Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
5 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
7 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD)
8 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
9 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
11 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
12 AJIT E-Bilişim Dergisi
13 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
14 Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
15 Akademik Hassasiyetler
16 Akademik İncelemeler Dergisi
17 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
18 Akademik Yaklaşımlar Dergisi
19 Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
20 AKDENIZ SANAT DERGİSİ
21 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
22 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
23 Alphanumeric Journal
24 Alternatif Politika
25 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
26 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
27 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
28 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - AUID
29 Amme İdaresi Dergisi
30 Anadolu Araştırmaları
31 Anadolu Journal Of Educational Sciences International
32 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
33 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
34 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
35 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
36 Anka E-Dergi
37 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
38 Ankara Law Review
39 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
40 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
41 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
42 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
43 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
44 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
45 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
46 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
47 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
48 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
49 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
50 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
51 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul
52 Art-e Sanat Dergisi
53 Art-Sanat Dergisi
54 Artium
55 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi
56 Asia Minor Studies Dergisi
57 Asos Journal
58 Atatürk Dergisi
59 Atatürk İletişim Dergisi
60 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
61 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
62 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
63 Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi
64 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
65 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
66 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
67 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
68 Avrasya İncelemeleri Dergisi
69 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
70 Avrupa Araştırmaları Dergisi
71 Bankacılar Dergisi
72 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
73 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
74 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
75 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
76 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
77 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
78 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
79 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
80 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
81 Belgi Dergisi
82 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
83 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
84 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
85 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
86 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
87 Bilim ve Eleştiri
88 Bilimname
89 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
90 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
91 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
92 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
93 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
94 Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
95 Business & Management Studies: An International Journal
96 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
97 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
98 Çalışma İlişkileri Dergisi
99 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
100 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
101 Cankaya University Journal of Arts and Sciences
102 Cankaya University Journal of Law
103 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
104 Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi
105 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
106 ÇEŞM–İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi)
107 CINEJ Cinema Journal
108 Coğrafi Bilimler Dergisi
109 Contemporary Educatıonal Technology
110 Çukurova Araştırmaları
111 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
112 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
113 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
114 Cumhuriyet International Journal Of Education
115 Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
116 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
117 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
118 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
119 Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
120 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
121 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
122 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
123 Dil Dergisi
124 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
125 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
126 Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies
127 Dil ve Edebiyat Dergisi
128 Dilbilim
129 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
130 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
131 DİYALEKTOLOG Dergisi
132 Doğu Coğrafya Dergisi
133 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
134 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
135 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
136 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
137 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
138 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
139 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
140 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
141 E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)
142 E-AJI (Asian Journal of Instruction)
143 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
144 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
145 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
146 Ebad Journal Of Educational Sciences Research
147 Ege Coğrafya Dergisi
148 Ege Eğitim Dergisi
149 Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
150 Eğitim Bilimleri Dergisi
151 Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
152 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
153 Eğitim ve Bilim
154 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
155 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
156 Eğitimde Kuram ve Uygulama
157 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
158 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
159 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)
160 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
161 Ekonometrik Araştırmalar Derneği
162 Ekonomi Bilimleri Dergisi
163 Electronic Journal of Education Sciences
164 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi
165 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
166 EMAJ Emerging Markets Journal
167 Erciyes İletişim Dergisi Akademia
168 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
169 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
170 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
171 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
172 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
173 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
174 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
175 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
176 European Journal of Educational Research
177 fe dergi: feminist eleştiri
178 Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
179 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
180 Fine Arts
181 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
182 Folklor/Edebiyat
183 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
184 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
185 Gazi Akademik Bakış
186 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
187 GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
188 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
189 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
190 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
191 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
192 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
193 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
194 Gençlik Araştırmaları Dergisi
195 GEPHYRA
196 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
197 Global Journal of Economics and Business Studies
198 Glokalde
199 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
200 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
201 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
202 Güvenlik Bilimleri Dergisi
203 Güvenlik Stratejileri Dergisi
204 Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi
205 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
206 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
207 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
208 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
209 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
210 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
211 Harput Araştırmaları Dergisi
212 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
213 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
214 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
215 History Studies
216 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
217 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
218 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
219 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
220 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
221 İktisadi Yenilik Dergisi
222 İktisat Fakültesi Mecmuası
223 İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi
224 Ilahiyat Studies (IS)
225 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
226 İletişim: Araştırmaları Dergisi
227 İlköğretim Online
228 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri
229 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
230 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
231 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
232 İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi
233 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
234 İnsan Hakları Yıllığı
235 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
236 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches
237 International Anatolia Academic Online Journal/ Science Journal
238 International Econometric Review
239 International Education Studies
240 International Journal of Academic Research in Education
241 International Journal of Assessment Tools in Education
242 International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)
243 International Journal of Early Childhood Special Education
244 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
245 International Journal of Economics and Financial Issues
246 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
247 International Journal of Educational Policies
248 International Journal of Educational Researchers
249 International Journal of Energy Economics and Policy
250 International Journal Of Eurasia Social Sciences
251 International Journal of Instruction
252 International Journal of Language Academy
253 International Journal of Languages Education and Teaching
254 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
255 International Journal of Social Inquiry
256 International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences
257 International Review of Economics and Management (IREM)
258 International Review of Management and Marketing
259 İş Ahlakı Dergisi
260 İş ve İnsan Dergisi
261 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
262 İslam Tetkikleri Dergisi
263 İslami Araştırmalar Dergisi
264 İslami İlimler Dergisi
265 İşletme Araştırmaları Dergisi
266 İşletme Bilimi Dergisi
267 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
268 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
269 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
270 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
271 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
272 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
273 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
274 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
275 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
276 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
277 İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
278 JAVSTUDIES (International Journal of Academic Value Studies)
279 Journal Economics, Finance and Accounting (JEFA)
280 Journal of Educational Sciences
281 Journal of Bartin Faculty of Forestry
282 Journal of Business Economics and Finance (JBEF)
283 Journal of Computer and Education Research
284 Journal of Divinity Faculty of Hitit University
285 Journal of Economic and Social Thought
286 Journal of Economics and Political Economy
287 Journal of Economics Bibliography
288 Journal of Economics Library
289 Journal of Education and Training Studies
290 Journal of Educational Sciences
291 Journal of Gifted Education Research
292 Journal Of Higher Education and Science
293 Journal of History School
294 Journal Of Life Economics
295 Journal of Social and Administrative Sciences
296 Journal Of Tourism And Gastronomy Studies
297 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)
298 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
299 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
300 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
301 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
302 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
303 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
304 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
305 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
306 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (JOISS)
307 Karadeniz
308 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
309 Karadeniz Araştırmaları
310 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
311 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
312 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
313 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
314 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
315 Kastamonu Eğitim Dergisi
316 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
317 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
318 Kelam Araştırmaları Dergisi
319 Kesit Akademi Dergisi
320 Kilikya Felsefe Dergisi
321 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
322 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
323 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
324 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
325 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
326 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
327 Law and Justice Review
328 LITERA
329 Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi
330 Management and Organizational Studies
331 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
332 Marmara Coğrafya Dergisi
333 Marmara İletişim Dergisi
334 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
335 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
336 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
337 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
338 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
339 Mavi Atlas
340 Medar Sufi Araştırmaları Dergisi
341 Megaron Dergisi
342 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
343 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
344 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
345 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
346 Milel ve Nihal Dergisi
347 MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
348 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
349 Milli Eğitim Dergisi
350 Milli Folklor
351 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
352 Muhasebe ve Finansman Dergisi
353 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
354 Mukaddime
355 Mülkiye Dergisi
356 Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
357 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
358 Mütefekkir Dergisi
359 Nalans Journal of Narrative and Language Studies
360 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
361 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
362 Nevşehir Barosu Dergisi
363 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
364 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
365 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
366 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
367 Offical e-journal of UDEEEWANA
368 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
369 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
370 Öneri Dergisi
371 Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying
372 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
373 Osmanlı Araştırmaları
374 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
375 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)
376 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
377 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
378 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
379 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
380 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
381 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
382 Path of Science: International Electronic Scientific Journal
383 Pegem Education and Instruction Journal
384 Pegem İndeks
385 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
386 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
387 Qualitative Studies
388 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
389 Religious Sciences
390 Research in Applied Economics
391 Researcher : Social Science Studies
392 RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
393 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
394 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
395 Sakarya University Journal of Education
396 Sanat - Tasarım Dergisi
397 Sanat Tarihi Dergisi
398 Sanat Tarihi Yıllığı
399 Sanitas Magisterium
400 Şarkiyat Mecmuası
401 Savunma Bilimleri Dergisi
402 Sayıştay Dergisi
403 SDU International Journal of Educational Studies
404 Selçuk İletişim
405 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
406 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
407 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
408 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
409 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
410 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
411 Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
412 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
413 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
414 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
415 Social Sciences
416 Sosyal Bilimler Dergisi
417 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
418 Sosyal Güvence
419 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)
420 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
421 Sosyoekonomi
422 Sosyoloji Dergisi
423 Sosyoloji Konferansları
424 Sosyoloji Konferansları Dergisi
425 Spor Bilimleri Dergisi
426 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
427 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
428 Sport Sciences
429 Studies in Media and Communication
430 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
431 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
432 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
433 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
434 Tarih Dergisi
435 Tarih İncelemeleri Dergisi
436 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
437 Tarih ve Gelecek Dergisi
438 Tarım Ekonomisi Dergisi
439 Tasarım + Kuram
440 TESAM Akademi Dergisi
441 The International Journal of Research in Teacher Education
442 The Journal Of Academic Social Science Studies
443 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
444 The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)
445 The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA)
446 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
447 The Turkish Online Journal of Educational Technology
448 The Turkish Online of Design Art and Communication (TOJDAC)
449 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
450 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
451 TOJSAT
452 Toplum ve Demokrasi Dergisi
453 Toplum ve Sosyal Hizmet
454 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
455 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
456 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
457 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
458 TURAN-SAM
459 Turan-sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
460 Turizm Akademik Dergisi
461 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
462 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
463 Türk Dil Kurumu: Belleten
464 Türk Dilleri Araştırmaları
465 Türk Dünyası
466 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
467 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
468 Türk Kütüphaneciliği Dergisi
469 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
470 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
471 Türk Tarih Kurumu: Belleten
472 Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
473 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
474 Turkish Journal of Forestry
475 Turkish Journal of Sport and Exercise
476 Turkish Online Journal of Distance Education
477 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
478 Turkish Public Administration Annual
479 Turkish Studies
480 Turkish Yearbook of Human Rights
481 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
482 Türkiyat Mecmuası
483 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
484 Türkiye Barolar Birliği Dergisi
485 TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
486 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi
487 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
488 Türklük Bilimi Araştırmaları
489 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
490 Udayana Master of Law
491 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
492 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
493 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
494 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
495 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
496 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
497 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
498 Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
499 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
500 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
501 Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi
502 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
503 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
504 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
505 Uluslararası Spor, Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi
506 Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi(OPUS)
507 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
508 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
509 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
510 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
511 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
512 Usûl İslam Araştırmaları
513 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
514 Vakıflar Dergisi
515 Vocational Education
516 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
517 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
518 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
519 Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları
520 Yıldız Journal of Art and Design
521 Yönetim Araştırmaları Dergisi
522 Yönetim Bilimleri Dergisi
523 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
524 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
525 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
526 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
527 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
528 Zeitschrift für die Weltder Türken
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini