Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
10

GÖRÜNTÜLEME
36

İNDİRME
29

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMA BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

2012 - Güven Ordun, Talha Demirbaş - Makale » DergiPark https://doi.org/"tr"> Makale » DergiPark Özet:İş Tatmini, işe ilişkin fayda ve maliyetlerin karşılaştırılması olarak tanımlanabilir. Karşılaştırma ücret ve zaman gibi objektif kriterlere göre yapılabileceği gibi statü veya çaba gibi subjektif kriterlere göre de yapılabilir. Kuruma Bağlılık, çalışılan kurumun gelecekte de bir üyesi olarak bulunmaya hazır olmak şeklinde tanımlanmaktadır. Meyer ve Allen, kuruma bağlılığı; duygusal, devam ve normatif olmak üzere üç tip olarak tanımlamışlardır. Ancak modern kuruma bağlılık teorileri, bağlılığın rasyonel bir tercih olup olmadığını tartışmaktadır. Çalışanlar, bulundukları işletmede mi kalmanın yoksa ayrılarak, başka bir iş bulmanın mı kendileri için faydalı olduğunu düşünmektedirler. Örgüt Kültürü, belirli bir ekolojik çevrede geçmiş deneyimlere bağlı olarak, örgütün hayatta kalma olasılığını artıran ve çalışanların iş tatmini duymaları ile sonuçlanan, insan yapımı objektif ve subjektif tüm unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, ortak bir dil belirlemiş ve aynı zaman ve mekanda birlikte çalışan üyeler tarafından iletişim yoluyla paylaşılır. Schein, örgüt kültürünü basit bir şekilde; "oyunun kuralları" veya "belirli bir çevrede yaşama biçimi" olarak tanımlar. Harrison, örgüt kültürünü güç kültürü, rol kültürü, görev kültürü ve kişi kültürü olarak üzere dörte ayırmıştır. Bu çalışmanın amacı, iş tatmini, örgüt kültürü ve kuruma bağlılık kavramlarının temel belirleyicileri arasındaki ilişkileri incelemektir.

Anahtar Kelime: Tatmini, Kurum Kültürü, Örgütsel Ba llk