Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Dizin
Rastgale 10 Dergi için Dergi Dizinleri

Dergi İsmi
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM DERGİSİ Dizini İncele
TOJSAT Dizini İncele
International Journal of Educational Researchers Dizini İncele
Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Dizini İncele
Yönetim Araştırmaları Dergisi Dizini İncele
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Dizini İncele
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Dizini İncele
İşletme Bilimi Dergisi Dizini İncele
e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR) Dizini İncele
Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi Dizini İncele


© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini