Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
55

İNDİRME
41

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRKİYE’DE Kİ ÜNİVERSİTELERDE SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİNDE MUHASEBE VE FİNANSMAN DERSLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2018 - Seyhan Çil Koçyiğit,Feyza Şenay,Tuğçe Nur Dursun,Gizem Kahraman - https://doi.org/10.14783/maruoneri.vi.349077

Özet:Abstract Gün geçtikçe artan bakım ve tedavi maliyetleri ile artan sağlık hizmeti ihtiyacı, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yeterliliklere sahip profesyonel sağlık yöneticilerine olan ihtiyacı artırmaktadır. Profesyonel sağlık yöneticilerinin yetişmesinde, lisans ve yüksek lisans eğitimi sırasında gerekli olan muhasebe ve finansman dersinin yeterli ölçüde ve kaliteli olarak alınması önemlidir. Muhasebe ve finansman dersleri, Türkiye'de sağlık yönetimi bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim programlarında öğretilmektedir. Bununla birlikte, bu derslerin yeterli olup olmadığı tartışma konusudur. Araştırmanın amacı; Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans eğitiminde yer alan sağlık yönetimi programlarının ve bu eğitim programlarında muhasebe ve finansman dersinin yer alıp almadığının tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda muhasebe ve finansman derslerinin sağlık yönetimi yüksek lisans programlarının çoğunluğunda var olmasına rağmen, yaklaşık % 20 gibi bir oranda muhasebe ve finansman derslerinin olmadığı, muhasebe ve finansman derslerinin toplam kredi içindeki payları ortalamasının % 16,5 ile % 20 arasında olduğu, muhasebe ve finansman derslerinin çoğunlukla (% 67 - % 86 arası) seçmeli ders olarak okutulduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime:"> Submission » DergiPark Toggle Navigation

Bu Yayına Atıf Yapanlar