Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
5 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
7 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD)
8 Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
9 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
11 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
12 AJIT E-Bilişim Dergisi
13 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
14 Akademik İncelemeler Dergisi
15 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
16 Akademik Yaklaşımlar Dergisi
17 Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
18 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
19 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
20 Alphanumeric Journal
21 Alternatif Politika
22 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
23 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
24 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
25 Amme İdaresi Dergisi
26 Anadolu Araştırmaları
27 Anadolu Journal Of Educational Sciences International
28 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
29 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
30 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
31 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
32 Anka E-Dergi
33 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
34 Ankara Law Review
35 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
37 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
38 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
39 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
40 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
41 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
42 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
43 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
44 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
45 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
46 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
47 Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul
48 Art-e Sanat Dergisi
49 Art-Sanat Dergisi
50 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi
51 Asia Minor Studies Dergisi
52 Asos Journal
53 Atatürk Dergisi
54 Atatürk İletişim Dergisi
55 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
56 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
57 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
58 Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi
59 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
60 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
61 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
62 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
63 Avrasya İncelemeleri Dergisi
64 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
65 Avrupa Araştırmaları Dergisi
66 Bankacılar Dergisi
67 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
68 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
69 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
70 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
71 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
72 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
73 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
74 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
75 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
76 Belgi Dergisi
77 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
78 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
79 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
80 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
81 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
82 Bilim ve Eleştiri
83 Bilimname
84 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
85 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
86 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
87 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
88 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
89 Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
90 Business & Management Studies: An International Journal
91 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
92 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
93 Çalışma İlişkileri Dergisi
94 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
95 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
96 Cankaya University Journal of Arts and Sciences
97 Cankaya University Journal of Law
98 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
99 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
100 ÇEŞM–İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi)
101 CINEJ Cinema Journal
102 Coğrafi Bilimler Dergisi
103 Contemporary Educatıonal Technology
104 Çukurova Araştırmaları
105 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
106 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
107 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
108 Cumhuriyet International Journal Of Education
109 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
110 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
111 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
112 Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
113 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
114 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
115 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
116 Dil Dergisi
117 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
118 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
119 Dil ve Edebiyat Araştırmaları
120 Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies
121 Dil ve Edebiyat Dergisi
122 Dilbilim
123 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
124 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
125 DİYALEKTOLOG Dergisi
126 Doğu Coğrafya Dergisi
127 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
128 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
129 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
130 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
131 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
132 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
133 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
134 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
135 E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)
136 E-AJI (Asian Journal of Instruction)
137 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
138 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
139 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
140 Ebad Journal Of Educational Sciences Research
141 Ege Coğrafya Dergisi
142 Ege Eğitim Dergisi
143 Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
144 Eğitim Bilimleri Dergisi
145 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
146 Eğitim ve Bilim
147 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
148 Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi
149 Eğitimde Kuram ve Uygulama
150 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
151 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
152 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
153 Ekonometrik Araştırmalar Derneği
154 Ekonomi Bilimleri Dergisi
155 Electronic Journal of Education Sciences
156 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi
157 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
158 EMAJ Emerging Markets Journal
159 Erciyes İletişim Dergisi Akademia
160 Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
161 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
162 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
163 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
164 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
165 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
166 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
167 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
168 European Journal of Educational Research
169 fe dergi: feminist eleştiri
170 Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
171 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
172 Fine Arts
173 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
174 Folklor/Edebiyat
175 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
176 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
177 Gazi Akademik Bakış
178 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
179 GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
180 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
181 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
182 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
183 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
184 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
185 Gençlik Araştırmaları Dergisi
186 GEPHYRA
187 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
188 Global Journal of Economics and Business Studies
189 Glokalde
190 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
191 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
192 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
193 Güvenlik Bilimleri Dergisi
194 Güvenlik Stratejileri Dergisi
195 Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi
196 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
197 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
198 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
199 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
200 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
201 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)
202 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
203 Harput Araştırmaları Dergisi
204 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
205 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
206 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
207 History Studies
208 Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
209 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
210 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
211 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
212 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
213 İktisadi Yenilik Dergisi
214 İktisat Fakültesi Mecmuası
215 Ilahiyat Studies (IS)
216 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
217 İletişim: Araştırmaları Dergisi
218 İlköğretim Online
219 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri
220 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
221 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
222 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
223 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - İnÜHFD
224 İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi
225 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
226 İnsan Hakları Yıllığı
227 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches
228 International Anatolia Academic Online Journal/ Science Journal
229 International Econometric Review
230 International Education Studies
231 International Journal of Academic Research in Education
232 International Journal of Assessment Tools in Education
233 International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)
234 International Journal of Early Childhood Special Education
235 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
236 International Journal of Economics and Financial Issues
237 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
238 International Journal of Educational Policies
239 International Journal of Educational Researchers
240 International Journal of Energy Economics and Policy
241 International Journal Of Eurasia Social Sciences
242 International Journal of Instruction
243 International Journal of Language Academy
244 International Journal of Languages Education and Teaching
245 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
246 International Journal of Social Inquiry
247 International Journal of Sport, Exercise & Training Sciences
248 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
249 International Review of Economics and Management (IREM)
250 International Review of Management and Marketing
251 İş Ahlakı Dergisi
252 İş ve İnsan Dergisi
253 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
254 İslam Tetkikleri Dergisi
255 İslami Araştırmalar Dergisi
256 İslami İlimler Dergisi
257 İşletme Araştırmaları Dergisi
258 İşletme Bilimi Dergisi
259 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
260 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
261 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
262 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
263 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
264 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
265 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
266 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
267 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
268 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
269 JAVSTUDIES (International Journal of Academic Value Studies)
270 Journal Economics, Finance and Accounting (JEFA)
271 Journal of Educational Sciences
272 Journal of Business Economics and Finance (JBEF)
273 Journal of Computer and Education Research
274 Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)
275 Journal of Divinity Faculty of Hitit University
276 Journal of Education and Training Studies
277 Journal of Educational Sciences
278 Journal of Gifted Education Research
279 Journal Of Higher Education and Science
280 Journal of History School
281 Journal Of Life Economics
282 Journal Of Tourism And Gastronomy Studies
283 Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)
284 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
285 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
286 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
287 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
288 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
289 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
290 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
291 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
292 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
293 Karadeniz
294 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
295 Karadeniz Araştırmaları
296 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
297 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
298 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
299 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
300 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
301 Kastamonu Eğitim Dergisi
302 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
303 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
304 Kelam Araştırmaları Dergisi
305 Kesit Akademi Dergisi
306 Kilikya Felsefe Dergisi
307 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
308 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
309 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
310 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
311 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
312 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
313 Law and Justice Review
314 LITERA
315 Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi
316 Management and Organizational Studies
317 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
318 Marmara Coğrafya Dergisi
319 Marmara İletişim Dergisi
320 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
321 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
322 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
323 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
324 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
325 Mavi Atlas
326 Medar Sufi Araştırmaları Dergisi
327 Megaron Dergisi
328 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
329 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
330 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
331 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
332 Milel ve Nihal Dergisi
333 MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
334 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
335 Milli Eğitim Dergisi
336 Milli Folklor
337 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
338 Muhasebe ve Finansman Dergisi
339 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
340 Mukaddime
341 Mülkiye Dergisi
342 Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
343 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
344 Mütefekkir Dergisi
345 Nalans Journal of Narrative and Language Studies
346 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
347 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
348 Nevşehir Barosu Dergisi
349 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
350 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
351 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
352 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
353 Offical e-journal of UDEEEWANA
354 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
355 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
356 Öneri Dergisi
357 Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying
358 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
359 Osmanlı Araştırmaları
360 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
361 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)
362 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
363 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
364 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
365 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
366 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
367 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
368 Path of Science: International Electronic Scientific Journal
369 Pegem Education and Instruction Journal
370 Pegem İndeks
371 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
372 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
373 Qualitative Studies
374 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
375 Religious Sciences
376 Research in Applied Economics
377 Researcher : Social Science Studies
378 RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
379 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
380 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
381 Sakarya University Journal of Education
382 Sanat - Tasarım Dergisi
383 Sanat Tarihi Dergisi
384 Sanat Tarihi Yıllığı
385 Sanitas Magisterium
386 Şarkiyat Mecmuası
387 Savunma Bilimleri Dergisi
388 Sayıştay Dergisi
389 SDU International Journal of Educational Studies
390 Selçuk İletişim
391 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
392 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
393 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
394 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
395 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
396 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
397 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
398 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
399 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
400 Social Sciences
401 Sosyal Bilimler Dergisi
402 Sosyal Güvence
403 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)
404 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
405 Sosyoekonomi
406 Sosyoloji Dergisi
407 Sosyoloji Konferansları
408 Sosyoloji Konferansları Dergisi
409 Spor Bilimleri Dergisi
410 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
411 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
412 Sport Sciences
413 Studies in Media and Communication
414 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
415 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
416 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
417 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
418 Tarih Dergisi
419 Tarih İncelemeleri Dergisi
420 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
421 Tarih ve Gelecek Dergisi
422 Tarım Ekonomisi Dergisi
423 Tasarım + Kuram
424 TESAM Akademi Dergisi
425 The International Journal of Research in Teacher Education
426 The Journal Of Academic Social Science Studies
427 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
428 The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)
429 The Turkish Journal on Addictions (ADDICTA)
430 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
431 The Turkish Online Journal of Educational Technology
432 The Turkish Online of Design Art and Communication (TOJDAC)
433 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
434 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
435 TOJSAT
436 Toplum ve Demokrasi Dergisi
437 Toplum ve Sosyal Hizmet
438 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
439 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
440 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
441 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi
442 TURAN-SAM
443 TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi
444 Turizm Akademik Dergisi
445 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
446 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
447 Türk Dil Kurumu: Belleten
448 Türk Dilleri Araştırmaları
449 Türk Dünyası
450 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
451 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
452 Türk Kütüphaneciliği Dergisi
453 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
454 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
455 Türk Tarih Kurumu: Belleten
456 Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
457 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
458 Turkish Journal of Sport and Exercise
459 Turkish Online Journal of Distance Education
460 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
461 Turkish Public Administration Annual
462 Turkish Studies
463 Turkish Yearbook of Human Rights
464 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
465 Türkiyat Mecmuası
466 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
467 Türkiye Barolar Birliği Dergisi
468 TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
469 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
470 Türklük Bilimi Araştırmaları
471 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
472 Udayana Master of Law
473 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
474 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
475 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
476 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
477 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
478 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
479 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
480 Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
481 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
482 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
483 Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi
484 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
485 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
486 Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
487 Uluslararası Spor, Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi
488 Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi
489 Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi(OPUS)
490 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
491 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
492 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
493 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
494 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
495 Usûl İslam Araştırmaları
496 Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi
497 Vakıflar Dergisi
498 Vocational Education
499 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
500 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
501 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
502 Yıldız Journal of Art and Design
503 Yönetim Araştırmaları Dergisi
504 Yönetim Bilimleri Dergisi
505 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
506 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
507 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
508 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
509 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini