106 Dil ve Edebiyat Dergisi
107 Dilbilim
108 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
109 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
110 DİYALEKTOLOG Dergisi
111 Doğu Coğrafya Dergisi
112 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
113 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
114 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
115 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
116 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
117 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
118 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
119 E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)
120 E-AJI (Asian Journal of Instruction)
121 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
122 Ege Coğrafya Dergisi
123 Ege Eğitim Dergisi
124 Eğitim Bilimleri Dergisi
125 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
126 Eğitim ve Bilim
127 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
128 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
129 Ekonomi Bilimleri Dergisi
130 Electronic Journal of Education Sciences
131 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
132 EMAJ Emerging Markets Journal
133 Erciyes İletişim Dergisi
134 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
135 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
136 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
137 Erdem
138 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
139 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
140 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
141 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
142 fe dergi: feminist eleştiri
143 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
144 Fine Arts
145 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
146 Folklor/Edebiyat
147 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
148 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
149 Gazi Akademik Bakış
150 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
151 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
152 Gençlik Araştırmaları Dergisi
153 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
154 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
155 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
156 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
157 Güvenlik Stratejileri Dergisi
158 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
159 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
160 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
161 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
162 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
163 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
164 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
165 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
166 History Studies
167 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
168 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
169 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
170 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
171 İktisadi Yenilik Dergisi
172 İletişim: Araştırmaları Dergisi
173 İlköğretim Online
174 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri
175 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
176 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
177 İnsan Hakları Yıllığı
178 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
179 International Anatolia Academic Online Journal
180 International Econometric Review
181 International Journal of Academic Research in Education
182 International Journal of Assessment Tools in Education
183 International Journal of Early Childhood Special Education
184 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
185 International Journal of Economics and Financial Issues
186 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
187 International Journal of Educational Researchers
188 International Journal of Energy Economics and Policy
189 International Journal Of Eurasia Social Sciences
190 International Journal of Instruction
191 International Journal of Language Academy
192 International Journal of Languages Education and Teaching
193 International Journal of Science Culture and Sport
194 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
195 International Journal of Social Inquiry
196 International Journal of Sports Exercise and Training Science
197 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
198 International Review of Management and Marketing
199 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
200 İslam Tetkikleri Dergisi
201 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
202 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
203 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
204 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
205 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
206 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
207 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
208 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
209 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
210 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
211 JAVSTUDIES (International Journal of Academic Value Studies)
212 Journal of Educational Sciences
213 Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)
214 Journal of Divinity Faculty of Hitit University
215 Journal of Gifted Education Research
216 Journal of History School
217 Journal of Institute of Social Sciences
218 Journal Of Life Economics
219 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
220 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
221 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
222 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
223 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
224 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
225 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
226 Karadeniz
227 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
228 Karadeniz Araştırmaları
229 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
230 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
231 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
232 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
233 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
234 Kesit Akademi Dergisi
235 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
236 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
237 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
238 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
239 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
240 LITERA
241 Marmara Coğrafya Dergisi
242 Marmara İletişim Dergisi
243 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
244 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
245 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
246 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
247 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
248 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
249 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
250 Milli Folklor
251 Muhasebe ve Finansman Dergisi
252 Mukaddime
253 Mülkiye Dergisi
254 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
255 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
256 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
257 Nevşehir Barosu Dergisi
258 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
259 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
260 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
261 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
262 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
263 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
264 Öneri Dergisi
265 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
266 Ordu Üniversitesi Sosyal Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
267 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
268 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
269 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
270 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
271 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
272 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
273 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
274 Pegem Education and Instruction Journal
275 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
276 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
277 Qualitative Studies
278 Religious Sciences
279 Researcher : Social Science Studies
280 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
281 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
282 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
283 Sakarya University Journal of Education
284 Sanat Tarihi Yıllığı
285 Şarkiyat Mecmuası
286 Savunma Bilimleri Dergisi
287 SDU International Journal of Educational Studies
288 Selçuk İletişim
289 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
290 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
291 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
292 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
293 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
294 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
295 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
296 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
297 Social Sciences
298 Sosyal Bilimler Dergisi
299 Sosyal Güvence
300 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)
301 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
302 Sosyoekonomi
303 Sosyoloji Dergisi
304 Sosyoloji Konferansları Dergisi
305 Spor Bilimleri Dergisi
306 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
307 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
308 Sport Sciences
309 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
310 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
311 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
312 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
313 Tarih Dergisi
314 Tarih İncelemeleri Dergisi
315 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
316 Tasarım + Kuram
317 TESAM Akademi Dergisi
318 The International Journal of Research in Teacher Education
319 The Journal Of Academic Social Science Studies
320 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
321 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
322 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
323 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
324 TOJSAT
325 Toplum ve Demokrasi Dergisi
326 Toplum ve Sosyal Hizmet
327 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
328 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
329 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
330 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
331 TURAN-SAM
332 Turizm Akademik Dergisi
333 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
334 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
335 Türk Dil Kurumu: Belleten
336 Türk Dünyası
337 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
338 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
339 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
340 Türk Tarih Kurumu: Belleten
341 Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
342 Turkish History Education Journal
343 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
344 Turkish Journal of Sport and Exercise
345 Turkish Online Journal of Distance Education
346 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
347 Turkish Public Administration Annual
348 Turkish Studies
349 Turkish Yearbook of Human Rights
350 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
351 Türkiyat Mecmuası
352 TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
353 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
354 Türklük Bilimi Araştırmaları
355 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
356 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
357 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
358 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
359 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
360 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
361 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
362 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
363 Uluslararası Eğitimde Ölçme Araçları Dergisi
364 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
365 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
366 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
367 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
368 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
369 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
370 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
371 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
372 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
373 Vakıflar Dergisi
374 Vocational Education
375 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
376 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
377 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
378 Yönetim Araştırmaları Dergisi
379 Yönetim Bilimleri Dergisi
380 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
381 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
382 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
383 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini