Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
156

İNDİRME
43

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ORTAK DIKKAT BECERILERININ KURAMSAL TEMELLERI

2017 - Işık Akın Bülbül,Selda Özdemir - https://doi.org/10.7822/omuefd.327398

Özet:Ortak dikkat, bebek ve yetişkinlerin jest ve bakışlarını kullanarak olaylara veya objelere yönelik ortak ilgilerini sunmaları olarak tanımlanmaktadır. Ortak dikkat becerilerindeki sınırlılıklar farklı yetersizlik türlerinde görülmekle birlikte, ortak dikkat becerileri yoksunluğu yaygın olarak Otizm Spektrum Bozukluğundan bulunan çocuklarda gözlenmekte ve otizm spektrum bozukluğunun tanılama ölçütleri arasında yer almaktadır. Ortak dikkat becerilerinin; dil ve iletişim becerileri, sosyal beceriler ve Zihin Kuramının kazanımıyla yakından ilişkili olduğu hatta bu becerilerin kazanımında temel teşkil ettiği savunulmaktadır. Bu araştırmanın amacı erken çocukluk döneminintemel önkoşul becerilerden biri olan ve desteklediği beceriler bakımından geniş bir spektruma sahip olan ortak dikkat becerilerinin kuramsal temellerini incelemektir. Bu araştırma ile alanda çalışan uzman ve araştırmacılara ortak dikkat becerilerinin kuramsal temellerinin, ilişkili olduğu gelişim alanlarının ve aralarındaki etkileşimin anlaşılmasında önemli bir bakış açısı sağlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime:Ortak Dikkat, Otizm Spektrum Bozukluğu, Sosyal İletişim Becerileri, Zihin Kuramı

Bu Yayına Atıf Yapanlar