Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.

Taranan Yayınevleri ve Eserleri

[Sobiad tarafından Taranan Basılı Yayınlar]

Yayın Ara

  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  117. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI -Klâsik Estetikte Yeni Yönelişler- (1600-1700)Ali Fuat Bilkan2015
  2DİLBİLİME GİRİŞMehmet Osman TOKLU2015
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  3Adım Adım İlkokula Başlamak OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ Anı Yayınları2019
  4Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım ÇalışmalarıAnı Yayınları2019
  5Araştırma Nasıl Tasarlanır ve Raporlaştırılır Anı Yayınları2019
  6ARDUINO İLE KODLAMA VE MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI Anı Yayınları2019
  7ARDUINO İLE ROBOTİK UYGULAMALAR Anı Yayınları2019
  8ARTICLES ON THE PATH OF SCIENCE Anı Yayınları2019
  9BATI BARBARLIĞI 1Anı Yayınları2019
  10BİLİM FELSEFESİAnı Yayınları2019
  11BİLİMİN DOĞASI Anı Yayınları2019
  12BİLİMSEL MUHAKEME BECERİLERİ İLE DÜŞÜNME SANATIAnı Yayınları2019
  13Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI VE PROGRAMLARIAnı Yayınları2019
  14ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİSYENLER 2 Lévi-Strauss, Braudel, Wallerstein, Marcuse, Lyotard ve Baudrillard’ın Sosyal Teoriler Anı Yayınları2019
  15ÇEVRE EĞİTİMİAnı Yayınları2019
  16ÇOCUKLAR İÇİN EDEBİYAT EĞİTİMİ Anı Yayınları2019
  17DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Anı Yayınları2019
  18E-STEM STEM Öğretmenleri için Çevre Konularına Yönelik Ortaokul Etkinlik Kitabı Anı Yayınları2019
  19EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Anı Yayınları2019
  20EĞİTİM FELSEFESİAnı Yayınları2019
  21EĞİTİM PROGRAMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE İHTİYAÇ ANALİZİ EL KİTABI Anı Yayınları2019
  22EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Anı Yayınları2019
  23EĞİTİM SOSYOLOJİSİAnı Yayınları2019
  24Eğitim ve Psikolojide Araştırma ve Değerlendirme Çeşitliliğin Nicel, Nitel ve Karma Yöntemlerle BütünleştirilmesiAnı Yayınları2019
  25EĞİTİM YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Anı Yayınları2019
  26EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Anı Yayınları2019
  27EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİAnı Yayınları2019
  28Eğitimde Ölçme ve DeğerlendirmeAnı Yayınları2019
  29Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anı Yayınları2019
  30EĞİTİMDE ÖRNEKLERİYLE GEREKSİNİM ANALİZİ Anı Yayınları2019
  31EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME KAVRAMLAR YAKLAŞIMLAR Anı Yayınları2019
  32ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN EĞİTİMİAnı Yayınları2019
  33ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM IAnı Yayınları2019
  34Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve SürdürülebilirlikAnı Yayınları2019
  35ERKEN ÇOCUKLUKTA EĞİTİM PROGRAMLARI VE UYGULAMALARAnı Yayınları2019
  36EYLEM ARAŞTIRMASI EL KİTABI Anı Yayınları2019
  37Fen Öğretiminde Yenilikçi YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  38FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİK YAKLAŞIMLAR (Hakemli)Anı Yayınları2019
  39GENELLENEBİLİRLİK KURAMI VE UYGULAMASI Anı Yayınları2019
  40İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Anı Yayınları2019
  41KAPSAMLI GELİŞİMSEL REHBERLİK PROGRAMI Anı Yayınları2019
  42KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ Anı Yayınları2019
  43Kuramdan Uygulamaya TÜRKÇE DERS KİTABI İNCELEMELERİ Anı Yayınları2019
  44KURAMDAN UYGULAMAYA BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMAAnı Yayınları2019
  45MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN TEMELLERİ: İLKOKUL Anı Yayınları2019
  46MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN TEMELLERİ: ORTAOKUL Anı Yayınları2019
  47MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE PISAAnı Yayınları2019
  48META-ANALİZE GİRİŞAnı Yayınları2019
  49META-TEMATİK ANALİZ ÖRNEK UYGULAMALARAnı Yayınları2019
  50MİŞELLİAnı Yayınları2019
  51Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri Anı Yayınları2019
  52NÖRO-PSİKOLOJİK DANIŞMA Beyin Temelli Klinik YaklaşımlarAnı Yayınları2019
  53NVIVO İLE NİTEL VERİ ANALİZİ - QUALITATIVE DATA ANALYSIS WITH NVIVO Anı Yayınları2019
  54ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİAnı Yayınları2019
  55Öğretim TeknolojileriAnı Yayınları2019
  56OKUL İKLİMİ VE KÜLTÜRÜ Anı Yayınları2019
  57OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ Anı Yayınları2019
  58Okul Öncesi Eğitimde Bir Erken Okuryazarlık Becerisi: Fonolojik Farkındalık Anı Yayınları2019
  59Okul Öncesinden Üniversiteye Kuram ve Uygulamada STEM EğitimiAnı Yayınları2019
  60ÖLÇEKLERİN VE DİĞER ÖLÇME ARAÇLARININ UYARLANMASI: PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER Anı Yayınları2019
  61ÖRNEKLENDİRİLMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Anı Yayınları2019
  62Örneklerle R Uygulamaları Anı Yayınları2019
  63OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI - I Anı Yayınları2019
  64ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Anı Yayınları2019
  65ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME: Başarı İçin 450 StratejiAnı Yayınları2019
  66PEDAGOJİK FORMASYON İÇİN EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEAnı Yayınları2019
  67PLATON’DAN GÜNÜMÜZE İKTİDAR SEÇKİNLERİ Anı Yayınları2019
  68PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKAnı Yayınları2019
  69ROMANTİK İLİŞKİDE İSTİSMARA MARUZ KALMA İstismara Maruz Kalmanın Ölçülmesi Anı Yayınları2019
  70SAĞLIK SOSYOLOJİSİAnı Yayınları2019
  71Siber Zorbalık Araştırmaya, Önlemeye ve Müdahale Etmeye Yönelik En Güncel Bilgiler Anı Yayınları2019
  72Singapur Eğitim Sistemi Zıtlıkların GücüAnı Yayınları2019
  73Sınıf YönetimiAnı Yayınları2019
  74Son Değişikliklerle OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ PROGRAMI VE ETKİNLİK KİTABI Anı Yayınları2019
  75SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNE GİRİŞ Kavramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler Anı Yayınları2019
  76SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ Anı Yayınları2019
  77SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR Anı Yayınları2019
  78SOSYOLOJİ NEDİR Anı Yayınları2019
  79Sosyolojik Boyutlarıyla OTİZMAnı Yayınları2019
  80SPSS ile Temel Veri AnalizleriAnı Yayınları2019
  81Tez Nasıl Yazılır?Anı Yayınları2019
  82UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ Anı Yayınları2019
  83YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE UYGULAMALI YAKLAŞIMLARAnı Yayınları2019
  84YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİAnı Yayınları2019
  85YAZMA ve EĞİTİMİ Anı Yayınları2019
  86YÜKSEKÖĞRETİMİN YÖNETİMİAnı Yayınları2019
  87Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuğa Sahip Annelerin Sürekli Kaygı ve Uyum Düzeyleri Gestalt Yaklaşımına Dayalı Psikolojik Danışma EtkisiAnı Yayınları2019
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  88I.Uluslararası Beden Eğitimi, Spor, Rekreasyon Ve Dans Kongresi İspes Congress2018
  89II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi Bildiri KitabıMulti Congress2018
  90IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2018
  91II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2017
  92III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2017
  93I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Asos Congress) Bildiri KitabıAsos Congress2016
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  94ERMENİLERİN EMVAL-İ METRUKESİHasan GÜNER2016
  95“Tehcir” ve Emval-i Metruke MevzuatıSalâhaddin Kardeş2016
  96BİREY,TOPLUM VE DEVLETÖnder PERÇİN2015
  97iNSAN HAKLARI HUKUKUİlyas Doğan2015
  98Millet-i Sadıka’dan Milli DüşmanlığaYusuf DÜZGÖREN2015
  99SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI VE SİYASAL SİSTEMLERİlyas Doğan2015
  100SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEMNiyazi ÖKTEM , Emel KARAGÖZ2015
  101TÜRK İDÂRÎ REJİMİNE GİRİŞRamazan YILDIRIM , Mustafa AVCI2015
  102DEVLET VE TOPLUM KURAMLARINA YENİ YAKLAŞIMLARİlyas DOĞAN2014
  103İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİK ÖZELLİĞİDilşat YILMAZ2014
  104MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYETİN FELSEFİ TEMELLERİDilara Buket TATAR2014
  105OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISIİlyas DOĞAN2014
  106DEVLETLER HUKUKUİlyas DOĞAN2013
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  1071911’Den Günümüze Ege Adalari SorunuNecdet Hayta2015
  108Âhenk Ve Halk Gazetelerinde Işgal Hâtiralari (1919-1922)Mevlüt Çelebi2015
  109Diplomasi Ve Savaş Ingiliz Belgelerinde Bati Anadolu’Da Yunan Işgali 1919–1922Ismail Ediz2015
  110Millî Mücadele Döneminde Giresun’Da Yayimlanan Bir Dergi: Işik (1918-1923)Aydın Çakmak 2015
  111Milli Mücadelede Güney Cephesi MaraşYaşar Akbiyik2015
  112Millî Mücadele’De KilisHalil Ibrahim Ince2015
  113Modernleşme Dönemi Osmanli Siyasi MetinleriMehmet Yildiz2015
  114Osmanli Devleti Ve Ingiltere Ekseninde I. Dünya Savaşi Yillarinda MisirÜ. Gülsüm Polat2015
  115Osmanli Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu Ve SuriyeM. Derviş Kilinçkaya2015
  116Son Sadrazam Ahmet Tevfik PaşaNurten Çetin2015
  117Zoraki Ittifaktan Yol Ayrimina Ittihat-Terakki Ve ErmenilerNejla Günay2015
  11812 Mart Döneminde Nihat Erim HükümetleriAli Haydar Soysüren2014
  1191908-1912 Osmanli Meclis-I Mebusani’Nin Faaliyetleri Ve Demokrasi Tarihimizdeki YeriKenan Olgun2014
  120Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayişlari Ve Tarih Eğitimi (1923-1960)Nevzat Köken2014
  121Gizli Belgelerle Kibris Sorunu Kaygili Yillar (1974-1975)Salâhi R. Sonyel2014
  122I. Meşrutiyet’Ten Cumhuriyet’E Asker Alma Usulleri (Ahz-I Asker) Şenol Çöklü2014
  123Ii. Meşrutiyet’Ten Cumhuriyet’E Askerî Ve Mülkî Bürokraside Tasfiyeler, Askerî Ve Mülkî Heyet-I MahsûsalarAsaf Özkan2014
  124Ikinci Dünya Savaşi’Nda Batirilan Bir Türk Gemisi Refah Şilebi Rahmi Akbaş 2014
  125Istiklal Savaşı Istihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça’Nin HatiralariÖnder Göçgün2014
  126Itilaf Devletlerinin Istanbul’Da Işgal YönetimiAbdurrahman Bozkurt2014
  127Izmir Müdafaa-I Hukuk-I Osmaniye CemiyetiIzzet Öztoprak2014
  128Izmir Gazi HeykeliMevlüt Çelebi2014
  129Milli Mücadele’De Atatürk Ve Basin (1919-1921)Yücel Özkaya2014
  130Milli Mücadele’De Demirci Mehmet Efe (1919-1920)Erol Akcan2014
  131Mustafa Sabri Öney Milli Mücadele’De Ereğli AnılarıHilal Ortaç2014
  132Mütareke Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922) Cengiz Mutlu 2014
  133Nurettin PaşaNecati Fahri Taş2014
  134Samuhlu Kaçak MemmedkasimHanlar Bayramov (Çev: Aysun Demirez Güneri)2014
  135Sarikamiş Kuşatma Harekâti Ve ŞehitlikleriSongül Alşan2014
  136Türkiye’De Kadin Milletvekilleri Ve Siyasal Faaliyetleri (1935-1991)Ayşen Içke2014
  137Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’Ün Liderliği Hikmet Özdemir 2014
  138Yunan Mezalimi (Izmir, Aydin, Manisa, Denizli) 1919-1923Mustafa Turan2014
  139Bir Milletin Atasina VedasiIsmet Üzen, Yüksel Özgen2013
  140Birinci Dünya Savaşi’Ndan Türkiye Cumhuriyeti’Nin Kuruluşuna Bolu Ve Çevresi (Olaylar Ve Iz Bırakanlar)Erol Evcin2013
  141Ingiliz Konsolosları Ve Ermenilerin Katliamı Iddiaları (1878-1914)Musa Şaşmaz2013
  142Istanbul Dârülmuallimîni (1848-1924)Uğur Ünal, Togay Seçkin Birbudak2013
  143Milli Mücadele Dönemi Istihbarat Faaliyetleri Örnek Olay Incelemeleri (1919-1922)Serdar Yurtsever2013
  144Tarihten Günümüze Kıbrıs Türk Basını (1879-2009)Orhan Turan2013
  145Türk-Amerikan Siyasi Ilişkileri (1939-1952)Nuri Karakaş2013
  146Türk-Ermeni Ilişkilerinde GerçeklerAbdurrahman Çayci 2013
  147Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ilişkileri 1960-1980Musa Qasimli2013
  148Türkiye’De Umumi Müfettişliklerin Kurulmasi Ve Trakya Umumi MüfettişliğiMurat Burgaç2013
  149Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler Ve Ermeni SiyasetiAygün Attar (Haşimzâde)2012
  150Osmanlı Ermenileri Arasında Dinî Ve Siyasi MücadelelerDavut Kılıç2012
  151Türk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950)Murat Küçükuğurlu2012
  152Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ii2012
  153Cumhuriyet Döneminde Yusuf Akçura Gürhan Kat2010
  154Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Millî Mücadele Karşiti PolitikalariOsman Akandere, Hasan Ali Polat2010
  155Italyan Arşiv Belgelerinde AnadoluDa Yunan Mezalimi (1919-1922) - Greek Massacre In Anatolia On Italien Archivies Documents (1919-1922)Mevlüt Çelebi2010
  156Ermeni TehciriBülent Bakar2009
  157Milli Mücadele’De Manisa–Uşak- Afyonkarahisar- Konya Hatti (8.Fırka Ve Akşehir Kalem Riyasetleri 1920 Yılı Şifre-I Mevrude DefteriNuri Köstüklü2009
  158Türk Basini’Nda Hitler Almanyasi (1933-1945)Sezen Kiliç2009
  159“Sarayköy Heyet-I Milliyesi” Ve Milli Mücadele’De SarayköyVeysi Akin2009
  160Balkan Savaşlari’Nin Diplomatik Boyutu Ve Londra Büyükelçiler Konferansi (17 Aralık 1912 – 11 Ağustos 1913)Necdet Hayta2008
  161Bir Vedanin ArdindanAli Güler2008
  162Değişen Dünya Şartlari, Karadeniz Ve Boğazlar Meselesi (1923–2000)Selma Yel2008
  163Tarihten Günümüze Istanbul Ermeni PatrikhanesiDavut Kiliç2008
  164Ататюрк, Парламент И Демократия В Тюркских ГосударствахMehmet Saray (Çev:Zeynep Bağlan Özer)2008
  165Taksim Cumhuriyet AnitiMevlüt Çelebi2006
  166XX. Yüzyil Başlarinda Osmanli Devleti’Nde Yabanci Devletlerin Kültürel Ve Sosyal MüesseseleriAdnan Şişman2006
  167Türkiye Cumhuriyeti Tarihi IDurmuş Yalçin, Yaşar Akbiyik, Dursun Ali Akbulut,Mustafa Balcioğlu,Nuri Köstüklü,Azmi Süslü, Refik Turan,Cezmi Eraslan, Mehmet Akif Tural2005
  168Türkiye Cumhuriyeti’Nde ErmenilerCafer Ulu2005
  169Amasya Belgelerini Yeniden OkumakHikmet Özdemir2004
  170Osmanli Yönetimi Ve Fransiz Manda Idaresi Altinda Suriye (1908-1938)Ömer Osman Umar2004
  171Ismet Inönü Lozan Barış Konferansı Konuşma, Demeç, Makale,Mesaj, Anı Ve SöyleşileriIlhan Turan2003
  172Türk-Fransiz Mücadelesi (Orta Toros Geçitleri, 1915-1921)Süleyman Hatipoğlu2002
  173Millî Mücadele’De “Müdafaa-I Hukuk’Tan Halk Firkasi’Na” Geçiş (1918-1923)Zeki Çevik2001
  174Mut Müdâfaa-I Hukuk Cemiyeti Karar Defteri Ve Millî MücadeleDe Mut Mut Müdâfaa-I Hukuk Cemiyeti Karar Defteri Ve Millî MücadeleDe MutKemal Çelik2001
  175Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’In Notlari (Arşiv Belgelerinin Işiğinda)Ali Güler2000
  176Cumhuriyet Döneminde Demiryollari (1923-1950)Ismail Yildirim2000
  177Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Bir Devlet Kurulurken Bir Devlet Yikilirken 2000
