Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Yayınlar
Taranan Yayınevleri

1 Akçağ Yayınları 17. YÜZYIL TÜRK EDEBİYATI -Klâsik Estetikte Yeni Yönelişler- (1600-1700) 2015
2 Akçağ Yayınları DİLBİLİME GİRİŞ 2015
3 Asos Eğitim Danışmanlık Asos Congress 2016 Elazığ Bildiri Kitabı 2016
4 Astana Yayınları DEVLETLER HUKUKU 2013
5 Astana Yayınları DEVLET VE TOPLUM KURAMLARINA YENİ YAKLAŞIMLAR 2014
6 Astana Yayınları İDARİ İŞLEMİN İCRAİLİK ÖZELLİĞİ 2014
7 Astana Yayınları MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYETİN FELSEFİ TEMELLERİ 2014
8 Astana Yayınları OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI 2014
9 Astana Yayınları BİREY,TOPLUM VE DEVLET 2015
10 Astana Yayınları iNSAN HAKLARI HUKUKU 2015
11 Astana Yayınları Millet-i Sadıka’dan Milli Düşmanlığa 2015
12 Astana Yayınları SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI VE SİYASAL SİSTEMLER 2015
13 Astana Yayınları SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM 2015
14 Astana Yayınları TÜRK İDÂRÎ REJİMİNE GİRİŞ 2015
15 Astana Yayınları ERMENİLERİN EMVAL-İ METRUKESİ 2016
16 Astana Yayınları “Tehcir” ve Emval-i Metruke Mevzuatı 2016
17 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türk-Iran Münasebetleri 1999
18 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Askeri Öğrenci Mustafa Kemal’In Notlari (Arşiv Belgelerinin Işiğinda) 2000
19 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Cumhuriyet Döneminde Demiryollari (1923-1950) 2000
20 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) Bir Devlet Kurulurken Bir Devlet Yikilirken 2000
21 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türklerde Dinî Ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk Ve Lâiklik 2000
22 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Millî Mücadele’De “Müdafaa-I Hukuk’Tan Halk Firkasi’Na” Geçiş (1918-1923) 2001
23 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Mut Müdâfaa-I Hukuk Cemiyeti Karar Defteri Ve Millî MücadeleDe Mut Mut Müdâfaa-I Hukuk Cemiyeti Karar Defteri Ve Millî MücadeleDe Mut 2001
24 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türk-Fransiz Mücadelesi (Orta Toros Geçitleri, 1915-1921) 2002
25 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ismet Inönü Lozan Barış Konferansı Konuşma, Demeç, Makale,Mesaj, Anı Ve Söyleşileri 2003
26 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Amasya Belgelerini Yeniden Okumak 2004
27 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Osmanli Yönetimi Ve Fransiz Manda Idaresi Altinda Suriye (1908-1938) 2004
28 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2005
29 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türkiye Cumhuriyeti’Nde Ermeniler 2005
30 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Taksim Cumhuriyet Aniti 2006
31 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları XX. Yüzyil Başlarinda Osmanli Devleti’Nde Yabanci Devletlerin Kültürel Ve Sosyal Müesseseleri 2006
32 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Balkan Savaşlari’Nin Diplomatik Boyutu Ve Londra Büyükelçiler Konferansi (17 Aralık 1912 – 11 Ağustos 1913) 2008
33 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Bir Vedanin Ardindan 2008
34 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Değişen Dünya Şartlari, Karadeniz Ve Boğazlar Meselesi (1923–2000) 2008
35 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Tarihten Günümüze Istanbul Ermeni Patrikhanesi 2008
36 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ататюрк, Парламент И Демократия В Тюркских Государствах 2008
37 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ermeni Tehciri 2009
38 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Milli Mücadele’De Manisa–Uşak- Afyonkarahisar- Konya Hatti (8.Fırka Ve Akşehir Kalem Riyasetleri 1920 Yılı Şifre-I Mevrude Defteri 2009
39 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türk Basini’Nda Hitler Almanyasi (1933-1945) 2009
40 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları “Sarayköy Heyet-I Milliyesi” Ve Milli Mücadele’De Sarayköy 2009
41 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Cumhuriyet Döneminde Yusuf Akçura 2010
42 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Damat Ferit Paşa Hükümetlerinin Millî Mücadele Karşiti Politikalari 2010
43 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Italyan Arşiv Belgelerinde AnadoluDa Yunan Mezalimi (1919-1922) - Greek Massacre In Anatolia On Italien Archivies Documents (1919-1922) 2010
44 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Karabağ Sorunu Kapsamında Ermeniler Ve Ermeni Siyaseti 2012
45 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Osmanlı Ermenileri Arasında Dinî Ve Siyasi Mücadeleler 2012
46 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türk Siyasi Tarihinde Erzurum (1923-1950) 2012
47 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ii 2012
48 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Bir Milletin Atasina Vedasi 2013
49 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Birinci Dünya Savaşi’Ndan Türkiye Cumhuriyeti’Nin Kuruluşuna Bolu Ve Çevresi (Olaylar Ve Iz Bırakanlar) 2013
50 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ingiliz Konsolosları Ve Ermenilerin Katliamı Iddiaları (1878-1914) 2013
51 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Istanbul Dârülmuallimîni (1848-1924) 2013
52 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Milli Mücadele Dönemi Istihbarat Faaliyetleri Örnek Olay Incelemeleri (1919-1922) 2013
53 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Tarihten Günümüze Kıbrıs Türk Basını (1879-2009) 2013
54 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türk-Amerikan Siyasi Ilişkileri (1939-1952) 2013
55 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türk-Ermeni Ilişkilerinde Gerçekler 2013
56 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Ilişkileri 1960-1980 2013
57 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türkiye’De Umumi Müfettişliklerin Kurulmasi Ve Trakya Umumi Müfettişliği 2013
58 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 12 Mart Döneminde Nihat Erim Hükümetleri 2014
59 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 1908-1912 Osmanli Meclis-I Mebusani’Nin Faaliyetleri Ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri 2014
60 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayişlari Ve Tarih Eğitimi (1923-1960) 2014
61 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Gizli Belgelerle Kibris Sorunu Kaygili Yillar (1974-1975) 2014
62 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları I. Meşrutiyet’Ten Cumhuriyet’E Asker Alma Usulleri (Ahz-I Asker) 2014
63 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ii. Meşrutiyet’Ten Cumhuriyet’E Askerî Ve Mülkî Bürokraside Tasfiyeler, Askerî Ve Mülkî Heyet-I Mahsûsalar 2014
64 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ikinci Dünya Savaşi’Nda Batirilan Bir Türk Gemisi Refah Şilebi 2014
65 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Istiklal Savaşı Istihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça’Nin Hatiralari 2014
66 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Itilaf Devletlerinin Istanbul’Da Işgal Yönetimi 2014
67 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Izmir Müdafaa-I Hukuk-I Osmaniye Cemiyeti 2014
68 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Izmir Gazi Heykeli 2014
69 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Milli Mücadele’De Atatürk Ve Basin (1919-1921) 2014
70 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Milli Mücadele’De Demirci Mehmet Efe (1919-1920) 2014
71 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Mustafa Sabri Öney Milli Mücadele’De Ereğli Anıları 2014
72 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Mütareke Döneminde Rum Nüfus Hareketleri (1918-1922) 2014
73 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Nurettin Paşa 2014
74 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Samuhlu Kaçak Memmedkasim 2014
75 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Sarikamiş Kuşatma Harekâti Ve Şehitlikleri 2014
76 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Türkiye’De Kadin Milletvekilleri Ve Siyasal Faaliyetleri (1935-1991) 2014
77 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Yabancı Diplomatların Tanıklıklarıyla Atatürk’Ün Liderliği 2014
78 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Yunan Mezalimi (Izmir, Aydin, Manisa, Denizli) 1919-1923 2014
79 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları 1911’Den Günümüze Ege Adalari Sorunu 2015
80 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Âhenk Ve Halk Gazetelerinde Işgal Hâtiralari (1919-1922) 2015
81 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Diplomasi Ve Savaş Ingiliz Belgelerinde Bati Anadolu’Da Yunan Işgali 1919–1922 2015
82 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Millî Mücadele Döneminde Giresun’Da Yayimlanan Bir Dergi: Işik (1918-1923) 2015
83 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Milli Mücadelede Güney Cephesi Maraş 2015
84 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Millî Mücadele’De Kilis 2015
85 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Modernleşme Dönemi Osmanli Siyasi Metinleri 2015
86 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Osmanli Devleti Ve Ingiltere Ekseninde I. Dünya Savaşi Yillarinda Misir 2015
87 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Osmanli Yönetimindeki Topraklarda Arap Milliyetçiliğinin Doğuşu Ve Suriye 2015
88 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa 2015
89 Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Zoraki Ittifaktan Yol Ayrimina Ittihat-Terakki Ve Ermeniler 2015
90 Bilge Kültür Sanat 1895 TRABZON OLAYLARI ve ERMENILERİN YARGıLANMASı 2005
91 Bilge Kültür Sanat İSTANBUL ve OSMANLI İMPARATORLUĞU MEDENİYETİ 2006
92 Bilge Kültür Sanat Şiire Adanmış Bir Yaşam: YAHYA KEMAL BEYATLI 2006
93 Bilge Kültür Sanat KÜRESEL ISINMA VE İKLIM DEĞIŞIKLIĞI İNSANLIĞI BEKLEYEN BÜYÜK FELÂKET Mİ? 2007
94 Bilge Kültür Sanat SOVYETLER BİRLİĞÎNİN VE RUSYA FEDERASYONUNUN ORTA ASYA ÜZERİNDEKİ STRATEJİK PLANLARI 2007
95 Bilge Kültür Sanat Batılılaşma ve Türk Edebiyatı Lale Devrinden Tanzimata Yenileşme 2008
96 Bilge Kültür Sanat Halk Milliyetçiliğinin Öncüsü HERDER 2008
97 Bilge Kültür Sanat TÜRKLER VE KAĞANLIKLARI 2008
98 Bilge Kültür Sanat 125. Doğum Yılında Değişik Yanlarıyla Yahya Kemal 2009
99 Bilge Kültür Sanat 1929 DÜNYA BUHRANıNDATÜRKiYENİN iktisadi pOLİTiKA ARAYıŞLARı 2009
100 Bilge Kültür Sanat HER ŞAFAKTA ÖLÜRÜM Osmanlıdan Cumhuriyete idamlar 2009
101 Bilge Kültür Sanat İSLAMIN BÂTINÎ ÇEHRESİ Dağlar, Çöller, Bataklıklar… 2009
102 Bilge Kültür Sanat ORTA ÇAĞ AVRUPA TARÎHÎ 2009
103 Bilge Kültür Sanat UYGULAMAYA GEÇERKEN TÜRKİYEDE DEVLETÇİLİĞİN OLUŞUMU 2009
104 Bilge Kültür Sanat ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARllGI 1923-1938 2010
105 Bilge Kültür Sanat MUHAVERAT-I HlKEMİYYE 2010
106 Bilge Kültür Sanat ORTA ÇAĞLARDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 2010
107 Bilge Kültür Sanat SELANIKIN GÖLGESINDE BIR SANCAK: DRAMA (1864-1913) 2010
108 Bilge Kültür Sanat TOKATA DAİR BÎR SAKK MECMUASI 2010
109 Bilge Kültür Sanat TÜRK DÜNYASI EFSANE VE MASALLARlNDA BiR DEV Tipi: YALMAVUZ / CELMOÖUZ 2010
110 Bilge Kültür Sanat YUSUF MAMAY VE MANAS DESTANı (Doğu Türkistan Kırgız Varyantı) 2010
111 Bilge Kültür Sanat DİLİN KÖKENİ ÜZERİNE 2011
112 Bilge Kültür Sanat İRAN’IN SON İKİ YÜZYILLIK TARİHİ 2011
113 Bilge Kültür Sanat İSLÂM DEVLETLERİNDE TÜRK NÂİBELER VE KADIN HÜKÜMDARLAR 2011
114 Bilge Kültür Sanat SELÇUKLULAR’DA SARAYLAR VE SARAY TEŞKİLÂTI 2011
115 Bilge Kültür Sanat SELÇUKNÂME 2011
116 Bilge Kültür Sanat SÖMÜRGECİLİK SONRASI İNGİLİZ ROMANINDA KÜLTÜR VE KİMLİK 2011
117 Bilge Kültür Sanat TÜRKİYE KAPLICALARI 2011
118 Bilge Kültür Sanat TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ’NE GELENVE GİDEN ELÇİLER 2011
119 Bilge Kültür Sanat YUNANİSTAN’DAN MERSİN’E: KÖKLERİNDEN KOPARILMIŞ HAYATLAR 2011
120 Bilge Kültür Sanat 1956 MACAR İHTİLALİ 2012
121 Bilge Kültür Sanat BATILILAŞMA SÜRECİNDE ÇOK YÖNLÜ BİR OSMANLI AYDINI: MÜNİF PAŞA 2012
122 Bilge Kültür Sanat DERSAADET’TE BİR TÜRK DOSTU: FRANCIS HOPKINSON SMITH (1838-1915) 2012
123 Bilge Kültür Sanat GÜNEŞ ÜLKESİ HORASAN Büyük Selçuklular Dönemi 2012
124 Bilge Kültür Sanat İNANÇLARIN GÖKKUŞAĞI 2012
125 Bilge Kültür Sanat MAĞDÛRÎN HİKÂYESİ 2012
126 Bilge Kültür Sanat MUKADDİME’DEN MUAHHİRE’YE: Modern Dünya’nın, Ulus-Devlet’in, Din’in ve Milliyetçiliklerin Ekonomi, Kültür ve Siyaset Atlası 2012
127 Bilge Kültür Sanat ÂŞIKPAŞAZÂDE TARİHİ 2013
128 Bilge Kültür Sanat ATATÜRK DÖNEMİ İKTİSADİ KALKINMA 2013
129 Bilge Kültür Sanat İTTİHAT VE TERAKKİ’NİN İTTİHAD-I İSLÂM SİYASETİ ÇERÇEVESİNDE İTTİHATÇI-SENÛSÎ İLİŞKİLERİ (1908-1918) 2013
130 Bilge Kültür Sanat RUS KAYNAKLARINDA ERMENİ SORUNU 1914-1915 2013
131 Bilge Kültür Sanat SELÇUKLULAR ZAMANINDA DÎVÂN TEŞKİLÂTI 2013
132 Bilge Kültür Sanat SOSYAL HAREKETLERİN SOSYOLOJİSİ 2013
133 Bilge Kültür Sanat TÜRKLER ARASINDA BİR AVRUPALI Auger Ghiselin de Busbecq (1521-1591) 2013
134 Bilge Kültür Sanat ÜTOPYALAR IŞIĞINDA GASPIRALI’NIN DÂRÜRRAHAT MÜSLÜMANLARI 2013
135 Bilge Kültür Sanat YUNUS EMRE 2013
136 Bilge Kültür Sanat ZİYA PAŞA’NIN İRONİ VE PARODİ ŞAHESERİ ZAFERNÂME 2013
137 Bilge Kültür Sanat 14-15. ASIR OSMANLI KÜLTÜR TARİHİ DEVLET DÜZENİ - Sosyal Hayat 2014
138 Bilge Kültür Sanat AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ – 1815’ten günümüze 2014
139 Bilge Kültür Sanat DOĞU DİNLERİNDE HAC İBADETİ HİNDUİZM VE BUDİZM 2014
140 Bilge Kültür Sanat HANLIK DEVRİNDEN GÜNÜMÜZE ÖRNEKLERLE KAZAK EDEBİYATI 2014
141 Bilge Kültür Sanat ORUÇ BEĞ TARİHİ [Osmanlı Tarihi(1288-1502)] 2014
142 Bilge Kültür Sanat OSMANLI DÜNYASINDA KÖYLER VE KÖYLÜLER: 19. YÜZYIL BALIKESİR ÖRNEĞİ 2014
143 Bilge Kültür Sanat OSMANLI GALATASI (1453-1600) 2014
144 Bilge Kültür Sanat OSMANLI HAKİMİYETİNDE KEFE (1475-1600) 2014
145 Bilge Kültür Sanat OSMANLI MODERNLEŞMESİ GAZETECİLİK VE EDEBİYAT 2014
146 Bilge Kültür Sanat TARÎKATNÂME 2014
147 Bilge Kültür Sanat TÜRK DÜNYASININ BAYRAMI YENİ GÜN (NEVRUZ) 2014
148 Bilge Kültür Sanat TÜRK HALKLARININ ORTAK EDEBİ ESERLERİ 2014
149 Bilge Kültür Sanat YAŞLI TARİHİNİN YANKISI (Bulgar-Tatar Tarihi ve Medeniyeti) 2014
150 Bilge Kültür Sanat YUNUS EMRE ŞERHLERİ 2014
151 Bilge Kültür Sanat ANADOLU’NUN TARİHÎ COĞRAFYASINA GİRİŞ ANADOLU’NUN İDARİ TAKSİMATI 2015
152 Bilge Kültür Sanat ANONİM OSMANLI KRONİĞİ 2015
153 Bilge Kültür Sanat Başlagıcından günümüze TÜRK Yazı sistemleri 2015
154 Bilge Kültür Sanat BİZANS İMPARATORLUĞU TARİHİ 2015
155 Bilge Kültür Sanat Büyük Hun Kağanı ATTİLA 2015
156 Bilge Kültür Sanat DİL FELSEFESİ TARTIŞMALARI -Platon’dan Chomsky’ye- 2015
157 Bilge Kültür Sanat DİNLER TARİHİ 2015
158 Bilge Kültür Sanat ESKİ TÜRK-MOĞOL KİŞİ ADLARI SÖZLÜĞÜ 2015
159 Bilge Kültür Sanat İMPARATORLUK TARİHİNİN KALEMLİ MUHAFIZLARI OSMANLI TARİHÇİLERİ 2015
160 Bilge Kültür Sanat İslâm Kaynaklarına Göre Hz. İBRAHİM VE HANİFLİK 2015
161 Bilge Kültür Sanat KIZILBAŞLIĞIN TARİHİ Tercüme, Notlar ve Tıpkıbasım 2015
162 Bilge Kültür Sanat KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI 2015
163 Bilge Kültür Sanat KÜL TİGİN YAZITI -NOTLAR 2015
164 Bilge Kültür Sanat MERAK EDENLER İÇİN DEMOKRASİ 2015
165 Bilge Kültür Sanat MODERN KAZAK EDEBİYATININ ÖNCÜSÜ IBIRAY ALTINSARİN 2015
166 Bilge Kültür Sanat MÜSLÜMAN-TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ 2015
167 Bilge Kültür Sanat Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne KARADAĞ’DA TÜRK SEFİRLERİ VE ŞEHBENDERLERİ 2015
168 Bilge Kültür Sanat PIERRE LOTI’NİN MEKTUPLARI VE SON KİTABI: TÜRKLER VE ERMENİLER 2015
169 Bilge Kültür Sanat SİYASET PSİKOLOJİSİ - Durumlar, Bireyler, Olaylar 2015
170 Bilge Kültür Sanat SÜVEYŞ KANALI 2015
171 Bilge Kültür Sanat TÂRÎH-İ GÜZÎDE (Zikr-i Pâdişâhân-i Selçukiyân) 2015
172 Bilge Kültür Sanat TÜRK DEVLET GELENEĞİ DÜN - BUGÜN 2015
173 Bilge Kültür Sanat TÜRK DEVLET GELENEĞİNDE BÜROKRASİ 2015
174 Bilge Kültür Sanat TÜRK DİLİNDE EDATLAR 2015
175 Bilge Kültür Sanat TÜRKÇENİN SES BİLGİSİ 2015
176 Bilge Kültür Sanat TÜRKÇENİN TARİHÎ GELİŞMESİ 2015
177 Bilge Kültür Sanat Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi HAZAR VE KARAY TÜRKLERİ 2015
178 Bilge Kültür Sanat YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SİYASET BİLİMİ 2015
179 Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı Pegem Yayınları 2016
180 Gazi Yayınevi Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar) 2003
181 Gazi Yayınevi MATEMAT˙IKSEL MODELLEME 2006
182 Gazi Yayınevi Polimer Kimyası 2008
183 Gazi Yayınevi Dış Ticarete Giriş 2012
184 Gazi Yayınevi İktisada Giriş 2012
185 Gazi Yayınevi Türkiye Türkçesi Biçimbilgisi Biçimsel ve Anlamsal İşlevli (Tasnif Denemesi) 2012
186 Gazi Yayınevi Çözümlü Genel Matematik Problemleri - 1 2013
187 Gazi Yayınevi Gravite ve Manyetik Yöntemler ve Uygulamaları 2013
188 Gazi Yayınevi Otel İşletmeciliği : Düşünceden Uygulamaya 2013
189 Gazi Yayınevi Gider Mevzuatı ve Milli Emlak Soru Bankası 2014
190 Gazi Yayınevi Maliyet Yönetim Muhasebesi Uygulamaları 2014
191 Gazi Yayınevi Bin yıl Kalkınma hedefleri ve yoksul odaklı büyüme 2015
192 Gazi Yayınevi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çözümlü Sorular 2015
193 Gazi Yayınevi Çözümlü Genel Matematik Problemleri - 2 2015
194 Gazi Yayınevi Çuvaşça konuşalım 2015
195 Gazi Yayınevi DEVLET BORÇLARI 2015
196 Gazi Yayınevi Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 2015
197 Gazi Yayınevi Döviz Kurundan Yurt içi Fiyatlara Geçiş Etkisi 2015
198 Gazi Yayınevi Ekonomi Politikasının Temelleri (Notlar) 2015
199 Gazi Yayınevi Enstrümantal Analiz 2015
200 Gazi Yayınevi Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında TMS/TFRS Uyumlu Muhasebe Uygulamaları 2015
201 Gazi Yayınevi Genel Muhasebe 2015
202 Gazi Yayınevi Kamu Maliyesine Giriş 2015
203 Gazi Yayınevi Kavram Teori ve Politikalar Kurumlar Yazılı Sınavları ve mülakatları 2015
204 Gazi Yayınevi Kromatografi ve Elektroforez 2015
205 Gazi Yayınevi Küresel Vergi Rekabeti Ve Yansımaları 2015
206 Gazi Yayınevi Kurumsal Raporlamanın Gelişimi ve Güncel Yaklaşımlar 2015
207 Gazi Yayınevi Muhasebe Uygulama Örnekleri İleVergi Usul Kanunu ve TMS/TFRS Açısından Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 2015
208 Gazi Yayınevi Para Teorisi 2015
209 Gazi Yayınevi Soru Ve Cevaplarla Tms-Tfrs Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları 2015
210 Gazi Yayınevi Tek Değişkenli Analiz 2015
211 Gazi Yayınevi Turizm Pazarlaması 2015
212 Gazi Yayınevi Türk Mitolojisine Giriş 2015
213 Gazi Yayınevi Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları 2016 TMS-TFRS 2015
214 Gazi Yayınevi TÜRKİYE’DE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÇALIŞMALARI I 2015
215 Gazi Yayınevi Uygulamalı Vergi Hukuku 2015
216 Gazi Yayınevi Yerel Yönetimler : Mali Boyut 2015
217 Gazi Yayınevi Yerel Yönetimlerde Çevre Denetimi 2015
218 Kesit Yayınları CERRÂH-NÂME 2013
219 Kesit Yayınları ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DERSLERİ 2014
220 Kesit Yayınları BİR ORTAÇAĞ ŞAİRİNİN KALEMİNDEN SELÇUKLULAR 2014
221 Kesit Yayınları ÇAĞATAY TÜRKÇESİ 2014
222 Kesit Yayınları DİN ANTROPOLOJİSİ 2014
223 Kesit Yayınları ESKİ UYGURCA DÖRT ÇATİK 2014
224 Kesit Yayınları GAZELLER VE GÜZELLER ÜZERİNE 2014
225 Kesit Yayınları HZ. ALİ-İFRİT CENKNÂMESİ 2014
226 Kesit Yayınları KİLİSLİ ZİHNÎ DÎVÂNI 2014
227 Kesit Yayınları Kutb’un HUsrAv U Şξrξn’İ 2014
228 Kesit Yayınları MİŞER TATAR TÜRKÇESİ 2014
229 Kesit Yayınları OSMANLI HANIMLARININ GELENEK VE GÖRENEKLERİ 2014
230 Kesit Yayınları ROMAN ANALİZİ 2014
231 Kesit Yayınları SELÇUK BARAN ÖYKÜCÜLÜĞÜ 2014
232 Kesit Yayınları TANZİMAT EDEBİYATI 2014
233 Kesit Yayınları TAŞLICALI YAHYA BEY GENCÎNE-İ RÂZ 2014
234 Kesit Yayınları TEZAT ÜZERİNE BİR İNCELEME 2014
235 Kesit Yayınları TÜRK EDEBİYATININ EN ESKİ ÖRNEKLERİ 2014
236 Kesit Yayınları TÜRK ROMANINDA DEĞİŞME RİTÜELLERİ 2014
237 Kesit Yayınları VİSÂLİZADE ÂRİF VE DÎVÂNI 2014
238 Kesit Yayınları YAŞAYAN HİKÂYEMİZ 2014
239 Kesit Yayınları YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE 2014
240 Kesit Yayınları YÛSUF U ZÜLEYHÂ 2014
241 Kesit Yayınları ANLAMLANDIRMA SÜREÇLERİ 2015
242 Kesit Yayınları ARUZ TEORİ VE UYGULAMA 2015
243 Kesit Yayınları AVRUPA’DA İLK YAPMA DİL VOLAPÜK 2015
244 Kesit Yayınları BAŞKANLIK SİSTEMİ ve KUVVETLER AYRILIĞI TARTIŞMALARI 2015
245 Kesit Yayınları CODEX CUMANICUS 2015
246 Kesit Yayınları ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ METİNLERİNDEN FEREC BA‘DE’Ş-ŞİDDE’NİN SÖZ VARLIĞI 2015
247 Kesit Yayınları ESKİ UYGURCA GRAMER TERİMLERİ 2015
248 Kesit Yayınları KEMALİYE AĞZI 2015
249 Kesit Yayınları KİTĀBU FEŻĀ’İLİ’L - MEKKE VE’L - MEDĮNE VE’L - ĶUDÜS 2015
250 Kesit Yayınları LEHÇE İÇİ AKTARMA YÖNTEMLERİ 2015
251 Kesit Yayınları MUSTAFA ÖZTÜRK’E ARMAĞAN 2015
252 Kesit Yayınları NESÎMÎ VE HURUFİLİK KİTABI 2015
253 Kesit Yayınları OĞUZNAME 2015
254 Kesit Yayınları ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA TEVFİK FİKRET 2015
255 Kesit Yayınları Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu 2015
256 Kesit Yayınları ŞÂİR VE TRAJEDİ 2015
257 Kesit Yayınları SAVLAR VE KÜLTÜREL KAVRAMLAŞTIRMA 2015
258 Kesit Yayınları ŞEM’Î ŞERH-İ MANTIKU’T-TAYR 2015
259 Kesit Yayınları SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI 2015
260 Kesit Yayınları SÖZ VE SİHİR ARASINDA EDEBÎ SANATLAR 2015
261 Kesit Yayınları SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM BİLGİLERİ 2015
262 Kesit Yayınları TEDRÎSÂT-I EDEBİYYEDEN NAZM VE EŞKÂL-İ NAZM 2015
263 Kesit Yayınları TÜRK EDEBİYATINDA MANZUM TEVHİDLER 2015
264 Kesit Yayınları TÜRKÇENİN DEYİM VARLIĞI 2015
265 Kesit Yayınları TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK 2015
266 Kesit Yayınları XIX. YÜZYILDA DOĞU AFRİKA’DA OSMANLILAR VE İTALYANLAR 2015
267 Kesit Yayınları YAZINSAL OKUMALAR 2015
268 Kesit Yayınları YENİ TÜRK EDEBİYATI - I 2015
269 Kesit Yayınları YÜMNÎ DÎVÂNI 2015
270 Kesit Yayınları AHMET VEFİK PAŞA 2016
271 Kesit Yayınları İNGİLİZLERİN İSLÂM ÜLKELERİNİ PARÇALAMA POLİTİKASI VE İRAN 2016
272 Kesit Yayınları SORULARLA YENİ TÜRK EDEBİYATI 2016
273 Pegem Akademi Yayınları Adbilim(Çerçeve,Terim,Yöntem Ve Sınıflandırmalarıyla) 2015
274 Pegem Akademi Yayınları Ağlasun Ilçesinin Alternatif Turizm Kaynaklari (Uygulamali Bir Çalişma) 2015
275 Pegem Akademi Yayınları Akademik Hayatinin 25. Yilinda Türkçe Eğitimi Alaninin Ilk Profesörü Murat Özbay’A Armağan 2015
276 Pegem Akademi Yayınları Anilarla Öğretmenlik 2015
277 Pegem Akademi Yayınları Bazi Maviler Daha Derindir (Bir Özcan Demirel Portresi) 2015
278 Pegem Akademi Yayınları Bireyi Tanima Teknikler 2015
279 Pegem Akademi Yayınları Bireysel Kariyer Yönetimi - 1 Iş Yaşamina Hazirlik 2015
280 Pegem Akademi Yayınları Birleştirilmiş Siniflarda Öğretim 2015
281 Pegem Akademi Yayınları Çanakkale Savaşlari Ve Fransiz Kamuoyu 1915-1916 Savaş, Sansür Ve Propaganda Kıskacında Bir Fransa” 2015
282 Pegem Akademi Yayınları Çocuğumun Eğitim Ve Kariyer Koçuyum 2015
283 Pegem Akademi Yayınları Çocuklara Girişimcilik Kazandirmada Sosyal Bilgilerin Rolü: Bir Araştırma Örneği 2015
284 Pegem Akademi Yayınları Çocuklarin Toprakla Eğlenceli Serüveni: Tipitop Ve Arkadaşları Ile Toprağı Tanıyoruz 5 Öğretmen Ve Anne-Baba El Kitapları 2015
285 Pegem Akademi Yayınları Coğrafya Eğitiminde Arazi Çalişmalari 2015
286 Pegem Akademi Yayınları Coğrafya Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri 2015
287 Pegem Akademi Yayınları Çözümlü Yüksek Matematik Problemleri 1 2015
288 Pegem Akademi Yayınları Dezavantajli Gruplar Ve Sosyal Bilgiler 2015
289 Pegem Akademi Yayınları Diferensiyel Denklemler 2015
290 Pegem Akademi Yayınları Dil Öğretimi 2015
291 Pegem Akademi Yayınları Dünden Bugüne Türk Eğitim Sistemi Ve Yapisi 2015
292 Pegem Akademi Yayınları Eğitim Bilimine Giriş 2015
293 Pegem Akademi Yayınları Eğitim Politikasi 2015
294 Pegem Akademi Yayınları Eğitim Programinda Ve Uygulamada Farklilaştirma Farklilaştirilmiş Öğretim Için Strateji Ve Modeller 2015
295 Pegem Akademi Yayınları Eğitim Yönetiminde Yeni Liderlik Yaklaşimlari 2015
296 Pegem Akademi Yayınları Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamalari 2015
297 Pegem Akademi Yayınları Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşimlari - Ii 2015
298 Pegem Akademi Yayınları Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşimlari - Iii 2015
299 Pegem Akademi Yayınları Etkinliklerle Hizli Okuma Ve Anlama 2015
300 Pegem Akademi Yayınları Gençlik Liderliği Teori, Araştırma Ve Uygulama 2015
301 Pegem Akademi Yayınları Genişletilmiş Bir Kaynak Kitap: Nitel Veri Analizi 2015
302 Pegem Akademi Yayınları Hint Ve Şiirin Sesi” Rabindranath Tagore’Nin Eğitim Görüşleri Ve Şantiniketan Okulu’Ndaki Uygulamaları 2015
303 Pegem Akademi Yayınları Ilk Çağ Tarih Ve Uygarliği 2015
304 Pegem Akademi Yayınları Ilk Ve Ortaöğretimde Gelişimsel Rehberlik 2015
305 Pegem Akademi Yayınları Ilkokulda Kullanilan Strateji, Yöntem Ve Teknikler 2015
306 Pegem Akademi Yayınları Ilkokuma Yazma Öğretimi 2015
307 Pegem Akademi Yayınları Kalkınma Dinamiklerinde Meydana Gelen Değişim: Bölgesel Kalkınmada Ekzojen Kalkınmadan Endojen Kalkınmaya Geçiş 2015
308 Pegem Akademi Yayınları Karma Araştirma Tasarimi 2015
309 Pegem Akademi Yayınları Kartografya Haritacilik Bilimine Giriş 2015
310 Pegem Akademi Yayınları Kent Çalişmalari Ii 2015
311 Pegem Akademi Yayınları Kent Ve Afet 2015
312 Pegem Akademi Yayınları Lineer Cebir 2015
313 Pegem Akademi Yayınları Müzik Estetiği Üzerine 2015
314 Pegem Akademi Yayınları Öğretim Ilke Ve Yöntemleri 2015
315 Pegem Akademi Yayınları Öğretim Ilke Ve Yöntemleri (Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller, Stratejiler) 2015
316 Pegem Akademi Yayınları Öğretmenler Için Yerel Tarih 2015
317 Pegem Akademi Yayınları Okul Dişi Sosyal Bilgiler Öğretimi 2015
318 Pegem Akademi Yayınları Okul Öncesinde Kaynaştirma: Öğretmen Eğitimi 2015
319 Pegem Akademi Yayınları Örgüt Sosyolojisi (Kavramlar, Süreçler Ve Açıklamalar) 2015
320 Pegem Akademi Yayınları Petaloid Monocotyledonous Flora Of Bolu Province, Including Annotations On Critical Petaloid Geophytes Of Turkey 2015
321 Pegem Akademi Yayınları Piaget’Nin Bilişsel Ve Duyuşsal Gelişim Kurami 2015
322 Pegem Akademi Yayınları Quelle Préposition? 2015
323 Pegem Akademi Yayınları Reform Ve Değişim Bağlaminda Ilkokul Matematik Öğretim Programlari 2015
324 Pegem Akademi Yayınları Rehber Benim Dokuz Tip Mizaç Modeli’Ne Göre Rehberlik Yaklaşımına Giriş” 2015
325 Pegem Akademi Yayınları Rekabetçi Değerler Liderliği: Örgütlerde Değer Yaratma 2015
326 Pegem Akademi Yayınları Sinifta Etkili Öğretim Ve Yönetim (Etkinlikler Ve Örnekler) 2015
327 Pegem Akademi Yayınları Sömürge Yönetimi Cezayir’De Fransiz Idaresi (1830-1962) 2015
328 Pegem Akademi Yayınları Sorgulamaya Dayali Öğrenme Için Gündelik Malzemelerle Hipotez Deneyleri Fen Projeleri Için Ilk Adimlar 2015
329 Pegem Akademi Yayınları Sosyal Bilgiler Öğretimi 2015
330 Pegem Akademi Yayınları Sosyobilimsel Konular Ve Öğretimi 2015
331 Pegem Akademi Yayınları Spor Güvenliği Ve Yönetimi 2015
332 Pegem Akademi Yayınları Türk Eğitim Sistemi Ve Okul Yönetimi 2015
333 Pegem Akademi Yayınları Türk Kültüründe Coğrafya - I 2015
334 Pegem Akademi Yayınları Türkiye Fiziki Coğrafyasi 2015
335 Pegem Akademi Yayınları Üstün Zekâlilarda Sosyal Bilgiler Öğretimi 2015
336 Pegem Akademi Yayınları Yaşlilik Ve Emeklilik (Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar) 2015
© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini