Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
6 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
7 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
9 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10 AJIT E-Bilişim Dergisi
11 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
12 Akademik İncelemeler Dergisi
13 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
14 Akademik Yaklaşımlar Dergisi
15 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
16 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
17 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
18 Alphanumeric Journal
19 Alternatif Politika
20 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
21 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
22 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
23 Amme İdaresi Dergisi
24 Anadolu Araştırmaları
25 Anadolu Journal Of Educational Sciences International
26 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
27 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
28 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
29 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
30 Anka E-Dergi
31 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
32 Ankara Law Review
33 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
34 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
37 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
38 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
39 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
40 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
41 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
42 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
43 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
44 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
45 Art-e Sanat Dergisi
46 Art-Sanat Dergisi
47 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi
48 Asia Minor Studies Dergisi
49 Asos Journal
50 Atatürk Dergisi
51 Atatürk İletişim Dergisi
52 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
53 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
54 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
55 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
56 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
57 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
58 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
59 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
60 Avrasya İncelemeleri Dergisi
61 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
62 Avrupa Araştırmaları Dergisi
63 Bankacılar Dergisi
64 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
65 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
66 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
67 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
68 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
69 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
70 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
71 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
72 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
73 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
74 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
75 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
76 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
77 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
78 Bilimname
79 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
80 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
81 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
82 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
83 Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
84 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
85 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
86 Çalışma İlişkileri Dergisi
87 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
88 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
89 Cankaya University Journal of Arts and Sciences
90 Cankaya University Journal of Law
91 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
92 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
93 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
94 ÇEŞM–İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi)
95 CINEJ Cinema Journal
96 Coğrafi Bilimler Dergisi
97 Çukurova Araştırmaları
98 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
99 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
100 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
101 Cumhuriyet International Journal Of Education
102 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
103 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
104 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
105 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
106 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
107 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
108 Dil Dergisi
109 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
110 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
111 Dil ve Edebiyat Araştırmaları
112 Dil ve Edebiyat Dergisi
113 Dilbilim
114 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
115 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
116 DİYALEKTOLOG Dergisi
117 Doğu Coğrafya Dergisi
118 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
119 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
120 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
121 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
122 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
123 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
124 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
125 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
126 E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)
127 E-AJI (Asian Journal of Instruction)
128 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
129 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
130 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
131 Ege Coğrafya Dergisi
132 Ege Eğitim Dergisi
133 Eğitim Bilimleri Dergisi
134 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
135 Eğitim ve Bilim
136 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
137 Eğitimde Kuram ve Uygulama
138 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
139 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
140 Ekonometrik Araştırmalar Derneği
141 Ekonomi Bilimleri Dergisi
142 Electronic Journal of Education Sciences
143 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi
144 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
145 EMAJ Emerging Markets Journal
146 Erciyes İletişim Dergisi Akademia
147 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
148 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
149 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
150 Erdem
151 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
152 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
153 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
154 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
155 fe dergi: feminist eleştiri
156 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
157 Fine Arts
158 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
159 Folklor/Edebiyat
160 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
161 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
162 Gazi Akademik Bakış
163 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
164 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
165 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
166 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
167 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
168 Gençlik Araştırmaları Dergisi
169 GEPHYRA
170 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
171 Global Journal of Economics and Business Studies
172 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
173 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
174 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
175 Güvenlik Bilimleri Dergisi
176 Güvenlik Stratejileri Dergisi
177 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
178 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
179 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
180 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
181 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
182 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
183 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
184 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
185 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
186 History Studies
187 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
188 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
189 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
190 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
191 İktisadi Yenilik Dergisi
192 Ilahiyat Studies (IS)
193 İletişim: Araştırmaları Dergisi
194 İlköğretim Online
195 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri
196 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
197 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
198 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - İnÜHFD
199 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
200 İnsan Hakları Yıllığı
201 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches
202 International Anatolia Academic Online Journal/ Science Journal
203 International Econometric Review
204 International Journal of Academic Research in Education
205 International Journal of Assessment Tools in Education
206 International Journal of Assessment Tools in Education
207 International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)
208 International Journal of Early Childhood Special Education
209 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
210 International Journal of Economics and Financial Issues
211 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
212 International Journal of Educational Researchers
213 International Journal of Energy Economics and Policy
214 International Journal Of Eurasia Social Sciences
215 International Journal of Instruction
216 International Journal of Language Academy
217 International Journal of Languages Education and Teaching
218 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
219 International Journal of Social Inquiry
220 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
221 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
222 International Review of Economics and Management (IREM)
223 International Review of Management and Marketing
224 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
225 İslam Tetkikleri Dergisi
226 İslami Araştırmalar Dergisi
227 İşletme Bilimi Dergisi
228 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
229 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
230 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
231 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
232 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
233 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
234 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
235 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
236 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
237 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
238 JAVSTUDIES (International Journal of Academic Value Studies)
239 Journal of Educational Sciences
240 Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)
241 Journal of Divinity Faculty of Hitit University
242 Journal of Gifted Education Research
243 Journal of History School
244 Journal Of Life Economics
245 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
246 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
247 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
248 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
249 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
250 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
251 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
252 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
253 Karadeniz
254 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
255 Karadeniz Araştırmaları
256 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
257 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
258 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
259 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
260 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
261 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
262 Kesit Akademi Dergisi
263 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
264 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
265 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
266 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
267 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
268 LITERA
269 Marmara Coğrafya Dergisi
270 Marmara İletişim Dergisi
271 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
272 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
273 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
274 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
275 Mavi Atlas. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi
276 Megaron Dergisi
277 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
278 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
279 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
280 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
281 MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
282 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
283 Milli Folklor
284 Muhasebe ve Finansman Dergisi
285 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
286 Mukaddime
287 Mülkiye Dergisi
288 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
289 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
290 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
291 Nevşehir Barosu Dergisi
292 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
293 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
294 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
295 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
296 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
297 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
298 Öneri Dergisi
299 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
300 Osmanlı Araştırmaları
301 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
302 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
303 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
304 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
305 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
306 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
307 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
308 Path of Science: International Electronic Scientific Journal
309 Pegem Education and Instruction Journal
310 Pegem İndeks
311 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
312 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
313 Qualitative Studies
314 Religious Sciences
315 Researcher : Social Science Studies
316 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
317 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
318 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
319 Sakarya University Journal of Education
320 Sanat - Tasarım Dergisi
321 Sanat Tarihi Dergisi
322 Sanat Tarihi Yıllığı
323 Şarkiyat Mecmuası
324 Savunma Bilimleri Dergisi
325 SDU International Journal of Educational Studies
326 Selçuk İletişim
327 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
328 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
329 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
330 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
331 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
332 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
333 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
334 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
335 Social Sciences
336 Sosyal Bilimler Dergisi
337 Sosyal Güvence
338 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)
339 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
340 Sosyoekonomi
341 Sosyoloji Dergisi
342 Sosyoloji Konferansları Dergisi
343 Spor Bilimleri Dergisi
344 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
345 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
346 Sport Sciences
347 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
348 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
349 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
350 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
351 Tarih Dergisi
352 Tarih İncelemeleri Dergisi
353 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
354 Tarih ve Gelecek Dergisi
355 Tasarım + Kuram
356 TESAM Akademi Dergisi
357 The International Journal of Research in Teacher Education
358 The Journal Of Academic Social Science Studies
359 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
360 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
361 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
362 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
363 TOJSAT
364 Toplum ve Demokrasi Dergisi
365 Toplum ve Sosyal Hizmet
366 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
367 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
368 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
369 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
370 TURAN-SAM
371 Turizm Akademik Dergisi
372 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
373 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
374 Türk Dil Kurumu: Belleten
375 Türk Dünyası
376 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
377 Türk Kütüphaneciliği Dergisi
378 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
379 Türk Tarih Kurumu: Belleten
380 Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
381 Turkish History Education Journal
382 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
383 Turkish Journal of Sport and Exercise
384 Turkish Online Journal of Distance Education
385 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
386 Turkish Public Administration Annual
387 Turkish Studies
388 Turkish Yearbook of Human Rights
389 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
390 Türkiyat Mecmuası
391 Türkiye Barolar Birliği Dergisi
392 TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
393 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
394 Türklük Bilimi Araştırmaları
395 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
396 Udayana Master of Law
397 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
398 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
399 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
400 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
401 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
402 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
403 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
404 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
405 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
406 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
407 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
408 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
409 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
410 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
411 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
412 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
413 Usûl İslam Araştırmaları
414 Vakıflar Dergisi
415 Vocational Education
416 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
417 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
418 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
419 Yıldız Journal of Art and Design
420 Yönetim Araştırmaları Dergisi
421 Yönetim Bilimleri Dergisi
422 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
423 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
424 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
425 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini