Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
6 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi
7 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
9 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10 AJIT E-Bilişim Dergisi
11 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
12 Akademik İncelemeler Dergisi
13 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
14 Akademik Yaklaşımlar Dergisi
15 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
16 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
17 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
18 Alphanumeric Journal
19 Alternatif Politika
20 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
21 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
22 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
23 Amme İdaresi Dergisi
24 Anadolu Araştırmaları
25 Anadolu Journal Of Educational Sciences International
26 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
27 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
28 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
29 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
30 Anka E-Dergi
31 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
32 Ankara Law Review
33 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
34 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
37 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
38 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
39 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
40 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
41 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
42 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
43 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
44 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
45 Art-e Sanat Dergisi
46 Art-Sanat Dergisi
47 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi
48 Asia Minor Studies Dergisi
49 Asos Journal
50 Atatürk Dergisi
51 Atatürk İletişim Dergisi
52 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
53 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
54 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
55 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
56 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
57 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
58 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
59 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
60 Avrasya İncelemeleri Dergisi
61 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
62 Avrupa Araştırmaları Dergisi
63 Bankacılar Dergisi
64 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
65 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
66 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
67 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
68 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
69 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
70 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
71 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
72 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
73 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
74 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
75 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
76 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
77 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
78 Bilimname
79 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
80 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
81 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
82 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
83 Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
84 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
85 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
86 Çalışma İlişkileri Dergisi
87 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
88 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
89 Cankaya University Journal of Arts and Sciences
90 Cankaya University Journal of Law
91 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
92 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
93 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
94 ÇEŞM–İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi)
95 CINEJ Cinema Journal
96 Coğrafi Bilimler Dergisi
97 Çukurova Araştırmaları
98 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
99 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
100 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
101 Cumhuriyet International Journal Of Education
102 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
103 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
104 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
105 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
106 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
107 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
108 Dil Dergisi
109 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
110 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
111 Dil ve Edebiyat Araştırmaları
112 Dil ve Edebiyat Dergisi
113 Dilbilim
114 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
115 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
116 DİYALEKTOLOG Dergisi
117 Doğu Coğrafya Dergisi
118 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
119 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
120 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
121 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
122 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
123 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
124 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
125 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
126 E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)
127 E-AJI (Asian Journal of Instruction)
128 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
129 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
130 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
131 Ege Coğrafya Dergisi
132 Ege Eğitim Dergisi
133 Eğitim Bilimleri Dergisi
134 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
135 Eğitim ve Bilim
136 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
137 Eğitimde Kuram ve Uygulama
138 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
139 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
140 Ekonometrik Araştırmalar Derneği
141 Ekonomi Bilimleri Dergisi
142 Electronic Journal of Education Sciences
143 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi
144 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
145 EMAJ Emerging Markets Journal
146 Erciyes İletişim Dergisi Akademia
147 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
148 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
149 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
150 Erdem
151 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
152 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
153 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
154 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
155 fe dergi: feminist eleştiri
156 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
157 Fine Arts
158 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
159 Folklor/Edebiyat
160 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
161 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
162 Gazi Akademik Bakış
163 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
164 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
165 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
166 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
167 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
168 Gençlik Araştırmaları Dergisi
169 GEPHYRA
170 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
171 Global Journal of Economics and Business Studies
172 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
173 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
174 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
175 Güvenlik Bilimleri Dergisi
176 Güvenlik Stratejileri Dergisi
177 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
178 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
179 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
180 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
181 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
182 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
183 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
184 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
185 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
186 History Studies
187 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
188 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
189 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
190 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
191 İktisadi Yenilik Dergisi
192 Ilahiyat Studies (IS)
193 İletişim: Araştırmaları Dergisi
194 İlköğretim Online
195 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri
196 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
197 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
198 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - İnÜHFD
199 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
200 İnsan Hakları Yıllığı
201 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches
202 International Anatolia Academic Online Journal/ Science Journal
203 International Econometric Review
204 International Journal of Academic Research in Education
205 International Journal of Assessment Tools in Education
206 International Journal of Assessment Tools in Education
207 International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)
208 International Journal of Early Childhood Special Education
209 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
210 International Journal of Economics and Financial Issues
211 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
212 International Journal of Educational Researchers
213 International Journal of Energy Economics and Policy
214 International Journal Of Eurasia Social Sciences
215 International Journal of Instruction
216 International Journal of Language Academy
217 International Journal of Languages Education and Teaching
218 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
219 International Journal of Social Inquiry
220 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
221 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
222 International Review of Economics and Management (IREM)
223 International Review of Management and Marketing
224 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
225 İslam Tetkikleri Dergisi
226 İslami Araştırmalar Dergisi
227 İşletme Bilimi Dergisi
228 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
229 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
230 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
231 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
232 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
233 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
234 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
235 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
236 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
237 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
238 JAVSTUDIES (International Journal of Academic Value Studies)
239 Journal of Educational Sciences
240 Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)
241 Journal of Divinity Faculty of Hitit University
242 Journal of Gifted Education Research
243 Journal of History School
244 Journal Of Life Economics
245 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
246 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
247 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
248 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
249 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
250 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
251 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
252 Karadeniz
253 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
254 Karadeniz Araştırmaları
255 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
256 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
257 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
258 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
259 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
260 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
261 Kesit Akademi Dergisi
262 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
263 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
264 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
265 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
266 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
267 LITERA
268 Marmara Coğrafya Dergisi
269 Marmara İletişim Dergisi
270 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
271 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
272 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
273 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
274 Mavi Atlas. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi
275 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
276 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
277 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
278 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
279 MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
280 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
281 Milli Folklor
282 Muhasebe ve Finansman Dergisi
283 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
284 Mukaddime
285 Mülkiye Dergisi
286 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
287 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
288 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
289 Nevşehir Barosu Dergisi
290 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
291 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
292 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
293 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
294 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
295 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
296 Öneri Dergisi
297 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
298 Osmanlı Araştırmaları
299 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
300 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
301 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
302 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
303 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
304 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
305 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
306 Path of Science: International Electronic Scientific Journal
307 Pegem Education and Instruction Journal
308 Pegem İndeks
309 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
310 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
311 Qualitative Studies
312 Religious Sciences
313 Researcher : Social Science Studies
314 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
315 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
316 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
317 Sakarya University Journal of Education
318 Sanat - Tasarım Dergisi
319 Sanat Tarihi Dergisi
320 Sanat Tarihi Yıllığı
321 Şarkiyat Mecmuası
322 Savunma Bilimleri Dergisi
323 SDU International Journal of Educational Studies
324 Selçuk İletişim
325 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
326 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
327 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
328 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
329 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
330 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
331 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
332 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
333 Social Sciences
334 Sosyal Bilimler Dergisi
335 Sosyal Güvence
336 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)
337 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
338 Sosyoekonomi
339 Sosyoloji Dergisi
340 Sosyoloji Konferansları Dergisi
341 Spor Bilimleri Dergisi
342 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
343 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
344 Sport Sciences
345 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
346 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
347 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
348 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
349 Tarih Dergisi
350 Tarih İncelemeleri Dergisi
351 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
352 Tarih ve Gelecek Dergisi
353 Tasarım + Kuram
354 TESAM Akademi Dergisi
355 The International Journal of Research in Teacher Education
356 The Journal Of Academic Social Science Studies
357 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
358 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
359 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
360 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
361 TOJSAT
362 Toplum ve Demokrasi Dergisi
363 Toplum ve Sosyal Hizmet
364 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
365 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
366 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
367 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
368 TURAN-SAM
369 Turizm Akademik Dergisi
370 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
371 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
372 Türk Dil Kurumu: Belleten
373 Türk Dünyası
374 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
375 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
376 Türk Tarih Kurumu: Belleten
377 Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
378 Turkish History Education Journal
379 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
380 Turkish Journal of Sport and Exercise
381 Turkish Online Journal of Distance Education
382 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
383 Turkish Public Administration Annual
384 Turkish Studies
385 Turkish Yearbook of Human Rights
386 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
387 Türkiyat Mecmuası
388 Türkiye Barolar Birliği Dergisi
389 TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
390 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
391 Türklük Bilimi Araştırmaları
392 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
393 Udayana Master of Law
394 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
395 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
396 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
397 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
398 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
399 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
400 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
401 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
402 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
403 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
404 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
405 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
406 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
407 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
408 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
409 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
410 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
411 Usûl İslam Araştırmaları
412 Vakıflar Dergisi
413 Vocational Education
414 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
415 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
416 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
417 Yıldız Journal of Art and Design
418 Yönetim Araştırmaları Dergisi
419 Yönetim Bilimleri Dergisi
420 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
421 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
422 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
423 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini