Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
17

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KUZEYBATI ANADOLU'NUN ENÜST JURA-ALT KRETASE KAYA BIRIMLERINDE KAYA YAPICI NANNOFOSILLER: NANNOCONUS VE GELIŞTIRILMIŞ TAKSONOMILERI

1999 - Sevinç, Özkan ALTINER -

Özet:conid'ler Kuzeybatı Anadolu'da yüzeyleyen enüst Jura-Alt Kretase kaya birimlerinde kayanın tamamını oluşturacak bollukta kaydedilmiştir. Örnekler Yosunlukbayırı Formasyonu'nun kalsitürbiditlerinde ve Soğukçam Kireçtaşı Formasyonu'nun pelajik mikritik kireçtaslarında ölçülen onyedi stratigrafik kesit boyunca toplanmıştır. Bu tür litolojilerde kalkerli nannofosillerin, özellikle zon belirleyici türlerinin azlığı ve bunların kaya matriksinden zor çıkartılması biyostratigrafik açıdan nannoconidlere önem verilmesi gereğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada taksonomileri geliştirilen ve stratigrafik dağılımları verilen yirmidokuz Nannoconus türünün sınıflandırılması testin genel şekline, merkezde kanal veya geniş boşluğun bulunmasına, merkezdeki boşluk genişliğinin testin duvarının kalınlığı ile olan oranına, testin yüksekliğinin enine olan oranına göre yapılmıştır. Ayrıca, test duvarını oluşturan kalsit elementlerinin kalınlığına, yatay eksenle yapmış olduğu açıya, açıklığın şekline ve çevresindeki kalsit birimlerinin yatayla yapmış oldukları açıya dayanılarak da bazı tür ve alt tür ayrımı yapılmıştır. Nannoconid bolluğundaki azalıp çoğalma litolojik değişimlerle ilişkilidir. Kireçtaşları içindeki nannoconid bolluğunun yüksekliği, nannoconidlerin karasal klastik malzemeden arınmış berrak yüzey suyu ortamınında yaşadığını gösterir. Stratigrafik açıdan önemleri onların bolluklarındaki çıkışlardır. Nannofosil zonasyonundaki bazı problemli sınırlar bu nannoconid biyo-olayları ile belirlenebilinir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar