Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Amaç
Amaç

Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nde Amaç; Türkiye merkezli sosyal bilimler dergilerinde yayınlanan  makalelerde yazarlarınbaşka makalelere ve kitaplara yaptıkları atıfları ortaya koymaktır.

Bu amaç doğrultusunda veri tabanına kayıtlı bir derginin diğer dergiler arasındaki impact (etki) değerini belirlemeyi amaçedinmiştir.

Bilim adamlarının bilimsel bilgiye ulaşma konusunda harcadıkları zamanı kısaltmaya yönelik tek merkezden hızlı çözümsağlamayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Atıf Dizini; veri tabanına kayıtlı elektronik dergilerin yeni sayılarının sisteme dahil edildiği ve atıfyapılanbilim adamına mail yoluyla bilgi verildiği bir sistemdir.

Sosyal Bilimler Atıf Dizini kayıtlı dergi sayısını her geçen gün artırmayı hedeflemektedir.

Sosyal Bilimler Atıf Dizini; sosyal bilimler alanında en çok atıf yapılmış makaleyi ve kendisine en  çok atıf yapılanbiliminsanını ve üniversite bazında yayın ve atıf sayısını, düzenli olarak  kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler Atıf Dizini; sosyal bilimler alanında nerdeyse her derginin kendisine göre  oluşturduğu kaynakça,dipnotgösterimini, atıf kullanımını standartlaştırmayı amaç edinmektedir.

© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini