Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
60

İNDİRME
19

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
BOYA ENDÜSTRISI ATIKSULARININ KARAKTERIZASYONU

2018 - Ayşe Erkuş,Esma Oygun,Mehmet Türkmenoğlu,Adnan Aldemir -

Özet:Ülkemizde boyar madde üretimi yapan tesislerin sayısı oldukça fazladır. Boya fabrikalarındaki atıksular; reaktörlerin, karıştırıcıların, paketleme makinelerinin ve zeminlerin temizlenmesi işlemlerinden kaynaklanır. Boya endüstrisi atıksularının alıcı ortamın rengini arttırması  ekolojik olumsuzluklara sebep olmaktadır. Boyar madde içeren atıksuların arıtılmasında fiziksel, biyolojik ve kimyasal yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bu arıtım yöntemlerinden herhangi birisinin uygulanmadan önce karakterizasyon yapılarak atıksuyun fiziksel ve kimyasal değerlerinin belirlenmesi gereklidir. Bu çalışmada Van Organize Sanayi Bölgesi’nde su bazlı boya üretimi yapan bir tesisin atıksularının arıtımı için gerekli olan atıksu karakterizasyonu yapılmıştır. Boya atıksuyu karakterizasyonu için; pH, İletkenlik, renk ve bulanıklık, askıda katı madde, kimyasal oksijen ihtiyacı, klorür, alkalinite, toplam katı madde, ağır metaller, yağ ve gres, toplam azot ve toplam fosfor gibi parametreler Mart 2018 ve Haziran 2018 ayları arasında incelenmiştir. Boya atıksularının fiziko-kimyasal parametreleri, pH (7.0-7.9), toplam katı madde (1450-1750 mg/L), askıda katı madde (140-170 mg/L), çözünmüş katı madde (500-3500 mg/L), alkalinite (1000-1450 mg/L), KOI (1116-1340 mg/L), yağ ve gres (377-501 mg/L) ve iletkenlik (600-717 μS/cm) olarak bulunmuştur. Yapılan bu karakterizasyon ile atıksuyun deşarj limitlerini sağlamak içinuygun artırım yöntemi belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelime:Atıksu karakterizasyonu, Boya üretim tesisi, Su bazlı boya

Bu Yayına Atıf Yapanlar