Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler
Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
5 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
7 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYÜEBD)
8 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
10 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11 AJIT E-Bilişim Dergisi
12 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
13 Akademik İncelemeler Dergisi
14 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
15 Akademik Yaklaşımlar Dergisi
16 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
17 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
18 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
19 Alphanumeric Journal
20 Alternatif Politika
21 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
22 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
23 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
24 Amme İdaresi Dergisi
25 Anadolu Araştırmaları
26 Anadolu Journal Of Educational Sciences International
27 Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
28 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
29 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
30 Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
31 Anka E-Dergi
32 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
33 Ankara Law Review
34 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
37 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
38 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
39 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
40 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
41 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi
42 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
43 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
44 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
45 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
46 Art-e Sanat Dergisi
47 Art-Sanat Dergisi
48 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi
49 Asia Minor Studies Dergisi
50 Asos Journal
51 Atatürk Dergisi
52 Atatürk İletişim Dergisi
53 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
54 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
55 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
56 Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi
57 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
58 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
59 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
60 Avrasya İncelemeleri Dergisi
61 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
62 Avrupa Araştırmaları Dergisi
63 Bankacılar Dergisi
64 Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi(BAFAD)
65 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
66 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
67 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
68 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
69 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
70 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi
71 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
72 Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
73 BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi
74 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
75 Beytulhikme An International Journal of Philosophy
76 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi
77 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
78 Bilimname
79 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
80 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
81 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
82 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ
83 Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
84 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
85 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
86 Çalışma İlişkileri Dergisi
87 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
88 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
89 Cankaya University Journal of Arts and Sciences
90 Cankaya University Journal of Law
91 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
92 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
93 ÇEŞM–İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi)
94 CINEJ Cinema Journal
95 Coğrafi Bilimler Dergisi
96 Contemporary Educatıonal Technology
97 Çukurova Araştırmaları
98 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
99 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)
100 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
101 Cumhuriyet International Journal Of Education
102 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
103 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
104 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
105 Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
106 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
107 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
108 Dil Dergisi
109 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
110 Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi: Uluslararası Çevrimiçi Dergisi
111 Dil ve Edebiyat Araştırmaları
112 Dil ve Edebiyat Dergisi
113 Dilbilim
114 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
115 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
116 DİYALEKTOLOG Dergisi
117 Doğu Coğrafya Dergisi
118 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
119 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
120 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
121 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
122 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
123 Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
124 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
125 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
126 E-AJELI (Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction)
127 E-AJI (Asian Journal of Instruction)
128 e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
129 e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
130 e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR)
131 Ebad Journal Of Educational Sciences Research
132 Ege Coğrafya Dergisi
133 Ege Eğitim Dergisi
134 Eğitim Bilimleri Dergisi
135 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
136 Eğitim ve Bilim
137 Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama
138 Eğitimde Kuram ve Uygulama
139 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi
140 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi
141 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
142 Ekonometrik Araştırmalar Derneği
143 Ekonomi Bilimleri Dergisi
144 Electronic Journal of Education Sciences
145 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi
146 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
147 EMAJ Emerging Markets Journal
148 Erciyes İletişim Dergisi Akademia
149 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
150 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
151 Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
152 Erdem
153 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
154 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
155 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
156 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
157 European Journal of Educational Research
158 fe dergi: feminist eleştiri
159 Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi
160 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
161 Fine Arts
162 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
163 Folklor/Edebiyat
164 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
165 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
166 Gazi Akademik Bakış
167 Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
168 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
169 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
170 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
171 Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
172 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
173 Gençlik Araştırmaları Dergisi
174 GEPHYRA
175 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
176 Global Journal of Economics and Business Studies
177 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
178 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
179 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi
180 Güvenlik Bilimleri Dergisi
181 Güvenlik Stratejileri Dergisi
182 Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi
183 Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
184 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
185 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
186 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
187 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
188 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
189 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
190 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
191 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
192 History Studies
193 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
194 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
195 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
196 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
197 İktisadi Yenilik Dergisi
198 Ilahiyat Studies (IS)
199 İletişim: Araştırmaları Dergisi
200 İlköğretim Online
201 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri
202 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
203 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
204 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - İnÜHFD
205 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
206 İnsan Hakları Yıllığı
207 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches
208 International Anatolia Academic Online Journal/ Science Journal
209 International Econometric Review
210 International Journal of Academic Research in Education
211 International Journal of Assessment Tools in Education
212 International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS)
213 International Journal of Early Childhood Special Education
214 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
215 International Journal of Economics and Financial Issues
216 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
217 International Journal of Educational Researchers
218 International Journal of Energy Economics and Policy
219 International Journal Of Eurasia Social Sciences
220 International Journal of Instruction
221 International Journal of Language Academy
222 International Journal of Languages Education and Teaching
223 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
224 International Journal of Social Inquiry
225 International Journal of Sports Exercise and Training Sciences
226 International Review of Economics and Management (IREM)
227 International Review of Management and Marketing
228 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
229 İslam Tetkikleri Dergisi
230 İslami Araştırmalar Dergisi
231 İşletme Araştırmaları Dergisi
232 İşletme Bilimi Dergisi
233 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
234 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
235 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
236 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
237 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
238 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
239 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
240 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
241 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
242 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
243 JAVSTUDIES (International Journal of Academic Value Studies)
244 Journal Economics, Finance and Accounting (JEFA)
245 Journal of Educational Sciences
246 Journal of Business Economics and Finance (JBEF)
247 Journal of Computer and Education Research (ISSN:2148-2896)
248 Journal of Divinity Faculty of Hitit University
249 Journal of Educational Sciences
250 Journal of Gifted Education Research
251 Journal Of Higher Education and Science
252 Journal of History School
253 Journal Of Life Economics
254 Journal Of Tourism And Gastronomy Studies
255 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
256 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
257 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
258 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
259 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
260 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
261 Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
262 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
263 Karadeniz
264 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi
265 Karadeniz Araştırmaları
266 Karadeniz İncelemeleri Dergisi
267 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
268 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi
269 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
270 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
271 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
272 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
273 Kesit Akademi Dergisi
274 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
275 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
276 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
277 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
278 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi
279 LITERA
280 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
281 Marmara Coğrafya Dergisi
282 Marmara İletişim Dergisi
283 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
284 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
285 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
286 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
287 Mavi Atlas. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Elektronik Dergisi
288 Medar Sufi Araştırmaları Dergisi
289 Megaron Dergisi
290 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
291 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
292 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
293 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
294 MİLEL VE NİHAL: İNANÇ, KÜLTÜR VE MİTOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
295 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
296 Milli Folklor
297 Muhasebe ve Finansman Dergisi
298 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
299 Mukaddime
300 Mülkiye Dergisi
301 Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
302 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
303 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
304 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
305 Nevşehir Barosu Dergisi
306 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
307 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
308 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
309 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
310 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
311 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
312 Öneri Dergisi
313 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi
314 Osmanlı Araştırmaları
315 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
316 Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)
317 Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM
318 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
319 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
320 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
321 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
322 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
323 Path of Science: International Electronic Scientific Journal
324 Pegem Education and Instruction Journal
325 Pegem İndeks
326 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry
327 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
328 Qualitative Studies
329 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
330 Religious Sciences
331 Researcher : Social Science Studies
332 RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
333 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
334 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
335 Sakarya University Journal of Education
336 Sanat - Tasarım Dergisi
337 Sanat Tarihi Dergisi
338 Sanat Tarihi Yıllığı
339 Şarkiyat Mecmuası
340 Savunma Bilimleri Dergisi
341 Sayıştay Dergisi
342 SDU International Journal of Educational Studies
343 Selçuk İletişim
344 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
345 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
346 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
347 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
348 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
349 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
350 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
351 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
352 Social Sciences
353 Sosyal Bilimler Dergisi
354 Sosyal Güvence
355 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD)
356 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
357 Sosyoekonomi
358 Sosyoloji Dergisi
359 Sosyoloji Konferansları Dergisi
360 Spor Bilimleri Dergisi
361 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi
362 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri
363 Sport Sciences
364 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
365 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
366 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
367 Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
368 Tarih Dergisi
369 Tarih İncelemeleri Dergisi
370 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
371 Tarih ve Gelecek Dergisi
372 Tasarım + Kuram
373 TESAM Akademi Dergisi
374 The International Journal of Research in Teacher Education
375 The Journal Of Academic Social Science Studies
376 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
377 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication
378 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
379 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
380 TOJSAT
381 Toplum ve Demokrasi Dergisi
382 Toplum ve Sosyal Hizmet
383 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
384 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
385 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
386 TURAN-SAM
387 Turizm Akademik Dergisi
388 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
389 TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ
390 Türk Dil Kurumu: Belleten
391 Türk Dünyası
392 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
393 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
394 Türk Kütüphaneciliği Dergisi
395 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
396 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
397 Türk Tarih Kurumu: Belleten
398 Türkbilig / Türkoloji Araştırmaları Dergisi
399 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
400 Turkish Journal of Sport and Exercise
401 Turkish Online Journal of Distance Education
402 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
403 Turkish Public Administration Annual
404 Turkish Studies
405 Turkish Yearbook of Human Rights
406 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
407 Türkiyat Mecmuası
408 Türkiye Barolar Birliği Dergisi
409 TÜRKİYE İSLAM İKTİSADI DERGİSİ
410 Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
411 Türklük Bilimi Araştırmaları
412 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
413 Udayana Master of Law
414 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
415 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
416 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
417 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
418 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
419 Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi
420 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
421 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
422 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
423 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
424 Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi
425 Uluslararası Spor, Egzersiz & Antrenman Bilimi Dergisi
426 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
427 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi
428 Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi
429 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
430 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
431 Usûl İslam Araştırmaları
432 Vakıflar Dergisi
433 Vocational Education
434 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
435 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
436 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
437 Yıldız Journal of Art and Design
438 Yönetim Araştırmaları Dergisi
439 Yönetim Bilimleri Dergisi
440 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
441 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
442 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
443 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini