Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
48

İNDİRME
20

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YAŞLILIK DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN YAŞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARININ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

2018 - Yakup DAĞLI, Hayat BOZ - https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.14409

Özet:Bu çalışmada yaşlılık dönemindeki bireylerin yaşlılık algılarının ve yaşlılığa hazırlık için gerekli yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Fenomenoloji deseninde bir ihtiyaç analizi olan bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmış; Ankara’da ikamet eden bireylerden, amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik tekniğiyle belirlenen 39 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Yaşlılık sürecini bizzat deneyimlemekte olan katılımcılara yaşlılık algılarına, yaşlılık dönemi sorunlarına, emeklilik hayatına ve yaşlılığa hazırlanmaya ilişkin sorular sorulmuştur. Verilen cevaplar açık, eksen ve seçici kodlamaları yapıldıktan sonra yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, bireylerin yaşlılık algısının olumsuz olduğunu; yaşlılık döneminde yaşlılıkla ilişkilendirilen, aile içi, ekonomik, sosyal ilişkilere ilişkin, yalnızlık, teknoloji kullanamama, yaşlı yakınına bakmaya ilişkin, yakınların ölümü, okumazyazmazlık yaş ve yaşlı ayrımcılığı sorunlarıyla karşılaşıldığını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, bireylerin plansız bir şekilde emeklilik hayatına geçiş yaptıkları ve emeklilik döneminde yaşlılık dönemi sorunlarına benzer sorunlar deneyimledikleri tespit edilmiştir. Katılımcılar yaşlılık dönemine hazırlanılması gerektiğini düşünmekle beraber ülkemizde farkına varamama ve sorumluluklar nedeniyle yaşlılığa hazırlık yapılmadığını düşünmektedirler. Sonuç olarak yaşlanma sürecinde sosyo-demografik özelliklere göre değişebilen 11 başlıkta eğitim ihtiyaçları olabileceğini ortaya çıkmıştır. Bu eğitim başlıkları sağlıklı yaşam, psikoloji, serbest zaman etkinlikleri, iş-meslek, teknoloji kullanımı, kamusal hakları bilme, yaşlı bakım, dini konular, okuma yazma, finans yönetimi ve tarım başlıklarıdır. Çalışma sonunda yaşlılığa hazırlık eğitimleri kapsamında düzenlenebilecek eğitim programlarının androgojik ve gerontolojik varsayımlar dikkate alınarak hazırlanabilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelime:Yaşlı, androgoji, gerontoloji, yaşam boyu öğrenme

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.