  178Türklerde Dinî Ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk Ve LâiklikMehmet Saray2000
  179Türk-Iran MünasebetleriMehmet Saray1999
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  180ANADOLU’NUN TARİHÎ COĞRAFYASINA GİRİŞ ANADOLU’NUN İDARİ TAKSİMATITuncer Baykara2015
  181ANONİM OSMANLI KRONİĞİNecdet Öztürk2015
  182Başlagıcından günümüze TÜRK Yazı sistemleriHatice Şirin 2015
  183BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİŞerif Baştav2015
  184Büyük Hun Kağanı ATTİLAŞerif Baştav2015
  185DİL FELSEFESİ TARTIŞMALARI -Platon’dan Chomsky’ye-Atakan Altınörs2015
  186DİNLER TARİHİŞaban Kuzgun2015
  187ESKİ TÜRK-MOĞOL KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜTUNCER GÜLENSOY, PAKİ KÜÇÜKER2015
  188İMPARATORLUK TARİHİNİN KALEMLİ MUHAFIZLARI OSMANLI TARİHÇİLERİNecdet Öztürk2015
  189İslâm Kaynaklarına Göre Hz. İBRAHİM VE HANİFLİKŞaban Kuzgun2015
  190KIZILBAŞLIĞIN TARİHİ Tercüme, Notlar ve TıpkıbasımŞefaattin Deniz, Hasan Asadi2015
  191KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARIAhmet Taşağıl2015
  192KÜL TİGİN YAZITI -NOTLARHatice Şirin2015
  193MERAK EDENLER İÇİN DEMOKRASİCengiz Çağla2015
  194MODERN KAZAK EDEBİYATININ ÖNCÜSÜ IBIRAY ALTINSARİNEKREM AYAN2015
  195MÜSLÜMAN-TÜRK DEVLETLERİ TARİHİErdoğan Merçil2015
  196Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne KARADAĞ’DA TÜRK SEFİRLERİ VE ŞEHBENDERLERİUğur Özcan, Abidin Temizer2015
  197PIERRE LOTI’NİN MEKTUPLARI VE SON KİTABI: TÜRKLER VE ERMENİLERNazmi Eroğlu2015
  198SİYASET PSİKOLOJİSİ - Durumlar, Bireyler, OlaylarDavid Patrick Houghton2015
  199SÜVEYŞ KANALISevda Özkaya2015
  200TÂRÎH-İ GÜZÎDE (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân)Hamdullâh Müstevfî-i Kazvînî2015
  201TÜRK DEVLET GELENEĞİ DÜN - BUGÜNAydın Taneri2015
  202TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE BÜROKRASİMehmet Akif Terzi2015
  203TÜRK DİLİNDE EDATLARNecmettin Hacıeminoğlu2015
  204TÜRKÇENİN SES BİLGİSİMustafa Volkan Coşkun2015
  205TÜRKÇENİN TARİHÎ GELİŞMESİAhat Üstüner2015
  206Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi HAZAR VE KARAY TÜRKLERİŞaban Kuzgun2015
  207YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİYASET BİLİMİCengiz Çağla2015
  20814-15. ASIR OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ DEVLET DÜZENİ - Sosyal HayatNecdet Öztürk2014
  209AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ – 1815’ten günümüzeGeorges-Henri Soutou2014
  210DOĞU DİNLERİNDE HAC İBADETİ HİNDUİZM VE BUDİZMİsmail Taşpınar2014
  211HANLIK DEVRİNDEN GÜNÜMÜZE ÖRNEKLERLE KAZAK EDEBİYATILayik Altınmakas2014
  212ORUÇ BEĞ TARİHİ [Osmanlı Tarihi(1288-1502)]Oruç Bin ADİL2014
  213OSMANLI DÜNYASINDA KÖYLER VE KÖYLÜLER: 19. YÜZYIL BALIKESİR ÖRNEĞİİsmail Arslan2014
  214OSMANLI GALATASI (1453-1600)Kerim İLKER BULUNUR2014
  215OSMANLI HAKİMİYETİNDE KEFE (1475-1600)Yücel ÖZTÜRK2014
  216OSMANLI MODERNLEŞMESİ GAZETECİLİK VE EDEBİYATAli Budak2014
  217TARÎKATNÂMEAzîz Mahmûd Hüdâyî2014
  218TÜRK DÜNYASININ BAYRAMI YENİ GÜN (NEVRUZ)RAMAZAN KARAMAN2014
  219TÜRK HALKLARININ ORTAK EDEBİ ESERLERİNemat Kelimbetov2014
  220YAŞLI TARİHİNİN YANKISI (Bulgar-Tatar Tarihi ve Medeniyeti)İklil Kurban2014
  221YUNUS EMRE ŞERHLERİEmine Sevim2014
  222ÂŞIKPAŞAZÂDE TARİHİNecdet Öztürk2013
  223ATATÜRK DÖNEMİ İKTİSADİ KALKINMAMetin Kopar2013
  224İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN İTTİHAD-I İSLÂM SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE İTTİHATÇI-SENÛSÎ İLİŞKİLERİ (1908-1918)Nevzat Artuç2013
  225RUS KAYNAKLARINDA ERMENİ SORUNU 1914-1915Eray Bayramol2013
  226SELÇUKLULAR ZAMANINDA DÎVÂN TEŞKİLÂTIErdoğan Merçil2013
  227SOSYAL HAREKETLERİN SOSYOLOJİSİOrhan Türkdoğan2013
  228TÜRKLER ARASINDA BİR AVRUPALI Auger Ghiselin de Busbecq (1521-1591)Ignace Dalle2013
  229ÜTOPYALAR IŞIĞINDA GASPIRALI’NIN DÂRÜRRAHAT MÜSLÜMANLARINazmi Eroğlu2013
  230YUNUS EMREAzmi Bilgin2013
  231ZİYA PAŞA’NIN İRONİ VE PARODİ ŞAHESERİ ZAFERNÂMEAli Budak2013
  2321956 MACAR İHTİLALİFrançois Fejtö2012
  233BATILILAŞMA SÜRECİNDE ÇOK YÖNLÜ BİR OSMANLI AYDINI: MÜNİF PAŞAAli Budak2012
  234DERSAADET’TE BİR TÜRK DOSTU: FRANCIS HOPKINSON SMITH (1838-1915)Semra Daşçı2012
  235GÜNEŞ ÜLKESİ HORASAN Büyük Selçuklular DönemiCihan Piyadeoğlu2012
  236İNANÇLARIN GÖKKUŞAĞIJohn Hick2012
  237MAĞDÛRÎN HİKÂYESİAli Budak2012
  238MUKADDİME’DEN MUAHHİRE’YE: Modern Dünya’nın, Ulus-Devlet’in, Din’in ve Milliyetçiliklerin Ekonomi, Kültür ve Siyaset AtlasıMehmet Hişyar Korkusuz2012
  239DİLİN KÖKENİ ÜZERİNEErnest Renan2011
  240İRAN’IN SON İKİ YÜZYILLIK TARİHİMohammad-Reza Djalili, Thierry Kellner2011
  241İSLÂM DEVLETLERİNDE TÜRK NÂİBELER VE KADIN HÜKÜMDARLARBahriye Üçok2011
  242SELÇUKLULAR’DA SARAYLAR VE SARAY TEŞKİLÂTIErdoğan Merçil2011
  243SELÇUKNÂMEAhmed bin Mahmud2011
  244SÖMÜRGECİLİK SONRASI İNGİLİZ ROMANINDA KÜLTÜR VE KİMLİKMehmet Ali Çelikel2011
  245TÜRKİYE KAPLICALARIFevziye Koç2011
  246TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NE GELENVE GİDEN ELÇİLEREmine Uyumaz2011
  247YUNANİSTAN’DAN MERSİN’E: KÖKLERİNDEN KOPARILMIŞ HAYATLARFahriye Emgili2011
  248ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARllGI 1923-1938İnci Aslanoğlu2010
  249MUHAVERAT-I HlKEMİYYEAli Budak2010
  250ORTA ÇAĞLARDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLUMuammer Gül2010
  251SELANIKIN GÖLGESINDE BIR SANCAK: DRAMA (1864-1913)İsmail Arslan2010
  252TOKATA DAİR BÎR SAKK MECMUASIÜmit Ekin2010
  253TÜRK DÜNYASI EFSANE VE MASALLARlNDA BiR DEV Tipi: YALMAVUZ / CELMOÖUZAlimcan İnayet2010
  254YUSUF MAMAY VE MANAS DESTANı (Doğu Türkistan Kırgız Varyantı)Alimcan İnayet2010
  255125. Doğum Yılında Değişik Yanlarıyla Yahya KemalSermet Sami Uysal2009
  2561929 DÜNYA BUHRANıNDATÜRKiYENİN iktisadi pOLİTiKA ARAYıŞLARıİlhan Tekeli2009
  257HER ŞAFAKTA ÖLÜRÜM Osmanlıdan Cumhuriyete idamlarErgun Hiçyümaz2009
  258İSLAMIN BÂTINÎ ÇEHRESİ Dağlar, Çöller, Bataklıklar…Muammer Gül2009
  259ORTA ÇAĞ AVRUPA TARÎHÎMuammer Gül2009
  260UYGULAMAYA GEÇERKEN TÜRKİYEDE DEVLETÇİLİĞİN OLUŞUMUİlhan Tekeli, Selim İlkin2009
  261Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Lale Devrinden Tanzimata YenileşmeAli Budak2008
  262Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü HERDERAcar Sevim2008
  263TÜRKLER VE KAĞANLIKLARIÖmürkul Karayev2008
  264KÜRESEL ISINMA VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI İNSANLIĞI BEKLEYEN BÜYÜK FELÂKET Mİ?Reşat Üzmen2007
  265SOVYETLER BİRLİĞÎNİN VE RUSYA FEDERASYONUNUN ORTA ASYA ÜZERİNDEKİ STRATEJİK PLANLARIMustafa Kalkan2007
  266İSTANBUL ve OSMANLI İMPARATORLUĞU MEDENİYETİBernard Lewis2006
  267Şiire Adanmış Bir Yaşam: YAHYA KEMAL BEYATLISermet Sami Uysal2006
  2681895 TRABZON OLAYLARI ve ERMENILERİN YARGıLANMASıAhmct HALAÇOGLU2005
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  269Bin yıl Kalkınma hedefleri ve yoksul odaklı büyümeErgül HALİSÇELİK2015
  270Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çözümlü SorularAdem KAYA, Yasin KULAKSIZ2015
  271Çözümlü Genel Matematik Problemleri - 2İbrahim Ethem Anar2015
  272Çuvaşça konuşalımFeyzi ERSOY2015
  273DEVLET BORÇLARIMetin MERİÇ2015
  274Dönem Sonu Muhasebe İşlemleriMehmet AYGÜN2015
  275Döviz Kurundan Yurt içi Fiyatlara Geçiş EtkisiHakan ACET2015
  276Ekonomi Politikasının Temelleri (Notlar)Şevki Özbilen2015
  277Enstrümantal AnalizBilsen BEŞERGİL2015
  278Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında TMS/TFRS Uyumlu Muhasebe UygulamalarıSerkan Özdemir2015
  279Genel MuhasebeYurdakul Çaldağ, Yıldız Ayanoğlu 2015
  280Kamu Maliyesine GirişEren Çaşkurlu, Cem Barlas Arslan2015
  281Kavram Teori ve Politikalar Kurumlar Yazılı Sınavları ve mülakatlarıÖmer Dönmez2015
  282Kromatografi ve ElektroforezTurgut Gündüz 2015
  283Küresel Vergi Rekabeti Ve YansımalarıSinan Çukurçayır2015
  284Kurumsal Raporlamanın Gelişimi ve Güncel YaklaşımlarAli Uyar2015
  285Muhasebe Uygulama Örnekleri İleVergi Usul Kanunu ve TMS/TFRS Açısından Menkul Kıymetlerin DeğerlemesiRaşit Uçan2015
  286Para TeorisiŞevki Özbilen2015
  287Soru Ve Cevaplarla Tms-Tfrs Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama StandartlarıBirol YILDIZ, Tunç KÖSE2015
  288Tek Değişkenli AnalizZiya Argün, Ayşe Uyar2015
  289Turizm PazarlamasıSabiha Kılıç2015
  290Türk Mitolojisine GirişFatma Ahsen Turan2015
  291Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları 2016 TMS-TFRSHasan Kaval, Remzi Örten Aydın Karapınar 2015
  292TÜRKİYE’DE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI IRanâ ÖZEN KUTANİS2015
  293Uygulamalı Vergi HukukuHamza Koçakoğlu2015
  294Yerel Yönetimler : Mali BoyutMehmet Akif Özer2015
  295Yerel Yönetimlerde Çevre DenetimiÇağatay Dikmen2015
  296Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru BankasıMert Ümit Aslan, Fazlı Emektar2014
  297Maliyet Yönetim Muhasebesi UygulamalarıYurdakul Çaldağ 2014
  298Çözümlü Genel Matematik Problemleri - 1İbrahim Ethem Anar2013
  299Gravite ve Manyetik Yöntemler ve UygulamalarıAbdullah ATEŞ2013
  300Otel İşletmeciliği : Düşünceden UygulamayaErkan Akgöz2013
  301Dış Ticarete GirişMutlu YILMAZ, Ahmet Özken2012
  302İktisada GirişSerdar ALTINOK, Murat ÇETİNKAYA2012
  303Türkiye Türkçesi Biçimbilgisi Biçimsel ve Anlamsal İşlevli (Tasnif Denemesi)Erdoğan Boz 2012
  304Polimer KimyasıMehmet Saçak2008
  305MATEMAT˙IKSEL MODELLEMENuri ÖZALP2006
  306Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar)Necdet Hayta, Uğur Ünal 2003
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  307AHMET VEFİK PAŞAHANİFİ VURAL2016
  308İNGİLİZLERİN İSLÂM ÜLKELERİNİ PARÇALAMA POLİTİKASI VE İRAN YILMAZ KARADENİZ2016
  309SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATIÖzcan Bayrak2016
  310ANLAMLANDIRMA SÜREÇLERİGÜRKAN DOĞAN2015
  311ARUZ TEORİ VE UYGULAMABEYHAN KESİK, ÖZER ŞENÖDEYİCİ2015
  312AVRUPA’DA İLK YAPMA DİL VOLAPÜKENFEL DOĞAN2015
  313BAŞKANLIK SİSTEMİ ve KUVVETLER AYRILIĞI TARTIŞMALARIYUSUF TEKİN2015
  314CODEX CUMANICUSMUSTAFA ARGUNŞAH, GALİP GÜNER2015
  315ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDEN FEREC BA‘DE’Ş-ŞİDDE’NİN SÖZ VARLIĞI OSMAN ERCİYAS2015
  316ESKİ UYGURCA GRAMER TERİMLERİMURAT ELMALI2015
  317KEMALİYE AĞZIFATİH ÖZEK2015
  318KİTĀBU FEŻĀ’İLİ’L - MEKKE VE’L - MEDĮNE VE’L - ĶUDÜSFATİH ÖZEK2015
  319LEHÇE İÇİ AKTARMA YÖNTEMLERİÜMİT EKER2015
  320MUSTAFA ÖZTÜRK’E ARMAĞANMUSTAFA ARGUNŞAH2015
  321NESÎMÎ VE HURUFİLİK KİTABIÖZER ŞENÖDEYİCİ2015
  322OĞUZNAMENECATİ DEMİR, ÖZKAN AYDOĞDU2015
  323ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA TEVFİK FİKRETÖZCAN BAYRAK2015
  324Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama KılavuzuMücahit Kaçar, Beyhan Kesik, Bahir Selçuk, Ahmet Tanyıldız, Sadık Yazar, Şavaşkan cem bahadır, Ahmet Akdağ2015
  325ŞÂİR VE TRAJEDİTARIK ÖZCAN2015
  326SAVLAR VE KÜLTÜREL KAVRAMLAŞTIRMAADNAN RÜŞTÜ KARABEYOĞLU2015
  327ŞEM’Î ŞERH-İ MANTIKU’T-TAYRMUHİTTİN TURAN2015
  328SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATIÖzcan BAYRAK, Macit BALIK, Mehmet ÖZGER, Nuran ÖZLÜK, Ahmet Faruk GÜLER, Taner NAMLI, Celal ASLAN, Tahsin YAPRAK2015
  329SÖZ VE SİHİR ARASINDA EDEBÎ SANATLARBahir Selçuk, Beyhan Kesik, Özer Şenödeyici, H. Sercan Koşik, Fatma Kola2015
  330SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM BİLGİLERİÖzer ŞENÖDEYİCİ, Can ŞEN, . H. Sercan KOŞİK, Sultan ŞENÖDEYİCİ2015
  331TEDRÎSÂT-I EDEBİYYEDEN NAZM VE EŞKÂL-İ NAZMMUHİTTİN TURAN2015
  332TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TEVHİDLERHALUK GÖKALP2015
  333TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞIAHMET TURAN SİNAN2015
  334TÜRKİYE’DE KADIN OLMAKRAMAZAN GÜLENDAM2015
  335XIX. YÜZYILDA DOĞU AFRİKA’DA OSMANLILAR VE İTALYANLAR DURMUŞ AKALIN, SELİM PARLAZ2015
  336YAZINSAL OKUMALARRAMAZAN KORKMAZ2015
  337YENİ TÜRK EDEBİYATI - IÖzcan Bayrak , Taner Namlı , Ahmet Faruk Güler, Nuran Özlük, Celal Aslan, Mehmet Özger, Macit Balık, Esma Dumanlı Kadızade, Selim Somuncu, Tahsin Yaprak 2015
  338YÜMNÎ DÎVÂNIYUNUS KAPLAN2015
  339 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİSerkan Şen2014
  340BİR ORTAÇAĞ ŞAİRİNİN KALEMİNDEN SELÇUKLULARMUSTAFA ALİCAN 2014
  341ÇAĞATAY TÜRKÇESİMustafa Argunşah2014
  342DİN ANTROPOLOJİSİALİ COŞKUN2014
  343ESKİ UYGURCA DÖRT ÇATİKÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ2014
  344GAZELLER VE GÜZELLER ÜZERİNEÖZER ŞENÖDEYİCİ2014
  345HZ. ALİ-İFRİT CENKNÂMESİSERHAT KÜÇÜK2014
  346KİLİSLİ ZİHNÎ DÎVÂNIİBRAHİM GÜLTEKİN2014
  347Kutb’un HUsrAv U Şξrξn’İ ÜMİT ÖZGÜR DEMİRCİ, SİBEL KARSLI2014
  348MİŞER TATAR TÜRKÇESİErcan ALKAYA2014
  349OSMANLI HANIMLARININ GELENEK VE GÖRENEKLERİZOFIE UÇAR2014
  350ROMAN ANALİZİJEREMY HAWTHORN2014
  351SELÇUK BARAN ÖYKÜCÜLÜĞÜÖMER SOLAK2014
  352TANZİMAT EDEBİYATIÖzcan Bayrak, Selim Somuncu, Taner Namlı, Celal Aslan, Ahmet Faruk Güler, Nuran Özlük, Mehmet Özger, Macit Balık2014
  353TAŞLICALI YAHYA BEY GENCÎNE-İ RÂZBEKİR ÇINAR2014
  354TEZAT ÜZERİNE BİR İNCELEMEİZZET MELİH2014
  355TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİYusuf Avcı2014
  356TÜRK ROMANINDA DEĞİŞME RİTÜELLERİHAYRETTİN ORHANOĞLU2014
  357VİSÂLİZADE ÂRİF VE DÎVÂNIBEKİR ÇINAR2014
  358YAŞAYAN HİKÂYEMİZNecati Tonga2014
  359YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇEALİ İHSAN ÖZEROĞLU, HATİCE KÖSE2014
  360YÛSUF U ZÜLEYHÂAhmet Doğan2014
  361CERRÂH-NÂMESerdar YAVUZ2013
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  362Orta Çağda Anadoluda Kültürel Karşılaşmalar: 12-15. Yüzyıllarda Anadoluda İtalyanlar Sempozyum BildirisiAyşe Filiz Yenişehirlioğlu2019
  363Kültür/Mekân: Gazi Orman Çiftliği, AnkaraAyşe Duygu Kaçar2015
  364Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğuYonca Köksal, Mehmet Polatel2014
  365Korumada Sivil Mimarlık Çalıştay NotlarıNuray Bayraktar2014
  366Müzelerde Bilgi YönetimiAlev Ayaokur2014
  367Tarih Yazımında Sivil Mimarlık Çalıştay NotlarıNuray Bayraktar2014
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  368TAŞRANIN DİRENCİ ŞEHRİN BİLİNCİ METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLUFERHAT ÇİFTÇİ2020
  369ACI ve TAHAMMÜLSÜLEYMAN DOĞANAY2019
  370ATEİST ÇEVRELERİNE GÖRE ZORUNLU DİN DERSLERİMuhammed Esat Altıntaş2019
  371ATEİZMİN PSİKOLOJİSİDERYA GÜLFİL2019
  372BEYAZ PERDEDEKİ KRİSTAL YALNIZLIK -İnanç-NECATİ SÜMER2019
  373ENDÜSTRİYEL SİYASET VE AHLAKAHMET KESGİN2019
  374MEDRESEDEN DARÜLFÜNÛNA TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN EĞİTİMİZEKİ SALİH ZENGİN2019
  375OSMANLI SURİYESİ’NDE MİSYONERLİK FAALİYETLERİCELAL ÖNEY2019
  376OSMANLI’DA DİNÎ MEŞRÛİYETEJDER OKUMUŞ2019
  377POLİTİK AŞIRILIK BİÇİMLERİ Fanatizm-Radikalizm-FundamentalizmYUSUF ÇİFCİ2019
  378Batı ve İslam Arasında ORYANTALİZMİsmail SÜPHANDAĞI2018
  379CUMHURİYET DÖNEMİ AHLAK EĞİTİMİSAFİYE KESGİN2018
  380DIN SOSYOLOJISIEJDER OKUMU?2018
  381KURUCU İMAMA MUHALEFETİN İMKAN ve SINIRI- HANEFİ MEZHEBİ ÖRNEĞİ -Osman BAYDER2018
  382NESİH-KADİM BİR KUR’ÂN PROBLEMATİĞİAhmet BAYRAKTAR2018
  383RİSK TOPLUMU VE DİN-YENİ BİR SOSYOLOJİYE DOĞRUMustafa GÜNERİGÖK2018
  384SERBEST CUMHURİYET FIRKASIABDULHAMİT AVŞAR2018
  385SİNEMADA FELSEFEFEYZA ŞULE GÜNGÖR2018
  386Türkçülükten İslâmcılığa MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİDOĞAN DUMAN,SERKAN YORGANCILAR2018
  387ZENOFOBİ Yabancı Düşmanlığına Felsefî Bir YaklaşımFEYZA ŞULE GÜNGÖR2018
  388ARAFTAN MARÛFA ALEVÎLER-BEKTÂŞİLERÖZCAN GÜNGÖR2017
  389DİN VE KÜLTÜREJDER OKUMU?2017
  390DİNİN GÖLGESİNDEEJDER OKUMU?2017
  391DİNLERİN RENGİ RENKLERİN DİLİKADİR ALBAYRAK2017
  392GELENEK VE ZIHNIYET TENKIDINE DAYALI ÇOCUK EDEBIYATI KURAMIİSMAIL SÜPHANDAĞI2017
  393GÜVEN TOPLUMUEJDER OKUMUŞ2017
  394HAŞŞÂŞÎLİĞİN TARİHSEL ARKA PLANI-İsmâilî Davet YapılanmasıMUZAFFER TAN2017
  395KÜRESELLE?ME RADİKALİZM VE İSLAMEditör: İbrahim TURAN2017
  396TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ SİYASİ GELİŞİMİ - FİKRİ KAYNAKLARI - TEŞKİLATLANMA YAPISI 1993-2009ÖMER UMUR2017
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  397101 Araçla Web 2.0 Pegem Akademi Yayınları2019
  3981933 Yılı Dil Anketi Arapça ve Farsça Kelimelere Karşılık Önerileri Pegem Akademi Yayınları2019
  3992000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi Pegem Akademi Yayınları2019
  4004-5-6-7 ve 8. Sınıflar İLKOKUL ve ORTAOKUL FEN ETKİNLİKLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  401A-Kİ-ÚŠ Herkuzimal Pegem Akademi Yayınları2019
  402A-Kİ-ÚŠ Yakup Pegem Akademi Yayınları2019
  403Açık ve Uzaktan Öğrenme Pegem Akademi Yayınları2019
  404Açık ve Uzaktan Türkçe Öğrenme Sistemleri İçin Ölçütler Pegem Akademi Yayınları2019
  405Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü Pegem Akademi Yayınları2019
  406Açıklamalı ve Uygulamalı Osmanlı Türkçesi Pegem Akademi Yayınları2019
  407Afetler ve Afet Yönetimi Pegem Akademi Yayınları2019
  408Aile Danışmanlığı Kuram ve Uygulamalara Genel Bir Bakış Pegem Akademi Yayınları2019
  409Aile İçi Şiddeti Azaltma Psiko-Eğitim Programı Pegem Akademi Yayınları2019
  410Aile, Okul, İşyeri, Spor, Cezaevleri ve Yaşamın Diğer Alanlarında Öfke Kontrolü Pegem Akademi Yayınları2019
  411Aileye ve Eğitime İlişkin Sorunlar ve Çözümler Pegem Akademi Yayınları2019
  412Akademik Başarı Kıskacındaki Okul Yöneticileri Pegem Akademi Yayınları2019
  413AKADEMİK ETİK Pegem Akademi Yayınları2019
  414Akademik Türkçe Pegem Akademi Yayınları2019
  415AKRAN ÖĞRETİMİ KULLANICI EL KİTABI Pegem Akademi Yayınları2019
  416Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi Pegem Akademi Yayınları2019
  417Anılarla Okul Müdürlüğü Pegem Akademi Yayınları2019
  418Anne ve Çocuk Beslenmesi Pegem Akademi Yayınları2019
  419AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  420Arapça Açıklamalı Türkçe Dilbilgisi Alıştırmaları (A1 Düzeyi) Pegem Akademi Yayınları2019
  421Araştırma-İnceleme Dizisi MİLLÎ EĞİTİM BAKANLARININ EĞİTİM FAALİYETLERİ (1960-1971) Pegem Akademi Yayınları2019
  422Araştırma-İnceleme MİLLÎ EĞİTİM BAKANLARININ EĞİTİM FAALİYETLERİ (1920-1960) Pegem Akademi Yayınları2019
  423Araştırmacılar İçin İstatistik Pegem Akademi Yayınları2019
  424Aruz Öğretimi Pegem Akademi Yayınları2019
  425ASTRONOMI Pegem Akademi Yayınları2019
  426Avrupa Birliği ve Eğitim Pegem Akademi Yayınları2019
  427Ayaş İlçesinde Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Pegem Akademi Yayınları2019
  428BAŞTAN BERİ YANLIŞ Herbert Spencer, John Dewey ve Jean Piaget’den Gelen İlerlemeci Mirasımız Pegem Akademi Yayınları2019
  429Bebeklik Dönemi Gelişim ve Eğitim Pegem Akademi Yayınları2019
  430BEDEN EĞİTİMİ VE GENÇLİK SPORUNDA PEDAGOJİK OLAYLAR Pegem Akademi Yayınları2019
  431Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Teknolojileri Pegem Akademi Yayınları2019
  432Benliğin İnşası Gelişimsel ve Sosyokültürel Temeller Pegem Akademi Yayınları2019
  433BEŞERİ COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLER Pegem Akademi Yayınları2019
  434BEŞERÎ VE EKONOMİK COĞRAFYA Pegem Akademi Yayınları2019
  435Beslenme ve Sağlık Pegem Akademi Yayınları2019
  436BEYŞEHİR DOĞA EĞİTİMİ Bilim ve Doğa ile Baş Başa 12 Gün Pegem Akademi Yayınları2019
  437BİLİM TARİHİ Pegem Akademi Yayınları2019
  438BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ Pegem Akademi Yayınları2019
  439BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL DEĞİŞME Pegem Akademi Yayınları2019
  440BİLİŞ ÜSTÜ BECERİLER Pegem Akademi Yayınları2019
  441BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI OYUN TERAPİSİ - Teknikler ve Uygulamalar Pegem Akademi Yayınları2019
  442Bir Öğretim Sanatı SOSYOKÜLTÜREL DİYALEKTİK YÖNTEM Pegem Akademi Yayınları2019
  443BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA ALIŞTIRMALARI Pegem Akademi Yayınları2019
  444BOLKAR DAĞLARI SEYİR DEFTERİ Dağ Doğulmaz Olunur Pegem Akademi Yayınları2019
  445BÜYÜKANNE BÜYÜKBABA OKULU Büyükannem Büyükbabam Sınıfı Geçti Pegem Akademi Yayınları2019
  446ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ Pegem Akademi Yayınları2019
  447ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARLA DESTEKLİ FEN ÖĞRETİMİ: TEORİDEN UYGULAMAYA ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  448CEFR-BASED LANGUAGE TESTING Pegem Akademi Yayınları2019
  449ÇOCUĞUN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE ANNE BABA ROLÜ Pegem Akademi Yayınları2019
  450ÇOCUK EDEBİYATI VE DUYARLIK EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  451ÇOCUK GELİŞİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  452ÇOCUK MERKEZLİ ÖĞRENME ORTAMLARI: OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN BİR OKUL TASARLA Pegem Akademi Yayınları2019
  453ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Pegem Akademi Yayınları2019
  454ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM Pegem Akademi Yayınları2019
  455ÇOCUKLARI İLKOKULA PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRLAMA Pegem Akademi Yayınları2019
  456ÇOCUKLARIN TEMEL FEN KAVRAMLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  457COĞRAFYA ARAŞTIRMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI Pegem Akademi Yayınları2019
  458COĞRAFYA ÖĞRETİMİ - I Pegem Akademi Yayınları2019
  459COĞRAFYA ve KÜLTÜR Mekân-Kültür-Tarih-Coğrafi İşaret Pegem Akademi Yayınları2019
  460COLLECTIVE MEMORY AND MEDIA The Case of Missing Persons Issues in Cyprus Pegem Akademi Yayınları2019
  461CONTEMPORARY ISSUES IN ELT Pegem Akademi Yayınları2019
  462ÇÖZÜMLÜ DİFERANSİYEL DENKLEMLER Pegem Akademi Yayınları2019
  463ÇÖZÜMLÜ YÜKSEK MATEMATİK PROBLEMLERİ 2 Pegem Akademi Yayınları2019
  464CRITICAL THINKING: THEORY AND PRACTICE Pegem Akademi Yayınları2019
  465CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİMİNE YÖN VEREN YERLİ VE YABANCI UZMAN RAPORLARI (1911 - 1927) Pegem Akademi Yayınları2019
  466CURRICULUM DESIGN AND EVALUATION IN ELT Pegem Akademi Yayınları2019
  467DEĞERLER VE DEĞERLER PSİKOLOJİSİ Pegem Akademi Yayınları2019
  468DERS KİTABI İNCELEMESİ Pegem Akademi Yayınları2019
  469Didaktik Bir Bakış Açısıyla HZ. MUHAMMED Pegem Akademi Yayınları2019
  470DİJİTAL KİTAP TEKNOLOJİSİ Terminolojiden Pedagojiye Pegem Akademi Yayınları2019
  471DİJİTAL YAŞAMDA ÇOCUK Pegem Akademi Yayınları2019
  472DİKSİYON VE KONUŞMA EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  473DİL BİLGİSİ ÜZERİNE AÇIKLAMALAR Pegem Akademi Yayınları2019
  474DİL EĞİTİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  475DİNLEME EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  476Disiplinler Arası Çalışmalardan Disiplinler Ötesi Çalışmalara Köprü: SOFEM (SOSYAL BİLİMLER-FEN BİLİMLERİ-MATEMATİK) Pegem Akademi Yayınları2019
  477DOĞAL AFETLER VE DOĞAL AFET OKURYAZARLIĞI Pegem Akademi Yayınları2019
  478DOĞAL KAYNAKLAR Pegem Akademi Yayınları2019
  479Doktora Eğitiminde Araştırma Üretkenliği BİR PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Pegem Akademi Yayınları2019
  480DRAMA YOLUYLA OKUL GELİŞİMİ Tüm Sınıf ve Tüm Okulla Uygulanabilecek Yaratıcı Bir Yaklaşım Pegem Akademi Yayınları2019
  481DRAMAYA BAŞLAMAK 4-11 Pegem Akademi Yayınları2019
  482Dünya Dillerinden Örneklerle DİLBİLİMSEL TİPOLOJİ Pegem Akademi Yayınları2019
  483DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ÇOCUKLAR Pegem Akademi Yayınları2019
  484e-ÖĞRENME Pegem Akademi Yayınları2019
  485EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  486EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI İÇİN DOKÜMAN İNCELEME YÖNTEMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  487EĞİTİM BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN ÖĞRETMEN Pegem Akademi Yayınları2019
  488EĞİTİM FELSEFESİ KILAVUZU Pegem Akademi Yayınları2019
  489EĞİTİM HUKUKU Pegem Akademi Yayınları2019
  490EĞİTİM KONULU FİLMLER: Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Bir Rehber Pegem Akademi Yayınları2019
  491EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA Pegem Akademi Yayınları2019
  492EĞİTİM PLANLAMASI Pegem Akademi Yayınları2019
  493EĞİTİM PRATİĞİMİZ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Pegem Akademi Yayınları2019
  494EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Gelişim-Öğrenme-Öğretim Pegem Akademi Yayınları2019
  495EĞİTİM SOSYOLOJİSİ YAZILARI Pegem Akademi Yayınları2019
  496EĞİTİM SÖZLÜĞÜ Dictionary of Education Türkçe-İngilizce / İngilizce-Türkçe Pegem Akademi Yayınları2019
  497EĞİTİM TARİHİ Pegem Akademi Yayınları2019
  498EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2019 Pegem Akademi Yayınları2019
  499EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2020 Pegem Akademi Yayınları2019
  500EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2021 Pegem Akademi Yayınları2019
  501EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2022 Pegem Akademi Yayınları2019
  502EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2023 Pegem Akademi Yayınları2019
  503EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2024 Pegem Akademi Yayınları2019
  504EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2025 Pegem Akademi Yayınları2019
  505EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2026 Pegem Akademi Yayınları2019
  506EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2027 Pegem Akademi Yayınları2019
  507EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2028 Pegem Akademi Yayınları2019
  508EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2029 Pegem Akademi Yayınları2019
  509EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2030 Pegem Akademi Yayınları2019
  510EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2031 Pegem Akademi Yayınları2019
  511EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2032 Pegem Akademi Yayınları2019
  512EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2033 Pegem Akademi Yayınları2019
  513EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2034 Pegem Akademi Yayınları2019
  514EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2035 Pegem Akademi Yayınları2019
  515EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2036 Pegem Akademi Yayınları2019
  516EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2037 Pegem Akademi Yayınları2019
  517EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2038 Pegem Akademi Yayınları2019
  518EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2039 Pegem Akademi Yayınları2019
  519EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2040 Pegem Akademi Yayınları2019
  520EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2041 Pegem Akademi Yayınları2019
  521EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2042 Pegem Akademi Yayınları2019
  522EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2043 Pegem Akademi Yayınları2019
  523EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2044 Pegem Akademi Yayınları2019
  524EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2045 Pegem Akademi Yayınları2019
  525EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2046 Pegem Akademi Yayınları2019
  526EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2047 Pegem Akademi Yayınları2019
  527EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2048 Pegem Akademi Yayınları2019
  528EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2049 Pegem Akademi Yayınları2019
  529EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2050 Pegem Akademi Yayınları2019
  530EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2051 Pegem Akademi Yayınları2019
  531EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ OKUMALARI 2052 Pegem Akademi Yayınları2019
  532EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ETİK Pegem Akademi Yayınları2019
  533EĞİTİM VİZYONUMUZ ÜZERİNE TARTIŞMALAR Pegem Akademi Yayınları2019
  534EĞİTİM YAPILARI VE TASARIMI Pegem Akademi Yayınları2019
  535EĞİTİM YÖNETİMİNDE DEĞERLER Pegem Akademi Yayınları2019
  536EĞİTİM YÖNETİMİNDE LİDERLİK Teori, Araştırma ve Uygulama Pegem Akademi Yayınları2019
  537EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEORİ VE UYGULAMA Pegem Akademi Yayınları2019
  538EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Pegem Akademi Yayınları2019
  539EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  540EĞİTİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  541EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  542EĞİTİMDE DENETİM VE DEĞERLENDİRME Pegem Akademi Yayınları2019
  543EĞİTİMDE ETİK Pegem Akademi Yayınları2019
  544EĞİTİMDE EYLEM ARAŞTIRMASI VE ÖRNEK ARAŞTIRMALAR Pegem Akademi Yayınları2019
  545EĞİTİMDE NEZAKET Pegem Akademi Yayınları2019
  546EĞİTİMDE ÖRGÜTSEL YENİLEŞME Pegem Akademi Yayınları2019
  547EĞİTİMDE POLİTİKA ANALİZİ Pegem Akademi Yayınları2019
  548EĞİTİMDE POLİTİKA PLANLAMA EKONOMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  549EĞİTİMDE PROGRAM DEĞERLENDİRME Sınıflamalar-Modeller Pegem Akademi Yayınları2019
  550EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Pegem Akademi Yayınları2019
  551EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Kuramdan Uygulamaya Pegem Akademi Yayınları2019
  552EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Kuramsal Temellere Bakış Pegem Akademi Yayınları2019
  553Eğitimde ve Endüstride 21. Yüzyıl BecerileriPegem Akademi Yayınları2019
  554EĞİTİMDE YENİ DEĞERLER Pegem Akademi Yayınları2019
  555EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER Pegem Akademi Yayınları2019
  556EĞİTİME GİRİŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  557EĞİTİMİN PIN KODU Pegem Akademi Yayınları2019
  558EĞİTİMİN SOSYAL VE KÜLTÜREL TEMELLERİ Kavramlar, Olgular ve Olaylar Pegem Akademi Yayınları2019
  559ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Pegem Akademi Yayınları2019
  560ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN Pegem Akademi Yayınları2019
  561ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DUYGUSAL ZEKÂ Kuramdan Uygulama ve Değerlendirmeye Pegem Akademi Yayınları2019
  562ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  563ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  564ERKEN ÇOCUKLUKTA TEKNOLOJİ KULLANIMI Pegem Akademi Yayınları2019
  565ETİK LİDERLİK Pegem Akademi Yayınları2019
  566ETKİLİ İLETİŞİM Pegem Akademi Yayınları2019
  567Etkinlik Örnekleriyle Zenginleştirilmiş EĞİTİMDE TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Pegem Akademi Yayınları2019
  568ETKİNLİKLERLE DÜŞÜNME ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  569ETNOPEDAGOJİ Atabek Yurdu Pegem Akademi Yayınları2019
  570EVLİLİK VE YAKIN İLİŞKİLER Pegem Akademi Yayınları2019
  571FARKLI YÖNLERİYLE DEĞERLER EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  572FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ ÜZERİNE YAZILAR Pegem Akademi Yayınları2019
  573FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI Kavram Yanılgılarının Tespiti-Giderilmesi ve Uygulamalı Örnekler Pegem Akademi Yayınları2019
  574Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki ÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  575FEN BİLİMLERİNDE YAŞAM BECERİLERİ EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  576FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI TESPİTİ VE GİDERİLMESİ Pegem Akademi Yayınları2019
  577FEN ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR - I Pegem Akademi Yayınları2019
  578FİLMİN ÇİZGİSİ Çizgi Film ve Çocukların Beğenisi Pegem Akademi Yayınları2019
  579FİZİK 3 Pegem Akademi Yayınları2019
  580FİZİKSEL AKTİVİTE VE TEKNOLOJİ Fiziksel Okuryazarlık Sürecinde Teknoloji Destekli Aktif Oyun ve Diğer Teknoloji Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  581GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Bebeklik, Çocukluk ve Ergenlik Pegem Akademi Yayınları2019
  582Gelişim Psikolojisi II Yetişkinlik, Yaşlılık ve Ölüm Pegem Akademi Yayınları2019
  583GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE EĞİTİM POLİTİKALARI Pegem Akademi Yayınları2019
  584GENEL BEŞERÎ VE EKONOMİK COĞRAFYA Pegem Akademi Yayınları2019
  585Genel Fizikî Coğrafya Pegem Akademi Yayınları2019
  586Genel ve Fizikî Coğrafya Pegem Akademi Yayınları2019
  587GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK Pegem Akademi Yayınları2019
  588GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ Pegem Akademi Yayınları2019
  589GIDALARIN ÖZELLİĞİ VE YİYECEK HAZIRLAMA I Pegem Akademi Yayınları2019
  590GİRİŞİMCİLİK PEDAGOJİSİNE GİRİŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  591GÖRSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Teori, Uygulama ve Örnek Pegem Akademi Yayınları2019
  592GÖRSEL İLETİŞİM VE İMGE Pegem Akademi Yayınları2019
  593GÖRSEL SANATLAR ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  594GRAFİK TASARIMDA ETKİ Görsel İletişimde Etki Uygulamaları Pegem Akademi Yayınları2019
  595GRUP PSİKOEĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  596GÜNLÜK YAŞAMDA FEN Pegem Akademi Yayınları2019
  597HAREKET EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  598HASTANELERDE FEN ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  599HAVAYOLU PAZARLAMASINA GİRİŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  600Her Ses/Harf için Özel Uygulamalı İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ EL KİTABI Pegem Akademi Yayınları2019
  601İKİ VE ÜÇ BOYUTLU LİNEER OLMAYAN AKSUTİK ALANLARIN İNCELENMESİ Pegem Akademi Yayınları2019
  602İlkel Toplumdan Uygar Topluma İLETİŞİM VE UYGARLIK Pegem Akademi Yayınları2019
  603İlköğretim Çalışmaları BÜTÜNSEL AÇIDAN ÇOCUK Pegem Akademi Yayınları2019
  604İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürleri İçin OKUL YÖNETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  605İLKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖLÇME ÖĞRETİMİ Sınıf ve Matematik Öğretmenleri İçin Pegem Akademi Yayınları2019
  606İLKOKULDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  607İLKOKULDA TEMEL FEN BİLİMLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  608İLKOKULLARDA MATEMATİK ÖĞRETİMİ (1. - 4. SINIF) Pegem Akademi Yayınları2019
  609İLKOKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  610İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ YAKLAŞIM VE MODELLER Pegem Akademi Yayınları2019
  611İLKOKUMA YAZMA PROGRAMI VE ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  612İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  613İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM Pegem Akademi Yayınları2019
  614İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 1. Kitap Pegem Akademi Yayınları2019
  615İNTERNET VE AĞ TOPLUMU Pegem Akademi Yayınları2019
  616İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Pegem Akademi Yayınları2019
  617İSTATİSTİKTEN NEFRET EDENLER İÇİN İSTATİSTİK Pegem Akademi Yayınları2019
  618JEOPOLİTİK - TANIMLAR, TEORİLER VE DEĞİŞİMLER Pegem Akademi Yayınları2019
  619KAFKASYA VE KAFKAS ÜLKELERİ COĞRAFYASI Pegem Akademi Yayınları2019
  620KAPADOKYA ARAŞTIRMALARI Pegem Akademi Yayınları2019
  621KAPSAYICI EĞİTİM Özel Eğitimde Bütünleştirme Pegem Akademi Yayınları2019
  622KARAKTER DEĞERLER VE AHLAK EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  623KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  624KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Pegem Akademi Yayınları2019
  625KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARINA GİRİŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  626KARŞILAŞTIRMALI VE ULUSLARARASI EĞİTİM Pegem Akademi Yayınları2019
  627KELİME ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  628KENDİ KENDİNE ÖĞRENME Pegem Akademi Yayınları2019
  629KERVANKIRAN Yaşanmış Öyküler Pegem Akademi Yayınları2019
  630KEŞFET DOKUN DEĞİŞ Temas Odaklı Terapi Pegem Akademi Yayınları2019
  631KESKİNLİ BAHRİ İLHAN YAŞAMI & ESERLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  632KILAVUZ KAPTAN ÖĞRETMEN Örnek Olaylarla Zenginleştirilmiş Pegem Akademi Yayınları2019
  633KİMLİK BELİRLEYEN DERSLERDE KANIT TEMELLİ ÖĞRENME Pegem Akademi Yayınları2019
  634KİMYA 2 Pegem Akademi Yayınları2019
  635KİPLİK VE KİP Pegem Akademi Yayınları2019
  636KİŞİLİK KURAMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  637KİŞİLİK KURAMLARI Gerçek Yaşamdan Kişilik Analizi Örnekleriyle Pegem Akademi Yayınları2019
  638KODLARDAN ROBOTLARA Pegem Akademi Yayınları2019
  639KOMPLEKS AĞLAR VE İKTİSAT Pegem Akademi Yayınları2019
  640KONUŞMA VE EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  641KRİZ DANIŞMANLIĞI Pegem Akademi Yayınları2019
  642KÜÇÜK ADAM Büyük Av Pegem Akademi Yayınları2019
  643KÜÇÜKLER İÇİN BÜYÜKLERE Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Pegem Akademi Yayınları2019
  644KÜLTÜR VE ÇOCUK Pegem Akademi Yayınları2019
  645KÜLTÜR VE PSİKOLOJİK DANIŞMA Pegem Akademi Yayınları2019
  646Kültürel Coğrafya Özellikleri ve Turistik Potansiyeli Açısından GELENEKSEL ARTVİN EVLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  647KÜLTÜRÜN İZİNDE Pegem Akademi Yayınları2019
  648KURAM VE UYGULAMALARI İLE AİLE DANIŞMANLIĞI Pegem Akademi Yayınları2019
  649Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim, Göstergebilim ve Türkoloji GENEL DİLBİLİME GİRİŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  650KURAMDAN UYGULAMAYA ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE SAYILARIN ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  651Kuramdan Uygulamaya FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  652KURAMDAN UYGULAMAYA İHTİYAÇ BELİRLEME Pegem Akademi Yayınları2019
  653KURAMDAN UYGULAMAYA KAPSAYICI EĞİTİM Pegem Akademi Yayınları2019
  654Kuramdan Uygulamaya MİKRO ÖĞRETİM Pegem Akademi Yayınları2019
  655Kuramdan Uygulamaya SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Hayat Bilgisi Öğretiminden Tarih Öğretimine Pegem Akademi Yayınları2019
  656KURAMDAN UYGULAMAYA YABANCILARA TÜRKÇE DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  657Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. YÜZYILDA VATANDAŞLIK VE VATANDAŞLIK EĞİTİMİPegem Akademi Yayınları2019
  658KUTADGU BİLİGDE SOSYO-PEDAGOJİK VE SİYASAL SÖYLEM Pegem Akademi Yayınları2019
  659KÜTÜPHANEDE BİR GÜN “Kütüphane Etkinlikleri” Pegem Akademi Yayınları2019
  660LEYLA’NIN DÜNYASI Pegem Akademi Yayınları2019
  661LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Pegem Akademi Yayınları2019
  662Mastering Competencies in Family Therapy - AİLE TERAPİSİ YETERLİKLERİNDE UZMANLAŞMA Pegem Akademi Yayınları2019
  663MATEMATİĞİ ÖĞRETME BİLGİSİ Pegem Akademi Yayınları2019
  664MATEMATİK EĞİTİMİNDE MATEMATİKSEL MODELLEME Araştırmacılar, Eğitimciler ve Öğrenciler İçin Pegem Akademi Yayınları2019
  665MATEMATİK EĞİTİMİNDE MODELLEME ETKİNLİKLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  666MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SOMUT MATERYALLER VE TASARIMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  667MATEMATİKSEL MODELLEMEYE DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ: BİR STEM YAKLAŞIMI Pegem Akademi Yayınları2019
  668MATEMATİKSEL SIRADIŞI PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ VE ÖRNEKLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  669MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME 3-6. SINIFLAR Kavramayı Derinleştirecek Güçlü Stratejiler Pegem Akademi Yayınları2019
  670MEDDAH VE GÖSTERİSİ Pegem Akademi Yayınları2019
  671MEDYA OKURYAZARLIĞI VE EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  672MEDYA OKURYAZARLIĞI VE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN BİR ÖĞRETİM PROGRAMI TASARISI Pegem Akademi Yayınları2019
  673MESLEKİ REHBERLİK VE KARİYER DANIŞMANLIĞI Kuramdan Uygulamaya Pegem Akademi Yayınları2019
  674METAFOR VE EĞİTİMDE METAFORİK ÇALIŞMALAR İÇİN BİR UYGULAMA REHBERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  675METİNDİLBİLİM VE ÖRNEK METİN ÇÖZÜMLEMELERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  676MİLLÎ MÜCADELEDE MAARİF ORDUSU Pegem Akademi Yayınları2019
  677MODERN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ CİLT II İngiltere ve Amerika Birleşik Devletler Pegem Akademi Yayınları2019
  678MODERN TÜRKİYE TARİHİ Pegem Akademi Yayınları2019
  679MÜLKİ İDARE AMİRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ EĞİTİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Pegem Akademi Yayınları2019
  680MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞİTİM MÜDAHALELERİ Teorik Bakış Açıları ve En İyi Uygulama Örnekler Pegem Akademi Yayınları2019
  681MÜZEDE EĞİTİM Öğrenme Ortamı Olarak Müzeler Pegem Akademi Yayınları2019
  682MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  683NİTEL ARAŞTIRMACILAR İÇİN KODLAMA EL KİTABI Pegem Akademi Yayınları2019
  684NİTEL VERİ ANALİZİNDE KODLAMA Pegem Akademi Yayınları2019
  685Öğrenmenin Yeni Paradigması COĞRAFYA VE TARİH TEMELLİ KONULARIN DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLA ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  686Öğretmen Adayları ve Öğretmenler İçin İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  687Öğretmen, Öğrenci ve Veliler de Dahil Olmak Üzere Hayatında Medya ve Sosyal Medya Olan Tüm Paydaşlara BİLİNÇLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI İÇİN PAYDAŞLARLA EL ELE Pegem Akademi Yayınları2019
  688OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNİ GELİŞTİRME Stratejiler, Teknikler, Uygulamalar Pegem Akademi Yayınları2019
  689OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  690OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI Pegem Akademi Yayınları2019
  691OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  692Okul Öncesi Eğitimi İçin ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Pegem Akademi Yayınları2019
  693OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN E-MENTÖRLÜK TEMELLİ EĞİTİM (E-MENTE: OÖÖ) Pegem Akademi Yayınları2019
  694OKUL ÖNCESİNDE MÜZİK EĞİTİMİ Etkinliklerle Uygulama Örnekleri Pegem Akademi Yayınları2019
  695OKUL VE TOPLUM Pegem Akademi Yayınları2019
  696Okul Yönetiminde YENİ YAPI VE DAVRANIŞ Pegem Akademi Yayınları2019
  697OKUL, AİLE VE TOPLUM İŞBİRLİĞİ Pegem Akademi Yayınları2019
  698Sağlık ve Eğitim Temelinde İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Pegem Akademi Yayınları2019
  699Sınıf Öğretmenleri, Matematik Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları İçin MATEMATİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Gerçekçi Matematik Öğretimi ve Matematiksel Modelleme Pegem Akademi Yayınları2019
  700Sorularla Dilbilgisi Yazımı ve Öğretimindeki Tartışmalar DİLBİLGİSİ YAZIMI VE ÖĞRETİMİ Pegem Akademi Yayınları2019
  701Ülkemizdeki Sanat Eğitimine Etkileri Bağlamında Avrupa Sanat Akademilerinin Kısa Bir Tarihi Pegem Akademi Yayınları2019
  702UYGULAYICILAR İÇİN PRATİK BİR YOL HARİTASI: Çift Terapilerinde Yapılandırılmış İlk Görüşmeler Pegem Akademi Yayınları2019
  703Yapılandırmacı Öğrenmede MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZEBİLME YÖNTEMLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  704Yaşanmış Gerçek Hikayelerden EVLİLİK SERÜVENLERİ Pegem Akademi Yayınları2019
  705Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik ArayışıEditör: Özcan DEMİREL - Serkan DİNÇER2016
  706Adbilim(Çerçeve,Terim,Yöntem Ve Sınıflandırmalarıyla)Ibrahim Şahin2015
  707Ağlasun Ilçesinin Alternatif Turizm Kaynaklari (Uygulamali Bir Çalişma)Salih Ceylan2015
  708Akademik Hayatinin 25. Yilinda Türkçe Eğitimi Alaninin Ilk Profesörü Murat Özbay’A ArmağanMurat Özbay, Duygu Uçgun2015
  709Anilarla ÖğretmenlikErdal Toprakçı , Esen Altunay2015
  710Bazi Maviler Daha Derindir (Bir Özcan Demirel Portresi)Sıddık Akbayir2015
  711Bireyi Tanima TekniklerCengiz Şahin2015
  712Bireysel Kariyer Yönetimi - 1 Iş Yaşamina HazirlikMehmet Cemil Özden2015
  713Birleştirilmiş Siniflarda ÖğretimOsman Samanci2015
  714Çanakkale Savaşlari Ve Fransiz Kamuoyu 1915-1916 Savaş, Sansür Ve Propaganda Kıskacında Bir Fransa”Yahya Akyüz2015
  715Çocuğumun Eğitim Ve Kariyer KoçuyumSema Coşkun2015
  716Çocuklara Girişimcilik Kazandirmada Sosyal Bilgilerin Rolü: Bir Araştırma ÖrneğiHandan Deveci2015
  717Çocuklarin Toprakla Eğlenceli Serüveni: Tipitop Ve Arkadaşları Ile Toprağı Tanıyoruz 5 Öğretmen Ve Anne-Baba El KitaplarıHülya Gülay Ogelman,Alev Önder,Mehmet Duran,Öznacar Esin Turan Güllaç,Nazmi Durkan,Şevket Yımaz2015
  718Coğrafya Eğitiminde Arazi ÇalişmalariOnur Çalişkan2015
  719Coğrafya Eğitiminde Özel Öğretim YöntemleriFatih Aydın, Ersin Güngördü2015
  720Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri 1Erhan Pişkin2015
  721Dezavantajli Gruplar Ve Sosyal BilgilerAdem Öcal2015
  722Diferensiyel DenklemlerMustafa Kandemir2015
  723Dil ÖğretimiNilüfer Bekleyen2015
  724Dünden Bugüne Türk Eğitim Sistemi Ve YapisiNurdan Baysal,Sefer Ada2015
  725Eğitim Bilimine Giriş Mustafa Metin, Ahmet Özcan2015
  726Eğitim PolitikasiAhmet Aypay2015
  727Eğitim Programinda Ve Uygulamada Farklilaştirma Farklilaştirilmiş Öğretim Için Strateji Ve ModellerMelek Nur Erdoğan2015
  728Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşimlari Necdet Konan,Osman Tayyar Çelik2015
  729Eğitimde Pozitif Psikoloji UygulamalariErdal Hamarta2015
  730Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşimlari - IiMehmet Barış Horzum, Mübin Kiyici, Özcan Erkan Akgün2015
  731Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşimlari - IiiGülfem Dilek Yurttaş2015
  732Etkinliklerle Hizli Okuma Ve AnlamaFirdevs Güneş2015
  733Gençlik Liderliği Teori, Araştırma Ve UygulamaSelahattin Turan, Ramazan Cansoy2015
  734Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri AnaliziEditör: Sadegül Akbaba Altun, Ali Ersoy2015
  735Hint Ve Şiirin Sesi” Rabindranath Tagore’Nin Eğitim Görüşleri Ve Şantiniketan Okulu’Ndaki UygulamalarıOkan Dinç2015
  736Ilk Çağ Tarih Ve UygarliğiMehmet Ali Kaya2015
  737Ilk Ve Ortaöğretimde Gelişimsel RehberlikBinnur Yeşilyaprak2015
  738Ilkokulda Kullanilan Strateji, Yöntem Ve TekniklerMevlüt Gündüz2015
  739Ilkokuma Yazma ÖğretimiEditör: Ömer Yilar2015
  740Kalkınma Dinamiklerinde Meydana Gelen Değişim: Bölgesel Kalkınmada Ekzojen Kalkınmadan Endojen Kalkınmaya GeçişFatih Kaan Akyar2015
  741Karma Araştirma TasarimiŞefika Mertkan2015
  742Kartografya Haritacilik Bilimine GirişFikret Tuna2015
  743Kent Çalişmalari IiMehmet Karakuyu2015
  744Kent Ve AfetMehmet Değerliyurt2015
  745Lineer CebirSalim Yüce2015
  746Müzik Estetiği ÜzerineÜlkü Sevim Şen2015
  747Öğretim Ilke Ve YöntemleriAdnan Küçükoğlu, Adnan Taşgin2015
  748Öğretim Ilke Ve Yöntemleri (Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Stratejiler)Kıymet Selvi2015
  749Öğretmenler Için Yerel TarihAhmet Şimşek2015
  750Okul Dişi Sosyal Bilgiler ÖğretimiAhmet Şimşek, Selahattin Kaymakci2015
  751Okul Öncesinde Kaynaştirma: Öğretmen EğitimiBülbin Sucuoğlu, Hatice Bakkaloğlu2015
  752Örgüt Sosyolojisi (Kavramlar, Süreçler Ve Açıklamalar)Musa Gürsel2015
  753Petaloid Monocotyledonous Flora Of Bolu Province, Including Annotations On Critical Petaloid Geophytes Of TurkeySina Cafer Demir, Ismail Eker2015
  754Piaget’Nin Bilişsel Ve Duyuşsal Gelişim Kurami2015
  755Quelle Préposition?Eda Bilgen,Çelebi Akdaş2015
  756Reform Ve Değişim Bağlaminda Ilkokul Matematik Öğretim ProgramlariOsman Yılmaz Kartal, Akan Deniz Yazgan2015
  757Rehber Benim Dokuz Tip Mizaç Modeli’Ne Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş”Ziya Selçuk, Enver Demirel Yilmaz2015
  758Rekabetçi Değerler Liderliği: Örgütlerde Değer YaratmaSelahattin Turan, Sedat Gümüş2015
  759Sinifta Etkili Öğretim Ve Yönetim (Etkinlikler Ve Örnekler)Semra Demir Başaran2015
  760Sömürge Yönetimi Cezayir’De Fransiz Idaresi (1830-1962)Şinasi Sönmez2015
  761Sorgulamaya Dayali Öğrenme Için Gündelik Malzemelerle Hipotez Deneyleri Fen Projeleri Için Ilk AdimlarNecati Hırça2015
  762Sosyal Bilgiler ÖğretimiCengiz Özmen2015
  763Sosyobilimsel Konular Ve ÖğretimiMustafa Sami Topçu2015
  764Spor Güvenliği Ve YönetimiSavaş Şanli, Halil Ibrahim Mil, Mehmet Güçlü, Yusuf Arikan2015
  765Türk Eğitim Sistemi Ve Okul YönetimiUğur Akin2015
  766Türk Kültüründe Coğrafya - IEmrullah Güney2015
  767Türkiye Fiziki CoğrafyasiM. Emin Sönmez, Iskender Dölek2015
  768Üstün Zekâlilarda Sosyal Bilgiler ÖğretimiDeniz Özcan, Hüseyin Mertol2015
  769Yaşlilik Ve Emeklilik (Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar)Cengiz Akçay2015
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  770Ahterî ve dönemi bilgi şöleni bildirileri : Kütahya, 7-9 Kasım 2013Vildan Koçoğlu. Gündoğdu2018
  771Altun yaruk sudur VI. kitap : karşılaştırmalı metin yayınıHasan Eren2018
  772Ansiklopedik askeri terimler sözlüğü : İngilizce- Türkçe.Nurhan. Sabuncuoğlu2018
  773Azerbaycan Türkçesi sözlüğüSeyfettin Altaylı2018
  774Bahrül-Hakâyık: giriş-metin-dizinHatiboğlu2018
  775Batı kaynaklı sözcüklere karşılık bulma denemesiYonca. Türk2018
  776Boşnakça Türkçe deyimler sözlüğüŞakir. Bayhan2018
  777Boşnakça-Türkçe sözlük Şakir BayhanŞakir Bayhan2018
  778Çocuk ve Allahın poetikasının izindeMünire Kevser. Baş2018
  779Dede Korkut hikâyeleri üzerinde sözdizimi bakımından bir incelemeİsmet Cemiloğlu2018
  780Dil yazılarıA. Dilâçar2018
  781Dîvân-ı AtayîÜlkü Çelik Şavk2018
  782Dîvanû Lugâtit-Türk Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin Kâşgarlı Mahmud; haz.: Ahmet B. Ercilasun, Ziyat AkkoyunluKâşgarlı Mahmud2018
  783Ed dürerül-müntehabâtil-mensûre ıslâhil-meşhûÂşirefendizâde Mehmed Hafîd.2018
  784Ed-dürretül mudiyye fil-lügatit-TürkiyyeRecep Toparlı2018
  785Eski Türkçeden eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri Hülya Arslan Erol.Hülya Arslan Erol2018
  786İlm-i sarf-ı TürkiSüleyman Hüsnü Paşa2018
  787Kafkasyada kültürel etkileşim: Sosyo-linguistik bir araştırmaHüseyin Namık Orkun2018
  788Karakalpak Türkçesi grameri : Fonetik, morfoloji, sentaks Ic Ceyhun Vedat Uyğur.Ceyhun Vedat. Uyğur2018
  789Kavâid-i lisân-ı Türkî [Türkçe Dil Bilgisi] Halit Ziya Bey; [haz.] Kaya TürkayHalit Ziya Bey2018
  790Kırım Tatar İlm-i SarfıBekir Çobanzade2018
  791Kısas-ı enbiya (Metin, sözlük - dizin, notlar) Hazırlayanlar: Emine Yılmaz, Nurettin Demir, Murat KüçükHaz: Ufuk Tavkul2018
  792Örneklerle Türk Alman dilleriYonca. Türk2018
  793Prof. Dr. İristay Kuçkartayevin Türkiyedeki bilimsel mirasıRoy. Harris2018
  794Şemseddin Sami ve Nev - Usûl Sarf-ı Türk-îHüseyin Namık Orkun2018
  795Türk dilinin sarf ve nahviKöprülüzâde Mehmet Fuat Süleyman Sâip; hazırlayan : M Metin Karaörs2018
  796Türk kahramanlık destanları (I. - II. bölüm) V. M. Jirmunskiy; çev.: Mehmet İsmail, Hülya Arslan- ErolV. M. Jirmunskiy2018
  797Türk yazı dillerinin karşılaştırılmalı-tarihî grameri B. A. Serebrennikov, N. Z. Gadjieva; çevirenler: Tevfik Hacıyev, Mustafa ÖnerB. A. Serebrennikov2018
  798Türkçede eklerin kullanılış şekilleri ve ek kalıplaşması olaylarıZeynep Korkmaz2018
  799Türkçede fiilimsilerNesrin Bayraktar2018
  800Türkçede noktalama : Sorunlar, çözümler, tekliflerFaysal Oktan Atasoy2018
  801Türkçede ses yansımalı kelimeler: inceleme - sözlükHamza Zülfikar2018
  802Türkiye Türkçesinde anlamca kaynaşmış-deyimleşmş birleşmiş fiillerDeniz Öztürk2018
  803Türklük bilimi sözlüğü : 1. yabancı TürkologlarHasan Eren2018
  804(Cusup Mamay Varyantı)Maksudi Sadri Arsal2017
  805Ahlat ağzı söz varlığı Ertekinoğlu, ServetServet Ertekinoğlu2017
  806Ahmet Hikmet Müftüoğlu Hüseyin TuncerHüseyin Tuncer2017
  807Ana dili olarak türkçenin eğitimi ve öğretimi çalışma toplantısı bildiriler Sivas,30-31 Ekim 2014Zeynep Korkmaz2017
  808Antalya İli Korkuteli İlçesi ve Yöresi Ağızları Atmaca, EmineEmine Atmaca2017
  809Bahşayiş lügati Bahşayiş Bin Çalıça; hazırlayan: Fikret TuranBahşayiş bin Çalıça2017
  810Başkurt Türkçesi sözlüğü Murat ÖzşahinMurat Özşahin2017
  811Binyıl önce binyıl sonra Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugâtit -Türk Şükrü Haluk AkalınŞükrü Haluk Akalın2017
  812Çağatayca el kitabı Janos Eckmann; çeviren: Günay KaraağaçJanos Eckmann2017
  813Çağdaş Türkçede Cümle Baskakov, A. N., Çev.: KARACA, Oktay SelimA. N. Baskakov2017
  814Çuvaş Türkçesi grameri Feyzi ErsoyFeyzi Ersoy2017
  815Eski türkçenin deyim varlığı Serkan ŞenSerkan Şen2017
  816Eski Uygurca dil bilgisi terimleri Vibakti-samazHasibe Mazıoğlu2017
  817Garptan Şarka seyyale-yi edebiyye: Fransız edebiyatının nümune ve tarihi (İnceleme-metin) Halid Ziya Uşaklıgil; hazırlayan: Rafet ŞimşekHalid Ziya Uşaklıgil2017
  818Göz bilimi sözlüğü Ömer Faruk RecepÖmer Faruk Recep2017
  819Gülistan [Şiraz 1257]: Giriş-dil incelemesi-metin-çeviri-dizinler-tpkıbaskı Sadî; çeviren: Sibicabi; hazırlayan: Oğuz ErgeneSadî2017
  820İbrahim Necmi Dilmen Demir, CelalCelal Demir2017
  821Irk bitig ve orhon yazılı metinlerin diliŞükrü Haluk Akalın2017
  822İrşâdül-mülûk ves-selâtîn Hazırlayan: Recep ToparlıRaif Necdet Kestelli2017
  823Istılâhât-ı edebiyye Muallim Naci; hazırlayan: M. A. Yekta SaraçMuallim Naci2017
  824Kaşkay Türklerinin DiliDilek Erenoğlu Ataizi2017
  825Kaşkay Türklerinin edebiyatıFarzaneh Doulatabadi2017
  826Kazak atasözleri Uğur GürsuUğur Gürsu2017
  827Kırgız Destanları XIV Coodarbeşim destanı Hazırlayan: Cıldız AlimovaJanos Eckmann2017
  828Kırgız Türkçesi Grameri (Ses ve Şekil bilgisi) Hülya Çengel KasapoğluHülya Kasapoğlu Çengel2017
  829Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız kültürü ile ilgili tespit ve tahliller Naciye Yıldız.Naciye Yıldız2017
  830Manisa ağızları giriş- ses, şekil ve kelime bilgisi - söz varlığı cümle - metinler - sözlükAyşe İlker2017
  831Marzuban-name tercümesi Destur-ı şahi Marzuban Bin Rüstem; haz:Zeynep KorkmazMarzuban Bin Rüstem2017
  832Mecâlisün-nefâis I-II Herâti ve Hekimşâh çevirisi mülhakatı: [Herati ve Hekimşah Tezkiresi] Alişir-i Nevai; hazırlayan: A. Naci TokmakAlişîr-i Nevâi2017
  833Moğolca Türkçe sözlük Ferdinand D. Lessıng; çev.: Günay KaraağaçFerdinand D. Lessıng2017
  834Nehcül-feradis Cennetlerin açık yolu : Kerderli Mahmut; aktaran: Bilal AktanKerderli Mahmud2017
  835Oğuzların diliyle Dedem Korkudun kitabı Mustafa S. KaçalinMustafa S. Kaçalin2017
  836Ölümünün 100. yılında Armin Vambery Anma Toplantısı bildirileri Ankara, 6-7 Eylül 2013Alişîr-i Nevâi2017
  837Özbek destanları VI Dalli Anlatan: Ergaş Cumanbulbuloğli; hazırlayan: Cabbar Eşankul; Türkiye Türkçesine aktaran: Dilek SezerMuallim Naci2017
  838Polonyada türkoloji Öztür EmiroğluÖztürk Emiroğlu2017
  839Riyâzül-CinânCinânî2017
  840Samih Rifat Ayşegül CelepoğluAyşegül Celepoğlu2017
  841Satıraltı tercümeli fıkıh kitabı İnceleme-metin-dizin tıpkıbaskı Hazırlayan: Yakup KarasoyHalid Ziya Uşaklıgil2017
  842Seyfül-mülûk ile Bediül-cemâl hikayesi (Kırım Karay rivayeti) Hazırlayan: Tülay ÇulhaHülya Kasapoğlu Çengel2017
  843Solgun çiçekler M. Ş. Yaltkaya; Haz:Adnan AkgünM. Ş. Yaltkaya2017
  844Türk boylarının destanları Gelenekler, şiirler, şiir yapısı Karl Reich; Çeviren: Metin EkiciKarl Reichl2017
  845Türk Dil Bilgisi Toplantıları - 1 birleşik fiil bildiriler ve tartışmalar Ankara, 6 Haziran 2014 Yayıma hazırlayanlar: Reşide Gürses, Nevin BaltaSerkan Şen2017
  846Türkçe - Moğolca çalışmaları Sir Gerard Clauson; çeviren: Fatma KömürcüSir Gerard Clauson2017
  847Türkiye Türkçesinde zaman kaymaları Ertuğrul YamanErtuğrul Yaman2017
  848Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni bildirileri Vefatının 30. yılında Pof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş hatırasına: İstanbul, 30 Mayıs - 1 Haziran 2012Halid Ziya Uşaklıgil2017
  849Veteriner hekimliği terimleri sözlüğüNaciye Yıldız2017
  850XI. yüzyıl Türk şiiri: Divanu lugatit-Turkteki manzum parçalarSadi Gedik2017
  851XVII. yüzyıl batı rumeli Türkçesi ağızları Yaşayan Türkiye Türkçesi ağızlarının tarihi dönemlerini belirleyebilmek için bir yöntem denemesi örneği Gürer GülsevinGürer. Gülsevin2017
  852Yenisey eski Türk mezar yazıtları Metinler ve incelemeler İgor Valentinoviç Kormuşin; çev:Rysbek Alimovİgor Valentinoviç Kormuşin2017
  853Abdulla Qodiriy (Abdullah Kadiri) ve Özbek romanının doğuşu Aziz MerhanHazırlayan: Talât Tekin2016
  854Âşık Mevlüt İhsanîden derlenen Halk Hikayeleriİshâk bin Murâd2016
  855Atasözleri ve deyimler Bölge ağızlarında birleş. baskıya haz.: Mustafa S. KaçalinHazırlayan: Sabahattin Küçük2016
  856Bismil Türkmen ağzı İsmail Sökmenİsmail Sökmen2016
  857Budist Türk çevresi eserlerde metaforlar Mağfiret Kemal YunusoğluMağfiret Kemal Yunusoğlu2016
  858Dasakarmapathavadanamala Giriş-metin-çeviri-notlar-dizin-tıpkıbaskı Hazırlayan: Murat Elmalıİsmail Sökmen2016
  859Dede Korkut Dresden Nüshası Sadettin ÖzçelikSadettin Özçelik2016
  860Divan (İnceleme-metin-çeviri-dizin) Hecri (Kara Çelebi Muhyid-din Mehmed); haz.: Ömer ZülfeHecri2016
  861Divan Hüdayi (Sala Muslısı); Hazırlayan: Mustafa S. KaçalinHüdayi2016
  862Edviye-i müfrede: (metin- sözlük)İshâk bin Murâd2016
  863Eski Türk yazıtları Söz varlığı incelemesi Hatice ŞirinHatice Şirin2016
  864Eski Uygurca din dışı metinlerin karşılaştırmalı söz varlığı Hazırlayan: Özlem AyazlıFuzuli2016
  865Kabus-name (Giriş-notlar-metin-sözlükKeykavus bin İskender bin Veşmgir2016
  866Karay Türklerinin dili (Troki diyalekti) Selma GülsevinSelma Gülsevin2016
  867Kriminal terimleri sözlüğü Haz.: Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi BaşkanlığıZeynep Korkmaz2016
  868Mirkâtül-cihâd [Cihadın basamakları]: Dil incelemesi-metin-dizin Gelibolulu Mustafa Ali; haz.: Ali AkarGelibolulu Mustafa Ali2016
  869Nevadirüş-ŞebabAli Şir Nevai2016
  870Orhon Türkçesi graneri Talat TekinTalat Tekin2016
  871Ormancılık terimleri sözlüğü Metin SarıbaşMetin Sarıbaş2016
  872Özbek destanları 5 Rüstem Han destanı Hazırlayan: Selami FedakarA. M. Şçerbak2016
  873Tanzimat basının dili Perihan ÖlkerPerihan Ölker2016
  874Türk dillerinin karşılaştırmalı şekil bilgisi üzerine denemeler (Fiil) A. M. Şçerbak; çevirenler: Yakup Karasoy, Naile Hacızade, Mevlüt GülmezA. M. Şçerbak2016
  875Türk tasavvuf edebiyatı makaleleri A. Azmi BilginA. Azmi Bilgin2016
  876Türkçenin sadeleşme tarihi Genç Kalemler ve Yeni lisan HareketiYusuf Ziya Öksüz2016
  877Uluslararası Türkçenin Batılı Elçileri Sempozyumu bildirileri (5-6 Kasım 2012 İstanbul) Yayıma Hazırlayanlar: Fikret Turan...[ve başk.]İsmail Sökmen2016
  878Yüz hadis yüz hikâye Türk dilinde art zamanlı değişmeler Erzurumlu Darir; haz.: Mustafa SarıErzurumlu Darir2016
  879Açıklamalı yöneylem araştırması terimleri sözlüğü Murat Altan, Şenol AltanMurat Altan2015
  880Aşık Behlül ile Güllü Fadimenin türküsüAli Karaçalı2015
  881Cahit Külebi Mehmet YardımcıMustafa Yardımcı2015
  882Çocukta dil edinimi Saadettin KeklikSaadettin Keklik2015
  883Divan [İnceleme-metin-çeviri-açıklamalar-dizin] Vusuli; haz.: Hakan TaşVusuli2015
  884Doğu Türkistan Uygur ağızlarıEmet Erkin2015
  885Güney Sibirya Altay Türkçesi ağızları (Altay kişi, telengit kişi, çalkandı kişi, kumandı kişi, tuba kişi): Karşılaştırmalı ses bilgisi Figen Güner DilekFigen Güner Dilek2015
  886Gyula Nemeth Andras Rona-Tas; çev.: İsmail DoğanAndras Rona-Tas2015
  887Hemşirelik terimleri sözlüğü Hemşirelik Terimleri Sözlüğü Çalışma GrubuZeynep Korkmaz2015
  888Kırım Karaycasının Katık Mecmuası metin-sözlük-dizin Hazırlayan: Tülay ÇulhaAli-Şîr Nevâyî2015
  889Kutadgu Bilig Kahire nüshasıYusuf Has Hacib2015
  890Kutadgu Biligde söz yapımıİbrahim Taş2015
  891Kuzey Türk Boylarının halk edebiyatından örnekler = proben der Volksliteratur der nördlich türkischen Stamme VII. bölüm: Kırım Ağızları Derleyip çeviren: W. Radloff; Haz.: Tülay ÇulhaMurat A. Karavelioğlu2015
  892Mecmua-i kasaid-i Türkiyye Murat KaravelioğluMurat A. Karavelioğlu2015
  893Osman Türkayın kelime dünyası Mustafa BalcıMustafa Balcı2015
  894Satranç-name-i Kebir İnceleme-metin-dizin Firdevsi-i Rumi; haz.: M. Ata ÇatıkkaşFirdevsi-i Rumi2015
  895Söz kitabı (Roma, 1165): Türkçe-İtalyanca sözlük Bernardo da Parigi; haz.: Yavuz KartallıoğluBernardo da Parigi2015
  896Süheyl ü Nev-baharda eskicil öğeler İbrahim taşİbrahim Taş2015
  897Tarihî-karşılaştırmalı Tofa (Karagas) Türkçesi Biçim bilgisi Ali IlgınAli Ilgın2015
  898Türk boylarının halk edebiyatından örnekler = Proben der Volksliteratur der türkischen Satmme X. bölüm: Besarabya Gaguzlarının ağızları Derleyip çeviren: W. Radloff; Haz.: Tülay Çulha, Muvaffak DuranlıTahsin Banguoğlu2015
  899Türkçe bitki adları sözlüğüTurhan Baytop2015
  900Türkçede niteleme Sıfat işlevli yan tümceler Fatma Erkman Akerson, S. N. Şeyda OzilFatma Erkman Akerson2015
  901Yahya Kemal Beyatlı Önder GöçgünÖnder Göçgün2015
  902Yeni Uygur Türkçesi grameriRıdvan Öztürk2015
  903(Türk Edebiyatında Yusuf u Züleyhalar)Nurmuhammet Hisamov2014
  904Başkurt Türkçesinde kip Habibe Yazıcı ErsoyHabibe Yazıcı Ersoy2014
  905Cumhuriyet tarihi boyunca hukuk dilindeki değişmeler ve gelişmeler Hakan ÖzdemirHakan Özdemir2014
  906Eski Anadolu Türkçesi dönemine ait satır arası ilk Kuran tercümesi giriş-inceleme-metin-dizin Hazırlayan: Murat KüçükPaul de Kock2014
  907Eski Türk Edebiyatı makaleleriHasibe Mazıoğlu2014
  908Floransalı Filippo Argentinin notlarına göre (1533) 16. Yüzyıl TürkçesiMilan Adamoviç; çeviren: Aziz Merhan2014
  909Huastuanift Manihaist Uygurların tövbe duası Betül ÖzbayÖzbay Betül2014
  910İlaç ve eczacılık terimleri sözlüğü İlaç ve Eczacılık Terimleri Çalışma GrubuZeynep Korkmaz2014
  911Kamere âşık Müellifi: Paul de Kock; mütercimi: Ahmed Mithat Efendi; hazırlayan: Nasrullah ÖzsayPaul de Kock2014
  912Kâşgar ve Yarkend ağzı sözlüğü Robert Barkley Shaw; İngilizceden çeviren ve eklemelerle yayına hazırlayan: Fikret YıldırımRobert Barkley Shaw2014
  913Kılınış kategorisi ve Altaycada kılınış belirleyicisi olarak art fiiller Eyüp BacanlıEyüp Bacanlı2014
  914Kıpçak Türkçesi sözlüğüRecep Toparlı, Hanifi Vural, Recep Karaatlı2014
  915Kırgız Türklerinde sınçılık geleneği ve Kırgız sınçıları Nezir TemurNezir Temur2014
  916Kırgızcadaki İslam öncesi geleneksel inanç ve inanışlarla ilgili söz varlığı Mayrambek OrozobaevMayrambek Orozobaev2014
  917Kürtçe-Türkçe Türkçe-Kürtçe sözlük = Kurdî-Tirkî Tirkî-Kurdî ferheng Fevzi Karademir...[ve başk.]Fevzi Karademir2014
  918Macarca-Türkçe deyimler sözlüğü Naciye GüngörmüşNaciye Güngörmüş2014
  919Muinül-mürid: inceleme-metin-çeviri-dizin-tıpkıbasımRecep Toparlı2014
  920Necip Türkçü Ö. Faruk Huyugüzelhaz İsmail Parlatır, Nurullah Çetin2014
  921Özbek Türkçesi grameriVolkan Coşkun2014
  922Şair Ömer Seyfettin Bütün şiirleriyle Nâzım Hikmet PolatNâzım Hikmet Polat2014
  923Salar Türkçesinin çekim morfolojisi Gülsün MehmetGülsün Mehmet2014
  924Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Şöleni Bildirileri Yayıma hazırlayanlar: Nevzat Özkan, Bayram DurbilmezCaner Kerimoğlu2014
  925Türkçe - Tatarca Sözlük Rifkat Etmetyanov...[ve başk.]; aktaran: Mustafa, ÖnerRifkat Ehmetyanov2014
  926Türkçe dil ilişkilerinde yapısal etkenlerLars Johanson2014
  927Türkçenin batı dilleriyle ilişkisiMustafa Sarı2014
  928Türkiye Türkçesi Grameri Şekil bilgisi Zeynep KorkmazZeynep Korkmaz2014
  929Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin karşılaştırmalı söz dizimi Caner KerimoğluCaner Kerimoğlu2014
  930Uygur harfli Rızvan Şah ile Ruh-afza hikayesi: giriş,tıpkıbasım,metin,çeviri,notlar ve dizinlerCeval Kaya2014
  931Yeni Türkçe- Sırpça Sözlük Marija DındıcMarija Dındıc2014
  932Yirminci yüzyılın ilk yarısında Kırgız edebiyatı tarihi Nurcan ÖzgenNurcan Özgen2014
  933Ankara örneğinde ağızların belgelenmesi Nurettin DemirNurettin Demir2013
  934Bugünkü Kıpçak TürkçesiMustafa Öner2013
  935Bugünkü Tatar Türkçesi söz yapımı Fuat A. Ganiyev; Türkiye Türkçesine aktaran: Murat ÖzşahinFuat A. Ganiyev2013
  936Büyük Sümerce sözlük Nafiz AydınNafiz Aydın2013
  937Çağdaş Türk lehçelerinde ünlüler Süleyman Kaan YalçınSüleyman Kaan Yalçın2013
  938Cem Sultanın Türkçe divanıCem Sultan2013
  939Dehnâme (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım) Yûsuf Emirî; hazırlayan: Kâzım KöktekinYûsuf Emirî2013
  940Dil bilimi terimleri sözlüğü Günay KaraağaçGünay Karaağaç2013
  941Divanu Lugatit Türke göre XI. yüzyıl Türk lehçe bilgisi Haz.: Akartürk KarahanTalat Tekin2013
  942Edhem Rahimoğlu Tenişev (1921-2004) doğumunun 90. yılında Yayıma hazırlayanlar: Kamil Veli Nerimanoğlu, Minara Aliyeva; editörler: Mustafa Uluocak, Nazım MuradovHekim Bereket2013
  943Eski Uygurca Altun Yaruk Sudur^dan "Aç Bars" hikayesi (Metin-çeviri-açıklamalar-dizin) Hazırlayan: Zemire GulcalıDoğan Çoker2013
  944Evliya Çelebi ile devr-i âlem Seyit Ali KahramanSeyit Ali Kahraman2013
  945Hakas destanları IV Altın taycı Haz.: Gülsüm Killi YılmazSadi Gedik2013
  946İran Azerbaycanı âşık destanları I Şikâri destanı Anlatan: Âşık Yedullah, hazırlayan: Nabi KobotarianTalat Tekin2013
  947Irk bitig Eski Uygurca fal kitabı Talat Tekin; hazırlayanlar: Emine Yılmaz, Nurettin DemirTalat Tekin2013
  948Karahanlı Türkçesi grameriNecmettin Hacıeminoğlu2013
  949Kırgız atasözleriÜlkü Çelik Şavk2013
  950Kırgız destanları XI Kurmanbek Anlatan: Kalık Akiyev; hazırlayan: Murat Mukasov; Türkiye Türkçesine aktaran: Ulanbek AlimovTalat Tekin2013
  951Kırgız destanları XIII Canış-bayış : Orozbay Urmambetov varyantı Hazırlayanlar: Abdılcan Akmataliyev, Muratalı Mukasov; Türkiye Türkçesine aktaran: Mehmet AçaKanen Ahanov2013
  952Lobnor Ağzı Minara AliyevaMinara Aliyeva2013
  953Lügat-i Halîmî Lutfullah b. Ebu Yusuf el-Halîmî; haz.: Adem UzunLutfullah b. Ebu Yusuf el-Halîmî2013
  954Muğla ve yöresi ağızları Gramer-metin-sözlük Hazırlayan: Ali AkarKaşgarlı Mahmud2013
  955Mükemmel Osmanlı sarfı Manastırlı Mehmet Rıfat; hazırlayan: Ferhat TamkoçManastırlı Mehmet Rıfat2013
  956Otomotiv ve hafif araç terimleri sözlüğü açıklamalı İngilizce-Türkçe Haz. N. And YüceMehmet Ziya Mankalyalı2013
  957Sirâcül-Kulûb gönüllerin ışığı Hazırlayan: Yakup KarasoyFazıl Gökçek2013
  958Tuhfe-i Mübarizi metin-sözlük Hekim Bereket; hazırlayan: Binnur Erdağı DoğuerHekim Bereket2013
  959Türk dilinde ızdırap söz bilgisi Bir eş anlamlılık incelemesi Şahru PiltenŞahru Pilten2013
  960Uygur halk destanları II Hazırlayan: Alimcan İnayetMehmet Ali Ağakay2013
  961Yakut destan geleneği ve Er Sogotoh Metin ErgunMetin Ergun2013
  962Altun yaruk sudur VI. kitap karşılaştırmalı metin yayını Hazırlayan: Özlem Ayazlıİgor Valentinoviç Kormuşin2012
  963Ferhâd ü Şîrîn inceleme-metin Alî Şîr Nevâyî; [Hazırlayan:] Gönül Alpay-Tekin.Alî Şır Nevâyî2012
  964Urdu-Türkçe Türkçe-Urdu sözlük Hazırlayan: Ahmet Bahtiyar Eşref, Celal SoydanGyörgy Hazai2012
  965Uygurca-Çince İdikut sözlüğü Ming Hanedanı Tercüme Odası tarafından hazırlanan Hazırlayan: Mağfiret Kemal YunusoğluCaner Kerimoğlu2012
  966Anadolu ağızlarının sınıflandırılmasıLeyla Karahan2011
  967Atatürk ve Türk Dil Kurumu Hazırlayan: Nail TanMünir Ertan2011
  968Dil denen mucize : dil biliminin araştırma konuları, yöntemleri ve ulaştığı sonuçlarWalter Porzig2011
  969Diyarbakır ağzı: inceleme-metinler-sözlükMünir Ertan2011
  970Eski Türk dünyasında kronoloji yöntemleri Louis Bazin; çeviren: Vedat KökenLouis Bazin2011
  971Hakas destanları: Han Orba Haz. Erhan AktaşAtatürk, Gazi Mustafa Kemal Türkiye Cumhurbaşkanı2011
  972Hilyetür Rical ve söz varlığı Gelibolulu Mustafa Ali; hazırlayan: Muna Yüceol ÖzezenGelibolulu Mustafa Ali2011
  973Kâşgarlı Mahmud et son Divanü Lugatit Türk IL ya un millenaire Şükrü Halûk AkalınŞükrü Halûk Akalın2011
  974Klasik Osmanlı Türkçesinde eklerin ses düzeni (16,17 ve 18. yüzyıllar) Yavuz KartallıoğluYavuz Kartallıoğlu2011
  975Manas destanı Kırgızca-Türkçe büyük dizin Taşpolat Sadıkov, Bakıt ŞarşembayevTaşpolat Sadıkov2011
  976Muhakemetül-lugateyn: iki dilin muhakemesiAli Şir Nevayi2011
  977Nartlar Karaçay-Malkar mitolojsinin destan kahramanları Ufuk TavkulŞükrü Halûk Akalın2011
  978Nevâyînin sözleri ve çağatayca tanıklar = El-lugatu N-Nevaiyye L-İstişhadatu L-cagataiyye Niyazi; haz.: Mustafa S. KaçalinNiyazi2011
  979Özbek destanları 4 Huşkeldi ve Belagerdan Hazırlayanlar: Töre Mirzayev, Cabbar İşankul; Türkiye Türkçesine Aktaran: Rıdvan ÖztürkBedros Zeki2011
  980Pârs-nâme İnceleme - metin - dizin İbn-i Nasuh Paşa; haz.: M. Mehdi Ergüzelİbn-i Nasuh Paşa2011
  981Pietro Della Vallenin çalışma defteri Osmanlı topraklarında bir İtalyan gezgin Nevin Özkan, Raniero Speelman, Mustafa ÇiçeklerNevin Özkan2011
  982Sümer ve Türk dillerinin târihî ilgisi ile Türk dilinin yaşı meselesiOsman Nedim Tuna2011
  983Terim sorunları ve terim yapma yollarıHamza Zülfikar2011
  984Türk edebiyatının ilk Yûsuf ve Züleyhâ hikâyesi Alinin Kıssa-yı Yûsufu Haz.: Ali CinMuharrem Ergin2011
  985Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 22- 23 Ekim 1993.Münir Ertan2011
  986Türkiye Türkçesinde belirteçlerle fiillerin birlikte kullanılması ve eş dizimlilikleri derlem tabanlı bir uygulama Bülent ÖzkanBülent Özkan2011
  987Türkiye Türkçesindeki sözcüklerin köken bilgisi sözlüğü: etimolojik sözlük denemesiTuncer Gülensoy2011
  988XVII. yüzyıl Türkçesi ve söz varlığı Hazırlayan: Mertol TulumLouis Bazin2011
  989Farsça - Türkçe sözlükler: Tarih boyunca Yusuf ÖzYusuf Öz2010
  990Kırgız destanları VIII Kız Darıyka Anlatan: Kadırkul Alimanov; Hazırlayanlar: Gülbara Orozova, Abdılcan Akmataliyev; Türkiye Türkçesine aktaran: Ferah TürkerKadırkul Alimanov2010
  991Kırgız Türkçesinde tasvir filleri Ali TanAli Tan2010
  992Leyli vü Mecnun Ali Şir Nevayi; hazırlayan: Ülkü Çelik ŞavkHaz Şükrü Haluk Akalın [ve başk]2010
  993Mahmud Kashgari and Diwan Lugat at -Turk One thousand years ago, one thousand years later Şükrü Haluk Akalın; transleted by: S. Nalan BüyükkantarcıoğluŞükrü Haluk Akalın2010
  994Örneklerle Deliorman Türk ağzı sözlüğü İsa Cebeciİsa Cebeci2010
  995Tatarcada birleşik kelime teşekkülü Fuat A. Ganiyev; çev.:Caşteğin TurgunbayerFuat A. Ganiyev2010
  996Türkçe, Korece, Moğolca ve Mançu-Tunguzcanın karşılaştırmalı ses ve biçim bilgisi Han-Woo ChoiHan-Woo Choi2010
  997Ahterî-i KebirAhterî Mustafa Muslihuddin el-Karahisari2009
  998Âşık Şevki Halıcıdan derlenen Halk HikayeleriFevzi Ersoy2009
  999Çuvaş Alp hikayeleri: Ulip HalapisemFevzi Ersoy2009
  1000Kazan-Tatar Türkçesi sözlüğü Mustafa ÖnerMustafa Öner2009
  1001Kimya terimleri sözlüğüSaadet Üneri, Ömer Kuleli, Osman Gürel2009
  1002Kitab-ı Bâz-name-i Padişahi: İnceleme-metin-dizinİbn-i Kesîr2009
  1003Manzume-i Keskin: Türkçe-Arapça-Farsça Manzum sözlükAtabey Kılıç2009
  1004Nahçıvan ağzı: giriş-inceleme-metinler-dizinler-sözcükTuncer Gülensoy2009
  1005Örneklerle Türk Şiir bilgisiCem Dilçin2009
  1006Özbek destanları I: Erali ve Şiraliİbn-i Kesîr2009
  1007Süleymannâme-i KebîrFirdevsî-i Rumî2009
  1008Tarih-i İbn-i Kesîr tercümesi: Giriş - inceleme - metin - dizinİbn-i Kesîr2009
  1009Tartışılan sözcükler ve özleştirme sorunuDoğan Aksan2009
  1010Türkiye Türkçesi ağızlarında fiil çekimiÖzgür Ay2009
  1011Türkiye Türkçesinde eylemsiÖzlem Deniz Yılmaz2009
  1012Türkiyedeki Afgan Kazakları ağzıNergis Biray2009
  1013Varka ve Gülşah = Varka and Gülşah Mustafa Çelebi; yayınlayanlar: Cemal Kafadar, Gönül Alpay Tekin; haz.: Ayşe YıldızMustafa Çelebi2009
  1014Atatürk ve harf devrimiMŞakir Ülkütaşır2008
  1015Eskişehir ili Mihallıççık İlçesi ve yöresi ağızları: ses bilgisi-metinler-dizinCanan İleri2008
  1016Hakas destanları: kara kuzgunAyşegül Celepoğlu2008
  1017Samih Rifat: hayatı ve eserleriAyşegül Celepoğlu2008
  1018Türk Dilinin ve lehçelerinin tarihi seyriCevat Heyet2008
  1019Türkçe ve Almancada sıfatlar: sıfatlara yabancı dil öğretimi yönünden bir yaklaşımDursun Zengin2008
  1020Türkçe verintiler sözlüğüKaraağaç Günay2008
  1021Abdülhaluk Uygur ve şiirleriAlimcan İnayet2007
  1022Aybastı ağzı: inceleme-metin-sözlükMehmet Aydın2007
  1023Der-Medh-i piri: Yaşlılığa övgüCicero2007
  1024Eski Anadolu Türkçesinde ekler Gürer GülsevinGürer Gülsevin2007
  1025Gagavuz destanlarıCicero2007
  1026Garib-nâmeÂşık Paşa; [haz] Kemal Yavuz2007
  1027KIRGIZ DESTANLARI VCumagül NARUZBAYEV2007
  1028Kırk kız destanı: Karakalpak destanlarıCicero2007
  1029Özbek destanları 2 Melike Ayyar Destanı Anlatan Fazıl Yoldaşoğlu; Haz. Dilek Yücel.Cicero2007
  1030Özbek destanları 3 Ayçınar Destanı Anlatan: Kadir Rahimov; hazırlayan: Ayşe SolmazCicero2007
  1031Tertib-i cedid kavaid-i OsmaniyyeAhmet Cevdet2007
  1032Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü ağzıZikri Turan2006
  1033Atatürk dönemi eğitim sisteminde Türkçe öğretimiİdris Karakuş2006
  1034Heves-name: inceleme-tenkitli metinTaci-zade Cafer Çelebi2006
  1035Narspi: Çuvaşça bir aşk öyküsüHaz Emine Yılmaz2006
  1036Türk Dil Kurumu Kütüphanesi yazma eserler kataloğuhaz Müjgân Cunbur [ve bşk]2006
  1037Türkçede şahıs zamirleriYıldız Kocasavaş2006
  1038Üss-i lisan-ı TürkiMehmet Sadık; Haz Recep Toparlı, Ali Ilgın2006
  1039Yazar: Zengin, DursunDursun Zengin2006
  1040Doğu Rodop Türk ağızlarının sözlüğüMefküre Riza Mollova2004
  1041Eski Türkiye Türkçesinde edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve zarf-fiillerKamil Tiken2004
  1042Karaçay-Malkar Türkçesi sözlüğüUfuk Tavkul2004
  1043Kırgız Türkçesindeki sıfat fiil ekleri: şekil-anlam-işlev ve Türkiye Türkçesi ile karşılaştırmaCaştegin Turgunbayev,2004
  1044Rize ili ağızları: (inceleme-metinler-sözlük)Turgut Günay2004
  1045Türkçe sarf ve nahiv lisân-ı Osmân-i sarf ve nahivAhmet cevat (Emre); Haz: Gülden Sağol, Erdal Şahin, Nurgül Yıldız2004
  1046Türkçe yeni sarf ve nahiv dersleriMidhat Sadullah; Haz Tuncer Gülensoy, Mustafa Fidan2004
  1047Türkçede batı kaynaklı kelimelerin yoğunluğu: yabancılaşan TürkçeFatin Sezgin2004
  1048Dil bilimi düşününde dönüm noktaları I: Socratesten Saurssuree batı geleneğiRoy Haris ve Tablot J Taylor; Çev: Eser E Taylan ve Cem Taylan2002
  1049Diyarbakır ili Çünğüş ve Çermik yöresi ağzı: dil incelemesi, metinler, sözlükSadettin Özçelik, Erdoğan Boz2002
  1050Fazîlet-nâmeDervîş Muhammed Yemînî; Haz Yusuf Tepeli2002
  1051Güneydoğu Anadoludan âşık hikâyeleriWolfram Eberhard; Çev Müfide Kocaoğlan van der Hoeven2002
  1052Kazak Türkçelerinde kişi adları: (Qazaq esimderi)T J Januzaqov, K S Esbayeva; Türkiye Türkçesine Aktaran Nurettin Aksu2002
  1053Mirâtül-Memâlik: inceleme-metin-indeksSeydi Ali Reis; Haz Mehmet Kiremit2002
  1054Revnak-ı bustanHaz Zafer Önler2002
  1055Uşak ili ağızlarıGürer Gülsevin2002
  1056Altay destanlarıHaz İbrahim Dilek2001
  1057Kırımlı Bekir Sıdkı Çobanzade: dilciliği ve edebiyat araştırıcılığıKenan Acar2001
  1058Ordu ili ve yöresi ağızları: inceleme metinler sözlükNecati Demir2001
  1059Türkiye Türkçesinde orta hece düşmesiLan-ya Tseng2001
  1060Anadolu ağızlarında sıfat-fiil ekleriAhat Üstüner2000
  1061Çuvaşça çok zamanlı ses bilgisiEmine Ceylan2000
  1062Etmek fiiliyle yapılan birleşik fiiller ve tamlayıcılarla kullanılışıGülsel Sev2000
  1063Medhal-i KavâidHaz: Nevzat Özkan2000
  1064Memlûk Türkçesinde zarf-fiilli parçaların dizimiMustafa Uğurlu2000
  1065Menâkıb-ı MevlânaLokmanî Dede; Haz: Halil Ersoylu2000
  1066Veled Çelebi İzbudakMetin Akar2000
  1067Zonguldak-Bartın-Karabük İlleri ağızlarıM Emin Eren2000
  1068Alî Şir Nevâyî, Sedd-i İskenderî: inceleme-metinHatice Tören1999
  1069Batı grubu Türk yazı dillerinde isimhaz: Himmet Biray1999
  1070Cemşid ü Hurşid: inceleme-metinCem Sultan; [haz] Münevver Okur Meriç1999
  1071Emsile-i TürkiyyeAbdullah Ramiz Paşa; Haz Emir İçhem İdben1999
  1072Gagavuz Türkçesi grameri: giriş, ses bilgisi, şekil bilgisi, cümle, sözlük metin örnekleriNevzat Özkan1999
  1073Kırşehir ve yöresi ağızları: inceleme - metinler - sözlükAhmet Günşen1999
  1074Kuruluşunun 70. yıldönümünde Türk Dil KurumuHaz: Nail Tan1999
  1075Lütfî divanı: giriş, metin, dizin, tıpkıbasımGünay Karaağaç1999
  1076Malatya ili ağızları: inceleme - metinler - sözlük ve dizinlerCemil Gülseren1999
  1077Şehnâme çevirisi[çev] Şerîfî ; haz Zühal Kültüral, Latif Beyreli1999
  1078Tarih-i İbn-i Kesîr tercümesi: giriş-inceleme-metin-sözlük[çev] Şirvanı Mahmud ; [haz] Muhammet Yelten1999
  1079Tasarlama kiplerinin işlevleriFatma Türkyılmaz1999
  1080Tatar cırları: yurt konulu:Erdal Şahin1999
  1081Türk dünyası efsanelerinde değişme motifiHaz Metin Ergun1999
  1082Türkiye Türkçesi ve Özbek Tükçesinin söz dizimi bakımından karşılaştırılmasıErtuğrul Yaman1999
  1083Azerbaycan bayatılarıHaz: Günay Karaağaç, Halil Açıkgöz1998
  1084İyi ve kötü prens öyküsü: Dunhuang Mağarasında bulunmuş buddhacılığa ilişkin Uygurca el yazmasıJames Russell Hamilton1998
  1085Münebbihür-Rakidin (uyurları uyandurucı)Musa bin hacı Hüseyin el-İzniki; haz Paşa Yavuzarslan1998
  1086Sekkâkî DivanıMevlâna; haz Kemal Eraslan1998
  1087Şiban Han divânı: inceleme - metin - tıpkıbasım(Haz) Yakup Karasoy1998
  1088Tarih boyunca Slav - Türk dil ilişkileri: Türkçede ve öteki Türk lehçelerinde Slav leksik unsurlarıHayriye Süleymanoğlu Yenisoy1998
  1089Tuhfe-i muradî: inceleme - metin - dizinMuhammed b Mahmûd-ı Şirvâni; haz Mustafa Argunşah1998
  1090Üç itigsizler: Sthirmatinin Vasubandhunun Abhidharmakosasastrasına yazdığı tefsirin ETü. tercümesiF Sema Barutçu - Özönder1998
  1091Anadolu ağızlarında isim çekim (hâl) ekleriAhmet Buran1997
  1092Fevayidül-kebirAli Şir Nevayi; Haz: Önal Kaya1997
  1093Irak Türkmen TürkçesiHaz Hidayet Kemal Bayatlı1997
  1094Lisanüt-tayrAlî Şîr Nevayî ; Haz Mustafa Canpolat1997
  1095Makedonlar için TürkçeMücahit Korça1997
  1096Nazmül -hilâfiyyat tercümesi: giriş, dil özellikleri, metin,indeksHaz: A Azmi Bilgin1997
  1097Urfa merkez ağzı: inceleme, metinler, sözlükSadettin Özçelik1997
  1098Uygur ve Özbek Türkçesinde fiilRıdvan Öztürk1997
  109914. yüzyıla ait kısas-ı enbiyâ nüshası üzerinde sentaks incelemesiİsmet Cemiloğlu1996
  1100Altın Ordu, Kırım ve Kazan sahasına ait yarlık ve bitkiliklerin dil ve üslûp incelemesi : inceleme, metin tercüme, notlar, dizin, tıpkıbasımA Melek Özyetkin1996
  1101Batı grubu Türk yazı dillerinde fiilAyşe İlker1996
  1102Çağdaş Türkiye Türkçesindeki fiillerin durum ekli tamlayıcılarıTahir Kahraman1996
  1103Erzincan ve yöresi ağızları: inceleme-metinler-sözlüklerMukim Sağır1996
  1104Keban, Baskil ve Ağın yöresi ağızlarıAhmet Buran1996
  1105Kıpçak Türkçesi grameriAli Fehmi Karamanlıoğlu1996
  1106Kırım Tatarcasında yapım ekleriİlhan Çeneli; Çev Mustafa Argunşah1996
  1107Osmaniye Tatar ağzıFatma Özkan1996
  1108Ses benzeşmeleri ve uyumlar Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre 17. yüzyıl Osmanlı TürkçesindeHayati Develi1996
  110917. yüzyılda ses değişmeleri: Evliya Çelebi Seyahatnamesine göreMusa Duman1995
  1110Almanca - Türkçe sözlükYaşar Önen, Cemil Ziya Şanbey1995
  1111Dil, diller ve dilcilikA Dilâçar1995
  1112Doğu Trakya yerli ağzı: inceleme - derleme - dizinSelâhattin Olcay1995
  1113Elazığ yöresi ağızlarından derlemelerTuncer Gülensoy, Ahmet Buran1995
  1114Erzurum ağzı: inceleme - derleme - sözlükSelâhattin Olcay1995
  1115Mehmet Ali AğakayNeşe Atabay1995
  1116Türkçe-Sahaca (Yakutça) sözlükYuriy Vasiliev1995
  1117Gelişmeli sesbilimi Türkiye TürkçesiDoğan Aksan[ve başk]1994
  1118Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız kültürü ile ilgili tesbit ve tahlillerNaciye Yıldız1994
  1119Tarih-i İbn-i Kesîr tercümesi giriş-inceleme-metin-sözlükAbdurrahman Özkan1994
  1120Kütahya ve yöresi ağızları: inceleme, metinler sözlükTuncer Gülensoy1993
  1121Nükleer enerji terimleri sözlüğüMazhar Boyla, Yılmaz Canküyer1993
  1122Türk dünyasında dil ve kültür birliği: Gaspıralı İsmail Beyden AtatürkeMehmet Saray1993
  1123Kars ili ağızları: ses bilgisiAhmet B Ercilasun1992
  1124Gülistan tercümesi : kitâb Gülistan bit-Türkîçev Seyf-i Sarâyî ; haz Ali Fehmi Karamanlıoğlu1989
  1125Dilde değişme ve gelişme açısından Türk dil devrimiKâmile İmer1988
  1126Eski Türkçe Göktürk ve Uygur yazı dilihaz: Kayahan Erimer1988
  1127Kutadgu Bilig incelemesiAgop Dilâçar1988
  1128Türk argosuFerit Devellioğlu1988
  1129Eski Türkçenin grameriA von Gabain ; Çeviren : Mehmet Akalın1987
  1130Tuna Bulgarları ve dilleriTalat Tekin1987
  1131Bilinmeyen İç AsyaL. Ligeti1986
  1132Biyoloji terimleri sözlüğü[haz] Sevinç Karol, Zekiye Suludere, Cevat Ayvalı1983
  1133Makedonya ve Kosova Türklerince kullanılan atasözleri ve deyimleriHamdi Hasan1983
  1134Mantık terimleri sözlüğüTeo Grünberg, Adnan Onart1983
  1135Matematik terimleri sözlüğüDoğan Çoker1983
  1136Reşat Nuri GüntekinOlcay Önertoy1983
  1137Yazın terimleri sözlüğüTahir Nejat Gencan [ve bşk]1983
  1138Dil devrimi ve sonuçlarıTahsin Yücel1982
  1139Mecmüatün-Nezair : metin-dizin-tıpkıbasımÖmer Bin Mezid ; [Haz] Mustafa Canpolat1982
  1140Mustafa Nihat ÖzönEmin Özdemir1982
  1141Pir Sultan AbdalOrhan Ural1982
  1142Tahir Nejat GencanAyfer Çam1982
  1143Coğrafya terimleri sözlüğüSami Öngör1981
  1144Şiir dünyamızda AtatürkAydın Oy1981
  1145Türkçenin sözdizimiVecihe Hatiboğlu1981
  1146Yazı devriminin öyküsüSami N Özerdim1981
  1147Kentbilim terimleri sözlüğüRuşen Keleş1980
  1148Türkiye türkçesinde biçimbirimlerOya Adalı1980
  1149Uygulayım terimleri sözlüğühaz Kaya Türkay, Sevinç Koçak, Serdar Ünal1980
  1150Erzurum ili ağızları : inceleme, metinler, sözlük ve dizinlerEfrasiyap Gemalmaz1979
  1151Mantıksal anlam kuramı: bir giriş denemesi, kaplamsal yorumlamaTeo Grünberg, Adnan Onart1979
  1152Eğitim terimleri sözlüğüAFerhan Oğuzkan1978
  1153Halkbilim terimleri sözlüğüOrhan Acıpayamlı1976
  1154Sözcük türleriNeşe Atabay, İbrahim Kutluk, Sevgi Özel; Yöneten ve Yayıma Hazırlayan Doğan Aksan1976
  1155Türkiye Türkçesinde köklerKamile İmer1976
  1156Bilişim terimleri sözlüğüAydın Köksal1972
  1157Kuramsal dilbilime girişJohn Lyons; Türkçesi: Ahmet Kocaman1972
  1158ŞinasiHazırlayan : Hüseyin Seçmen1972
  1159Türk dili dizin 1Ahmet Bayaz1972
  1160Türkiye Türkçesinin sözdizimiNeşe Atabay , Sevgi Özel , Ayfer Çam1966
  1161Nevşehir ve yöresi ağızlarıZeynep Korkmaz1964
  1162Sinema terimleri sözlüğüNijat Özön1962
  1163Dil ile ekinAydın Köksal1953
  1164Edebiyat ve söz sanatı terimleri sözlüğü.Ömer Asım Aksoy1946
  1165Elazığ yöresi söz varlığıhazAhmet Buran, Nadir İlhan1946
  1166Kutadgu Bilig Viyana nüshasıYusuf Has Hacib1942
  1167Müyessiret-ül-ulûmBergamalı Kadri; yayl:Besim Atalay1941
  1168Adana ve Osmaniye illeri ağızlarıFaruk Yıldırım1936
  Sıra ID Kitap İsmi Kitap Yazarı Yayın Yılı
  1169Abdürreşit İbrahim Ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya Merthan DÜNDAR2018
  1170ANADOLU FATİHİ KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMANŞAHProf. Dr. Ali SEVİM2018
  1171ANTAKYA HAÇLI PRİNKEPSLİĞİ TARİHİ KURULUŞ DEVRİ (1098-1112)Prof. Dr. Ebru ALTAN2018
  1172BALKANLARDA BİR TÜRK ŞEHRİ: ÜSKÜPMehmet İNBAŞI – Eyüp KUL2018
  1173BEKTAŞÎ TEKKELERİNİN KAPATILMASI (1826) ve BEKTAŞÎLİĞİN YASAKLI YILLARIFAHRİ MADEN2018
  1174BÜYÜK SAHRADA SON OSMANLI TEBAASI TEVÂRİKLERMuhammed TANDOĞAN2018
  1175ÇENGİZ-NÂMEÖTEMİŞ HACI2018
  1176GÖK-TÜRKLER I-II-IIIProf. Dr. Ahmet TAŞAĞIL2018
  1177İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRK DİPLOMASİSİN. Selcen KORKMAZCAN2018
  1178İSLÂM ULUSLARI VE DEVLETLERİ TARİHİCARL BROCKELMANN2018
  1179KADIASKER ATAMA RÛZNÂMÇELERİNDEN “ÇİVİZÂDE MEHMED EFENDİ RÛZNÂMÇESİ”Çivizâde Mehmed Efendi2018
  1180MOĞOL DÖNEMİ İRAN’INDA KADINŞîrîn BEYÂNÎ2018
  1181Nuhbetü’l-Âsâr fî-Ferâ’idi’l-Eş’ârKemiksiz-zâde Safvet Mustafa2018
  1182ÖLÜM VE SÜRGÜN OSMANLI MÜSLÜMANLARININ ETNİK KIYIMI 1821-1922Justin McCarthy2018
  1183OSMANLI BELGELERİNİN DİLİMübahat S. KÜTÜKOĞLU2018
  1184Osmanlı Devletinde Rüşdiye MektepleriAyşegül ALTINOVA ŞAHİN2018
  1185OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E MUHACİR KOMİSYONLARI VE FAALİYETLERİ (1860-1923)Ufuk ERDEM2018
  1186OSMANLI’NIN Sosyo-Kültürel ve İktisâdî YAPISIMübahat S. KÜTÜKOĞLU2018
  1187SAFEVÎ DEVLETİ’NİN KURULUŞU VE GELİŞMESİNDE ANADOLU TÜRKLERİNİN ROLÜProf. Dr. Faruk SÜMER2018
  1188SELÇUKLU İNŞÂ SANATIHasan b. Abdülmü’min el-Hôyî2018
  1189Tarih araştırmalarına kaynak olarak tasvir-i efkâr gazetesi (1278/1862-1286/1869).Necdet Hayta2018
  1190TARİH NASIL YAZILIR Tarih İçin Çağdaş Bir MetodolojiAhmet Şimşek2018
  1191TRABLUSGARP SAVAŞI’NDA İTALYAN DONANMASININ ÇANAKKALE BOĞAZI HAREKÂTLARISezen KILIÇ2018
  1192TÜRK DEVRİMİ VE HİNDİSTAN ÖZGÜRLÜK HAREKETİMOHAMMAD SADIQ2018
  1193TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA ORDUERKAN GÖKSU2018
  1194TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ (1914-1938)MİHAİL HUDYAKOV2018
  1195ÜÇ DENİZ ÖTESİNE SEYAHATAFANASİY NİKİTİN2018
  1196XVI. Yüzyılda DULKADİRLİ TÜRKMENLERİArif SARI2018
  11971472 ve 1560 Tarihli AKINCI DEFTERLERİEmine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, Ayşe KAYAPINAR2017
  1198ANADOLU’DA AMERİKAN MİSYONERLİĞİ VE MİSYON HASTANELERİ (1880-1934)İdris YÜCEL2017
  1199Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu –Ermeniler–STANFORD J. SHAW2017
  1200BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ II. CİLT İKİNCİ İMPARATORLUK DEVRİMEHMET ALTAY KÖYMEN2017
  1201EMVAL-İ METRUKE MESELESİ Ermenilerden Kalan Mallar 1915-1923Firdes TEMİZGÜNEY2017
  1202ESKİ T’ANG TARİHİ (Chiu T’ang-shu) 194a “Türkler” Bölümüİsenbike Togan, Gülnar Kara, Cahide Baysal2017
  1203GAZÂNÂME-İ HALÎL PAŞA 1595-1623SARI ABDULLAH EFENDİ2017
  1204İŞGAL İSTANBUL’UNDA TEHCİR YARGILAMALARIFERUDUN ATA2017
  1205KIRGIZ-MOĞOL İLİŞKİLERİ (IX.-XV. YÜZYILLAR)Abdrasul İSAKOV2017
  1206KIYMETLİ TAŞLAR VE METALLER KİTABI(el-Cemâhir fî Ma‘rifeti’l-Cevâhir)Ebu’r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî2017
  1207KÜLTEPE TABLETLERİ X ANADOLULU TÜCCARLAR ŠARABUNUWA VE PERUWA’NIN ARŞİVLERİCAHİT GÜNBATTI2017
  1208MOĞOL–RUS İLİŞKİLERİ (1223–1341)Altay Tayfun ÖZCAN2017
  1209MÜLKİYE TEKAÜD SANDIĞI KURULUŞU VE FAALİYETLERİ (1880-1890)Nursel MANAV2017
  1210OSMANLI DÖNEMİNDE SELANİK LİMANISelahattin BAYRAM2017
  1211OSMANLI TARİHİ V. CİLT NİZAM-I CEDİD VE TANZİMAT DEVİRLERİ (1789-1856)Ord. Prof. ENVER ZİYA KARAL2017
  1212SİRGE KAZASISaim SAVAŞ2017
  1213SULTAN II. BÂYEZİT’İN SİYASÎ HAYATIDr. Selâhattin TANSEL2017
  1214SULTAN İKİNCİ MAHMUD DÖNEMİNDE KIBRIS (1808-1839)Haydar ÇORUH2017
  1215TANZİMAT’TAN II. MEŞRUTİYET’E ANADOLU’DA KARAYOLU ULAŞIMIEmrah ÇETİN2017
  1216TARİHTE VE BUGÜN ŞAMANİZMABDÜLKADİR İNAN2017
  1217TİMUR VE DEVLETİProf. Dr. İSMAİL AKA2017
  1218TÜRKİSTAN VE İDİL-URAL HALKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER (1917-1924)Abdulla RASULOV2017
  1219TÜRKİYE’DEKİ POMAKLARGeorgi ZELENGORA2017
  1220XVI. YÜZYILDA DÎVÂN-I HÜMÂYUN VE DEFTER SİSTEMİBilgin AYDIN2017
  1221YENİ KAFKASYA YAZILARI (1923-1927)Mehmet Emin Resulzade2017
  1222AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİNİN BURSA’DA TEŞKİLATLANMALARI VE FAALİYETLERİ (1834-1928)Özgür YILDIZ2016
  1223ANADOLU’DA GÖRÜLEN ÇEKİRGE İSTİLALARI VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (1914-1945)Sevilay ÖZER2016
  1224BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU TARİHİ III. CİLT ALP ARSLAN VE ZAMANIMEHMET ALTAY KÖYMEN2016
  1225et-Tuhfetul-Mulukiyye fid-Devletit-Turkiyye: Türk Devleti Konusunda Sultanlara Armağan (1252-1312)BAYBARS el-MANSÛRÎ2016
  1226KÜLTEPE TABLETLERİ IX-aİRFAN ALBAYRAK, HAKAN EROL2016
  1227MAHVEDİLMİŞ TÜRKOLOJİF. D. Aşnin,V. M. Alpatov, D. M. Nasilov2016
  1228Memlük-Kıbrıs İlişkileri Kıbrıs’ta İlk Türk HâkimiyetiFatih Yahya Ayaz2016
  1229MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİProf. Dr. Ahmet TEMİR2016
  1230OSMANLI İMPARATORLUĞU VE FLORANSA Akdeniz’de Diplomasi, Ticaret ve Korsanlık 1453-1599Mikail ACIPINAR2016
  1231Osmanlı Tarihi, I. ciltOrd. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı2016
  1232PEÇENEKLERAkdes Nimet KURAT2016
  1233SİBİR TARİHİHadi Atlasî2016
  1234Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861 - 1876)Uğur Ünal2016
  1235TÂRÎH-İ BEHİŞTÎ Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî (791-907 / 1389-1502) IIBEHİŞTÎ AHMED ÇELEBİ2016
  1236XVII. Yüzyıl Sonu Şikâyet Defterlerine Göre OSMANLI DEVLET-TOPLUM İLİŞKİSİNDE ŞİKÂYET MEKANİZMASI VE İŞLEYİŞ BİÇİMİMurat TUĞLUCA2016
  123715 NUMARALI MÜHİMME-İ MISIR DEFTERİ Mehmed Ali Paşadan Hüseyin Kamile Mısır Siyasi Tarihinin Önemli BelgeleriProf. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK2015
  1238AHİLİK ARAŞTIRMALARI 1913-1932YUSUF TURAN GÜNAYDIN2015
  1239ANADOLU SELÇUKLU VEZİRİ SÂHİB ATA FAHREDDÎN ALİ’NİN MİMARİ ESERLERİYrd.Doç.Dr. Alptekin YAVAŞ2015
  1240ANADOLU’DA HZ. ALİ TASAVVURLARI (XIII.-XVI. Yüzyıllar)Kamile ÜNLÜSOY2015
  1241BİZANS DEVLETİ TARİHİGEORG OSTROGORSKY2015
  1242BİZANS SİKKELERİNDE KUTSAL KİŞİ TASVİRLERİCEREN ÜNAL2015
  1243Ç İ N K A Y N A K L A R I N D A T Ü R K L ER HAN HANEDANI TARİHİ BÖLÜM 94 A/B HSİUNG-NU(HUN) MONOGRAFİSİProf.Dr. AYŞE ONAT, Dr. SEMA ORSOY, Prof.Dr. KONURALP ERCİLASUN2015
  1244GEÇMİŞ ZAMANLAR II. Abdülhamid Devri Osmanlı Diplomasisi, İstanbul ve Paris HatıralarıSALİH MÜNİR PAŞA2015
  1245Gücün Mimariye Yansıması KÖPRÜLÜLERSultan Murat TOPÇU2015
  1246HAKKÂRİ TAŞLARI II Gizemin PeşindeVELİ SEVİN2015
  1247HÜSEYİN AVNİ PAŞA (1820-1876)Mustafa Ali UYSAL2015
  1248İSLÂM-BİZANS İLİŞKİLERİ (610-847)Casim AVCI2015
  1249İSTANBUL CAMİLERİ CİLT I - IITahsin Öz2015
  1250İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI’NIN PARAMİLİTER GENÇLİK KURULUŞLARIErol AKCAN2015
  1251LEHİSTAN’DA BİR OSMANLI SEFİRİ ZİŞTOVİLİ HACI ALİ AĞA’NIN LEHİSTAN ELÇİLİĞİ VE SEFÂRETNÂMESİ (1755)Hacer TOPAKTAŞ2015
  1252L’EXODE FORCÉ DES ARMÉNIENS 1915-1917Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK2015
  1253MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR I-II-IIIDavid AYALON2015
  1254Mihaloğulları’na Ait 1586 Tarihli AKINCI DEFTERİProf. Dr. Ayşe KAYAPINAR , Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ2015
  1255NİĞDELİ KADI AHMED’İN EL-VELEDÜ’Ş-ŞEFÎK VE’L-HÂFİDÜ’L-HALÎK’I (ANADOLU SELÇUKLULARINA DAİR BİR KAYNAK) CİLT IALİ ERTUĞRUL2015
  1256NİŞANCILAR DURAĞIHÜSEYİN HÜSAMEDDİN2015
  1257NÛRÎ TARİHİVAKʻANÜVİS HALİL NURİ BEY2015
  1258OSMANLI DEVLETİ’NDE ERMENİ TERÖRÜ: 1896 OSMANLI BANKASI BASKINIFikrettin YAVUZ2015
  1259OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA AMERİKAN PROTESTAN OKULLARIGülbadi ALAN2015
  1260OSMANLI MAÂRİFİ’NDE MÛSİKÎErhan ÖZDEN2015
  1261Ravzatus-safâ fî sîreti’l-enbiyâ ve’l-mülûk ve’l-hulefâMuhammed bin Hâvendşâh bin Mahmûd Mîrhând2015
  1262SELÇUKLULAR DEVRİNDE DOĞU ANADOLU’DA TÜRK BEYLİKLERİFaruk SÜMER2015
  1263TABAKÂT-I NÂSIRÎ Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve HârezmşâhlarMinhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Kâdı’l-Kudât Sadr-ı Cihân Ebû Ömer Minhâcü’d-dîn ,Osmân bin Sirâcü’d-dîn Muhammed, Efsahü’l-‘Acem ‘Ucûbetü’z-Zamân, İbn Minhâcü’d-dîn Osmân el-Cûzcânî2015
  1264TARİHİ VE KÜLTÜR VARLIKLARIYLA SUŞEHRİTurgay YAZAR2015
  1265Tarihin derinliklerinden 19. yüzyıla Kâşgar Konuralp Ercilasun. 2015
  1266TEKE YÖRÜKLERİ (1800-1900)Mehmet AK2015
  1267TÜRK-ALMAN ARŞİV BELGELERİYLE ERMENİ SORUNU VE ALMANYAProf. Dr. Selami KILIÇ2015
  1268ULUĞ BEG VE ZAMANIWilhelm BARTHOLD2015
  1269V. V. BARTOLD ve RUS ORYANTALİZMİNDE ORTA ASYAB. V. LUNİN2015
  1270XVIII. Asrın Ortalarına Kadar Türkiye’de İlim ve İlmiyeye Dâir Bir Eser KEVÂKİB-İ SEB‘A RİSÂLESİProf. Dr. Nasuhi Ünal KARAARSLAN2015
  1271XVIII. YÜZYILIN İLK YARISINDA ADANA ŞEHRİSaim YÖRÜK2015
  1272ZÜBDETÜ’L-HAKĀYIK 93 HARBİ’NİN ARKA PLANI Harbin Zuhûru, Safahâtı ve Neticeleri Üzerine Diplomatik YazışmalarAhmed Midhat Efendi2015
  1273100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913): İHTİLAFLI DURUŞLARMustafa Türkeş2014
  12741642 tarihli Erzurum eyâleti mufassal avârız defteri I : (Erzurum - Tortum - İsbir - Hınıs - Pasin) [hazırlayanlar] Mehmet İnbaşı, İbrahim Etem Çakır, Selçuk Demir. 2014
  1275A history of Turkistan in the nineteenth century : motives, process and aftermath of Russian invasions Memet Yetişgin. 2014
  1276Adana İtidal Gazetesi : (5 Eylül 1908 - 31 Temmuz 1909) yayına hazırlayanlar Ahmet Uçar, Kemal Erkan, Selman Soydemir. 2014
  1277Adana vakıfları : insan, vakıf ve şehir Mustafa Alkan. 2014
  1278Bahnhofsarchitektur der Anatolischen Bahnen und der Bagdadbahn Mehmet Yavuz. 2014
  1279Bulgaristandaki Ermeni komitelerinin Osmanlı Devleti aleyhine faaliyetleri, 1890-1918 Bülent Yıldırım. 2014
  1280Çanakkale Muharebelerinin deniz cephesi Figen Atabey. 2014
  1281Dünyanın kısa tarihi : İslamî dönemde kaleme alınan ilk İbranîce kronik Natan ha-Bavli ; derleme-tercüme Nuh Arslantaş. 2014
  1282El-Evâmirü’l-Alâ’iyye fi’l-Umûri’l-Alâ’iyye (Selçuknâme), IIİbn Bibi, el-Hüseyin b. Muhammed b. Ali Ca’feri er-Rugadi2014
  1283Gülşen-i hulefâ : Bağdat tarihi, 762-1717 Nazmi-Zâde Murteza ; tahlil ve metin tenkidi Mehmet Karataş. 2014
  1284Kültepe metinleri ışığında Eski Anadoluda tarım ve hayvancılık Esma Öz. 2014
  1285Lidyalılar Mythos’tan Logos’aMuzaffer Demir2014
  1286Mehâsinül-âsâr ve hakāikül-ahbâr, 1774-1779 (H. 1188-1193) Ahmed Vâsıf Efendi ; yayına hazırlayan Mücteba İlgürel. 2014
  1287Mehmed Talât Paşa (1874-1921)Hasan Babacan2014
  1288Menâhicü’l-inşâYahyâ bin Mehmed el-Kâtib2014
  1289Menâkıbu’l-kudsiyye fî menâsıbi’l-ünsiyye : Baba İlyas-ı Horasânî ve sülâlesinin merabevî tarihiELVAN ÇELEBİ2014
  1290Merâsidü’l-ıttılâ‘ alâ esmâi’l-emkine ve’l-bikâ‘ : Yâkût el-Hamavî’nin M’ucemü’l-Büldân adlı eserinin muhtasarıSafiyyü’d-dîn Abdü’l-mü’min b. Abdü’l-hakk el-Bağdâdî2014
  1291Mikhail Psellos’un Khronographia’sıMichael Psellos2014
  1292Nizâm-ı Cedîde dair askerî lâyihalar Ahmet Öğreten. 2014
  1293NUSRET-NÂMEGELİBOLULU MUSTAFA ‘ÂLÎ2014
  1294ON YILLIK HARBİN KADROSU 1912 – 1922 Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal HarbiİSMET GÖRGÜLÜ2014
  1295Osmanlı Beyliği mimarisinde Anadolu Selçuklu geleneği Sema Gündüz Küskü. 2014
  1296OSMANLI DEVLETİ’NİN YIKILMASINDA AZINLIKLARIN ROLÜSalâhi R. SONYEL2014
  1297Osmanlı idaresinde Limni Adası (XVI. yüzyıl) Yasemin Demircan. 2014
  1298OSMANLI İLMİYYE MESLEĞİNDE İSTİHDAM (XVI. YÜZYIL)Yasemin BEYAZIT2014
  1299OSMANLI YENİLEŞME DÖNEMİNDE DİYARBEKİR VİLAYETİ’NDE EĞİTİM (1870-1920)HATİP YILDIZ2014
  1300Osmanlı-Lehistan diplomatik ilişkileri : Franciszek Piotr Potockinin İstanbul elçiliği, 1788-1793 Hacer Topaktaş. 2014
  1301Ottoman economic practices in periods of transformation : the cases of Crete and Bulgaria Kate Fleet and Svetla Ianeva. 2014
  1302Rusya Türklerinin millî mücadele tarihi (1905-1917)Nadir Devlet2014
  1303Sâlnâme-i vilâyet-i Bosna : 1287 Hicrî (1870) yayına hazırlayan Hamit Pehlivanlı. 2014
  1304Selçuk-nāme Yazıcızāde ‘Ali2014
  1305Selçuklular ve Bizans Yusuf Ayönü. 2014
  1306Sivas şehri İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Rıdvan Nafiz Edgüer ; hazırlayan Recep Toparlı. 2014
  1307Türkiye Selçukluları hakkında resmî vesikalarOsman Turan2014
  1308Türkiye tarihi : Selçuklular devri Mükrimin Halil Yinanç ; yayına hazırlayan Refet Yinanç. 2014
  1309TÜRKİYE-KAFKASYA İLİŞKİLERİNDE BATUM (1917-1921)MUSTAFA SARI2014
  1310XIX. yüzyılın ilk yarısında Diyarbakır, 1790-1840 : fizikî, idarî ve sosyoekonomik yapıİbrahim Yılmazçelik2014
  13111445 Tarihli Paşa Livâsı İcmâl DefteriHalil İnalcık, Evgeni Radushev, Uğur Altuğ2013
  131218-19. yy.da Birecik Sancağında iktisadi ve sosyal yapı Tahir Öğüt. 2013
  13131812-1813 tarihli (16 numaralı) Tokat şeriye sicilinin transkripsiyonlu metni ve değerlendirilmesi Murat Hanilçe. 2013
  131493 HARBİNDEN OTUZ BİR MART OLAYINA GAZİ ETHEM PAŞA VE DÖNEMİADEM ÖLMEZ2013
  1315AFRİKA’DA SÖMÜRGECİLİK VE OSMANLI SİYASETİ (1800-1922)MUHAMMED TANDOĞAN2013
  1316AHMET ARİF HİKMET BEYEFENDİ BİR TANZİMAT DEVRİ ŞEYHÜLİSLAMIProf. Dr. MAHİR AYDIN2013
  1317Anonim bir İbranîce kroniğe göre 1622-1624 yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbulNuh Arslantaş, Yaron Ben Naeh2013
  1318Arap kaynaklarına gore IX-XI. Asırlarda Kimek devletiBOLAT E. KUMEKOV2013
  1319BALTA LİMANI’NA GİDEN YOL OSMANLI-İNGİLİZ İKTİSÂDÎ MÜNÂSEBETLERİ (1580-1850)MÜBAHAT S. KÜTÜKOĞLU2013
  1320BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’DEKİ ESİRLERMÜCAHİT ÖZÇELİK2013
  1321BOGDAN FİLOV’UN BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) FOTOĞRAFLARIBOGDAN FİLOV2013
  1322Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları, M.Ö. III-M.S. X. asır Ahmet Taşağıl. 2013
  1323ÇUKUROVA TARİHİNİN KAYNAKLARI VI 1572 TARİHLİ SİS (KOZAN) SANCAĞI MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ YILMAZ KURT, ERTAN ÜNLÜ2013
  1324Diyarbakırdaki İslam dönemi mimari yapılarında süsleme Gülşen Baş. 2013
  1325Eyyubî Devleti teşkilâtıAyşe Dudu Kuşçu2013
  1326Hıtay sefaretnamesi Gıyaseddin Nakkaş ; hazırlayan Betül Mutlu. 2013
  1327II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E KIZLARIN EĞİTİMİYASEMİN TÜMER ERDEM2013
  1328Kazak Türkleri ile Çarlık Rusyası arasındaki siyasi ilişkiler : başlangıcından hanlığın feshine kadarOsman Yorulmaz2013
  1329Kazan Hanlığı-Moskova Knezliği siyasi ilişkileri, 1437-1552 Serkan Acar. 2013
  1330Kitâb-İ Cihânnümâ li- Kâtib ÇelebiKâtib Çelebi2013
  1331Kitâb-ı târîh-i cerîde-i cedîde Kārî Kurban Ali Hâlidî ; yayına hazırlayan Bahattin Gencal. 2013
  1332Kubad-Abad Sarayında Selçuklu cam sanatı Zekiye Uysal. 2013
  1333Kültepe tabletleri VI-b : The Archive of the Šalim-Aššur family. Volume 2: Ennam- AššurMogens Trolle Larsen2013
  1334KURTULUŞ SAVAŞI GÜNLERİNDE İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİNİN TÜRKİYEDEKİ EYLEMLERİProf. Dr. Sâlahi R. SONYEL2013
  1335Mareşal Ahmet İzzet Paşa : askerî ve siyasî hayatıMetin AYIŞIĞI2013
  1336Musul Atabeyliği : Zengiler : Musul kolu, 1146-1233 Halil İbrahim Gök. 2013
  1337NAPOLÊONUN ŞARK SİYÂSETİ SELÎM-İ SÂLİS, NAPOLÊON, SÊBASTIANI VE GARDENEÊDOUARD DRIAULT2013
  1338OSMANLI HARİCİYESİNDE GAYR-İ MÜSLİMLER (1872-1925)Taceddin KAYAOĞLU2013
  1339OSMANLI MUTASARRIFI ÇAPANOĞLU MAHMUT CELÂLEDDİN (CELÂL) BEY’İN HÂTIRALARIProf. Dr. Hakkı ACUN,Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR2013
  1340OSMANLI TARİHİNDE LEVENDLERMUSTAFA CEZAR2013
  1341OSMANLI TOPLUMUNDA ÇİNGENELERİSMAİL ALTINÖZ2013
  1342Osmanlı-Habsburg ilişkileri : Kânûnî - Şarlken - BusbecqYusuf YILDIZ2013
  1343OSMANLI-İRAN HUDUT SORUNLARI (1847–1913)MELİKE SARIKÇIOĞLU2013
  1344Osmanlı’nın Arap ülkelerini fethi (1516-1574)Nikolay İvanov2013
  1345Savaş yıllarında Türkiyede sosyal yardım faaliyetleri, 1914-1923 Safiye Kıranlar. 2013
  1346Semā ‘-hāne-i edeb [Mevlevî şairler]Ali Enver2013
  1347ŞEYHÜ’L-VÜZERÂ KOCA HÜSREV PAŞA II. MAHMUD DEVRİ’NİN PERDE ARKASIYÜKSEL ÇELİK2013
  1348Tanzimat döneminde Anadolu kentlerinin sosyal ve ekonomik yapısı Musa Çadırcı. 2013
  1349Tarih-i cihan güşa Alaaddin Ata Melik Cüveynî ; çeviren Mürsel Öztürk. 2013
  1350Türk Tatar kültür tarihi Gamirzan Davletşin ; Rusçadan çeviren Albina Tuzlu. 2013
  1351Vekâyi‘-i Baba Paşa fi’t târîhGazzizâde Abdullatif Efendi2013
  1352XVI. ASIRDA ANADOLU’DA ALEVÎLİKSaim Savaş2013
  1353XVI. asırda Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağı Üçler Bulduk. 2013
  1354Roma tarihi, I. cilt : Cumhuriyet, I. kısım : Menşelerden Akdeniz Havzasında hâkimiyet kurulmasına kadar Halil Demircioğlu. 2011
  1355Assur Resim SanatıVeli Sevin2010
  1356Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev ve devri. Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev ve devri. 2009
  1357Kazan Hanlığı tarihi çev. Ayaz İshakî, haz. İlyas Kamalov. 2009
  1358Süryanilerin dünü bugünü : I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler. Süryanilerin dünü bugünü : I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler. 2008
  1359Gizli belgelerle Lozan Konferansı’nın perde arkası. Gizli belgelerle Lozan Konferansı’nın perde arkası. 2006
  1360XVI. Yüzyılın sonlarında Bursa : yerleşimi, yönetimi, ekonomik ve sosyal durumu üzerine bir araştırma. XVI. Yüzyılın sonlarında Bursa : yerleşimi, yönetimi, ekonomik ve sosyal durumu üzerine bir araştırma. 2006
  1361XVII. Yüzyılda Ankara : Ankara’nın bütüncül tarihine katkı. XVII. Yüzyılda Ankara : Ankara’nın bütüncül tarihine katkı. 2006
  1362Eskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu. Eskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu. 2000
  1363Atatürk döneminde yabancı okullar (1923 - 1938). Atatürk döneminde yabancı okullar (1923 - 1938). 1999
  1364Yeni Türk Cumhuriyetleri tarihi Mehmet Saray. 1999
  1365TİMUR VE TİMURÎLER DEVRİNDE SEMERKAND Zur chronologie der mittleren bronzezeit in der levante. 1998
  1366Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan Işın Demirkent. 1996
  1367Selçuklu devletleri tarihi siyaset, teşkilat ve kültür Ali Sevim, Erdoğan Merçil. 1995
  1368Türk Kurtuluş Savaşı ve dış politika : Mondros bırakışmasından Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar Salâhi R. Sonyel. 1995
  1369Türk mitolojisi : II. Cilt (Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar) Bahaeddin Ögel. 1995
  1370XIV-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilâtı ve sosyal yapı Yusuf Halaçoğlu. 1995
  1371Balkan Harbi sırasında Rumeliden Türk göçleri, 1912-1913 Ahmet Halaçoğlu. 1994
  1372Ölüm ve sürgün : Osmanlı Müslümanlarının etnik kıyımı: 1821-1922 Justin McCarthy; çev. Fatma Sarıkaya. 1994
  1373Osmanlı İmparatorluğunda âyânlık Yücel Özkaya. 1994
  1374Anadolunun fethi : Selçuklular dönemi Ali Sevim. 1993
  1375Eski Türklerde şehircilik Faruk Sümer. 1993
  1376Rusya tarihi : başlangıçtan 1917ye kadar Akdes Nimet Kurat. 1993
  1377Türk mitolojisi : I. Cilt (Kaynakları ve açıklamaları ile destanlar Bahaeddin Ögel. 1993
  1378Anadolu beylikleri hakkında araştırmalar Çoban-Oğulları beyliği, Candar-Oğulları beyliği, mesalikül-ebsara göre anadolu beylikleri I Yaşar Yücel. 1991
  1379Anadolu beylikleri hakkında araştırmalar Eratna Devleti Kadı Burhaneddin Ahmed ve devleti mutahharten ve Erzincan emirliği II Yaşar Yücel. 1991
  1380Türk-Alman ilişkileri (1923-1939) : İki dünya savaşı arasındaki dönemde siyasal, kültürel, askeri ve ekonomik ilişkiler Cemil Koçak. 1991
  1381XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun iskân siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi Yusuf Halaçoğlu. 1991
  1382Kemah sancağı ve Erzincan kazası (1520-1566) İsmet Miroğlu. 1990
  1383Tarih tenkidinin unsurları Léon-E Halkın; çeviren:Bahaeddin Yediyıldız. 1989
  1384Türk ve batı kamuoyunda milli mücadele İzzet Öztoprak. 1989
  1385XVI. asırda Manisa kazâsı Feridun M. Emecen. 1989
  1386Ege ve Yunan tarihi Arif Müfid Mansel. 1988
  1387Osmanlı Devletinin saray teşkilâtı İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 1988
  1388Tarih araştırmalarında usûl Mübahat S. Kütükoğlu. 1988
  1389Muhteşem Türk Kanuni ile 46 yıl Yaşar Yücel. 1987
  1390M.Ö. 2. binde Anadolu’da ölü gömme adetleri. M.Ö. 2. binde Anadolu’da ölü gömme adetleri. 1986
  1391Arşiv belgelerinde siyakat yazısı özellikleri ve divan rakamları Dündar Günday. 1974
  1392Osmanlı Devletinin ilmiye teşkilâtı İsmail Hakkı Uzunçarşılı. 1965
  1393Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmedin siyasî ve askerî faaliyeti Selâhattin Tansel. 1953