Sobiad: Sosyal Bilimler Atıf Dizini - Taranan Dergiler




Taranan Dergiler

Bazı Dergiler için Dizin hizmetine buradan ulaşabilirsiniz.

1 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (aibuefd)
3 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
4 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ASBED)
5 ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi
6 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (ADYUEBD)
7 Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
8 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
9 AJIT E-Bilişim Dergisi
10 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
11 Akademik İncelemeler Dergisi (AİD)
12 Akademik İncelemeler Dergisi (AİD)            
13 Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi
14 Akademik Yaklaşımlar Dergisi (AYD)
15 Akademik Yaklaşımlar Dergisi (AYD)            
16 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
17 Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi (ADED)
18 Alphanumeric Journal (AJ)
19 Alphanumeric Journal (AJ)            
20 Alternatif Politika
21 Alternatives: Turkish Journal of International Relations
22 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
23 Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
24 Amme İdaresi Dergisi
25 Anadolu Araştırmaları (AA)            
26 Anadolu Journal of Educational Science International
27 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
28 Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
29 Anemon
30 Anka E-Dergi (AD)
31 Anka E-Dergi (AD)            
32 Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
33 Ankara Law Review
34 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi
35 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi
36 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
37 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
38 Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi
39 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
40 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
41 Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi (AUIID)
42 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (AUSBF)
43 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
44 Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spormetre Dergisi
45 Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi
46 Art-Sanat Dergisi
47 Artuklu Akademi İlahiyat Bilimleri Dergisi (AAIBD)
48 Asia Minor Studies Dergisi
49 Asos Journal
50 Atatürk Dergisi
51 Atatürk Dergisi        
52 Atatürk İletişim Dergisi (AİD)
53 Atatürk İletişim Dergisi (AİD)            
54 Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
55 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
56 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
57 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
58 Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi
59 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
60 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
61 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
62 Avrasya İncelemeleri Dergisi
63 Avrasya Uluslararası Araştırma Dergisi
64 Avrupa Araştırmaları Dergisi
65 Bankacılar Dergisi (BD)
66 Bankacılar Dergisi (BD)            
67 Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi
68 Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi
69 Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi
70 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
71 Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
72 Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAEBD)
73 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
74 Beytulhikme An International Journal of Philosophy (BIJP)
75 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (BEYD)
76 Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi
77 Bilimname: Düşünce Platformu (BILIMNAMEDP)
78 Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi
79 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BEUSBED)
80 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
81 Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
82 Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
83 Çalışma İlişkileri Dergisi
84 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (CATY)
85 Cankaya University Journal of Arts and Sciences (CUJAS)
86 Cankaya University Journal of Law (CUJL)
87 Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi
88 Cappadocia: Journal of History and Social Sciences
89 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (CBUSOS)
90 CINEJ Cinema Journal
91 Coğrafi Bilimler Dergisi
92 ÇOMÜ İlahiyat Dergisi
93 Çukurova Araştırmaları
94 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
95 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (CUILAH)
96 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (CUSBED)
97 Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
98 Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
99 Dergi Karadeniz (KDENIZ)            
100 Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
101 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
102 Dil Dergisi
103 Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi
104 Dil ve Edebiyat Araştırmaları (DEA)            
105 Dil ve Edebiyat Dergisi (DED)            
106 Dilbilim
107 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (DAAD)
108 Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
109 DİYALEKTOLOG Dergisi
110 Doğu Coğrafya Dergisi
111 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
112 Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
113 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
114 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (DEUIFD)
115 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DEUSBED)
116 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
117 Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
118 E-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi
119 Ege Coğrafya Dergisi
120 Ege Eğitim Dergisi (EED)            
121 Eğitim Bilimleri Dergisi
122 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)
123 Eğitim ve Bilim
124 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD)
125 Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
126 Ekonomi Bilimleri Dergisi
127 Electronic Journal of Education Sciences
128 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)
129 EMAJ Emerging Markets Journal
130 Erciyes İletişim Dergisi
131 Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
132 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ERUIFD)
133 Erdem
134 Erzincan Üniversitesi Journal of Education Faculty
135 Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (EUSBED)
136 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (EOGUIIBFD)
137 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (OGUSBD)
138 fe dergi: feminist eleştiri
139 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
140 Fine Arts (NWSAFA)            
141 Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
142 Folklor/Edebiyat
143 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (FSMIAD)
144 Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi
145 Gazi Akademik Bakış
146 Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi
147 Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
148 Gençlik Araştırmaları Dergisi (genader)
149 Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (GKD)
150 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (GUSBED)
151 Gumushane University e-Journal Of Faculty Of Communication
152 Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi (GAAD)
153 Güvenlik Stratejileri Dergisi (GSD)            
154 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
155 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (HUNEFD)
156 Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
157 Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
158 Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi (HAKISDERGI)
159 Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
160 Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
161 History Studies
162 Hitit İlahiyat Fakültesi Dergisi
163 Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
164 HUMANİTAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
165 İ.Ü.Çeviribilim Dergisi
166 Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
167 İktisadi Yenilik Dergisi
168 İletişim: Araştırmaları Dergisi
169 İlköğretim Online (IO)            
170 İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri (İADETİ)
171 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
172 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
173 İnsan Hakları Yıllığı
174 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi (ITOBIAD)
175 International Anatolia Academic Online Journal
176 International Econometric Review
177 International Journal of Academic Research in Education (IJARE)
178 International Journal of Early Childhood Special Education (INTJECSE)
179 International Journal of eBusiness and eGovernment Studies
180 International Journal of Economics and Financial Issues
181 International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology
182 International Journal of Energy Economics and Policy
183 International Journal Of Eurasia Social Sciences
184 International Journal of Instruction (IJI)
185 International Journal of Language Academy
186 International Journal of Languages Education and Teaching
187 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS)
188 International Journal of Social Inquiry
189 International Review of Management and Marketing
190 İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi
191 İslam Tetkikleri Dergisi
192 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
193 İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
194 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
195 İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi Dergisi
196 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası
197 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
198 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
199 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi
200 İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi
201 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
202 Journal of Educational Sciences
203 Journal Of Business Economics and Political Science (JOBEPS)
204 Journal of Computer and Education Research
205 Journal of Gifted Education Research
206 Journal of History School
207 Journal of Institute of Social Sciences
208 Journal of Language and Linguistic Studies
209 Journal Of Life Economics
210 Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
211 Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KUIFD)
212 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (KÜSBED)
213 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KSUIIBF)
214 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
215 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KSUSBD)
216 Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (KUSBED)
217 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi (SBED)
218 Karadeniz Araştırmaları (KA)
219 Karadeniz İncelemeleri Dergisi (KİD)            
220 Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi (KTUIAD)
221 Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
222 Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KUIIBF)
223 Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
224 Kesit Akademi Dergisi
225 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
226 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
227 KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
228 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (KUEY)
229 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
230 LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi (LAUSBD)            
231 LITERA
232 Marmara Coğrafya Dergisi
233 Marmara İletişim Dergisi
234 Marmara Siyasal Bilimler Dergisi
235 Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi
236 Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
237 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
238 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
239 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (EFD)
240 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni
241 Milli Folklor
242 Muhasebe ve Finansman Dergisi
243 Mukaddime
244 Mülkiye Dergisi
245 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
246 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEFEFMED)
247 Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NEUIFD)
248 Nevşehir Barosu Dergisi (NBD)            
249 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
250 Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
251 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
252 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (OMUEFD)
253 Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
254 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OEYBD)
255 Ordu Üniversitesi Sosyal Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
256 Osmanlı Bilimi Araştırmaları
257 OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)
258 Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi
259 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAUEFD)
260 Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (PAUİFD)
261 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
262 Pegem Education and Instruction Journal
263 Psikoloji Çalışmaları Dergisi
264 Qualitative Studies (NWSAQS)            
265 Religious Sciences
266 Researcher : Social Science Studies
267 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD)
268 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
269 Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bilimi Dergisi
270 Sakarya University Journal of Education
271 Sanat Tarihi Yıllığı
272 Şarkiyat Mecmuası
273 Savunma Bilimleri Dergisi (SBD)            
274 SDÜ Arte - Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi (SGSFSD)
275 SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES)
276 Selçuk İletişim
277 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
278 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
279 Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dergisi (SSBMYD)
280 Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
281 Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOID)
282 Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
283 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SUIFD)
284 Sobider: Sosyal Bilimler Dergisi
285 Social Sciences (NWSASOS)            
286 Sosyal Bilimler Dergisi
287 Sosyal Güvence Dergisi
288 Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD) (SGD)            
289 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi
290 Sosyoekonomi (SE)            
291 Sosyoloji Dergisi
292 Sosyoloji Konferansları Dergisi
293 Spor Bilimleri Dergisi (SBD)            
294 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi (SPD)
295 Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri (SYBT)
296 Sport Sciences (NWSASPS)            
297 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (SUFESOSBIL)
298 Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (SDUIIBF)
299 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
300 Tarih Dergisi
301 Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
302 Tasarım + Kuram
303 TESAM Akademi Dergisi (TESAM)            
304 The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE)
305 The Journal Of Academic Social Science Studies
306 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
307 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication (TOJDAC)
308 Tiyatro Araştırmaları Dergisi
309 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi
310 TOJSAT
311 Toplum ve Demokrasi Dergisi
312 Toplum ve Sosyal Hizmet
313 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
314 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi
315 Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
316 Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
317 Turansam
318 Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
319 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi
320 Türk Bilig/Türkoloji Araştırmaları Dergisi
321 Türk Coğrafya Dergisi
322 Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
323 Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi
324 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
325 Türk Tarih Eğitimi Dergisi
326 Türk Tarih Kurumu: Belleten
327 Turkish History Education Journal
328 Turkish Journal of Sport and Exercise
329 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
330 Turkish Public Administration Annual
331 Turkish Studies
332 Turkish Yearbook of Human Rights
333 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
334 Türkiyat Mecmuası
335 Türkiye İslam İktisadı Dergisi
336 Türklük Bilimi Araştırmaları
337 Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi
338 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
339 Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
340 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
341 Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
342 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
343 Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
344 Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi
345 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
346 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
347 Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
348 Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
349 Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi
350 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
351 Uzaktan Eğitim Online Türkçe Dergisi
352 Vakıflar Dergisi
353 Vocational Education (NWSAVE)            
354 Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları
355 Yalova Sosyal Bilimler Dergisi
356 Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi
357 Yönetim Araştırmaları Dergisi
358 Yönetim Bilimleri Dergisi
359 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
360 Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi
361 Yönetim: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi
362 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi




© 2017 SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini