Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
17

İNDİRME
18

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
“DEĞER” İLE “SORUN” ARASINDA TÜRKİYE’DE YAŞLILARLA İLGİLİ TOPLUMSAL DEĞER YARGILARI (DİN BİLİMLERİ PERSPEKTİFİNDEN BİR İNCELEME)

2017 - Abdullah İNCE - https://doi.org/10.17335/sakaifd.339104

Özet:Yaşlılık sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri bulunan bir olgudur. Yaşlılık ve yaşlılarla ilgili değer yargıları, bu olgulara nasıl bakıldığı ile ilişkilidir. Yaşlılıkla ilgili algılar, yaşlıların toplumsal konumuna etki etmektedir. Yaşlıların istatistiksel dağılımı, sosyokültürel çevre, sosyoekonomik şartlar yaşlılarla ilgili değer yargılarının oluşumuna etki eden unsurlardır. Yaşlılık dönemi ile ilgili değer yargıları, bazen önyargılara bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Yaşlılık dönemi ile ilgili çalışmalarda, yaşlılarla ilgili değer yargılarının olumlu, olumsuz ve karma olmak üzere üç boyutu ile ele alındığı görülmektedir. Türkiye’de yaşlılarla ilgili değer yargılarının dini-geleneksel bir çerçevede şekillendiği ancak sosyokültürel ve sosyoekonomik değişime bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de yaşlılarla ilgili olumlu ve olumsuz değer yargıları sosyolojik boyutuyla ele alınmaktadır. Bu değer yargıları yaşlanma kuramları, sosyal değişme ve konuyla ilgili literatür bağlamında analiz edilmektedir.

Anahtar Kelime:Yaşlılık, Değer Yargıları, Sosyal Değişme, Yaşlanma

Bu Yayına Atıf Yapanlar